הצלבת נתונים – השוואה בין IDEA לאקסל

הצלבת נתונים הינה כלי אנליטי שערכו רב בכל השוואה מספרית לנושאים כספיים ולבקרת תפעול. אחד המצבים הנפוצים בעולם הביקורת הינו השוואה בין שני מאזני בוחן לשתי תקופות חשבונאיות (נניח שני רבעונים) לשם איתור סטיות מהותיות ברמת כותרת החשבון. ברור מאליו שבמאזן הבוחן קיימת כותרת...

בקרות בנושא איסור הלבנת הון

בעזרת הפונקציה המונה Exclusion בתוכנת IDEA ניתן לאתר האם הבקרה תקינה, בכל הנושאים הבאים: מקרים בהם מעמד הישות הינו חברה וסיווג הישות הינו יחיד מקרים בהם מעמד הישות הינו תושב ישראל וסיווג הישות הינו תושב זר כתובות כפולות - ליחיד ( מספר חשבון ומס זהות שונים) מספר זיהוי...

שרשור שדות לאיתור פערי רצף

נדמיין בסיס נתונים הכולל את השדות  Control Code ו Sub Code. עיון בשדה Sub Code מראה כי הערכים הם מ 1234 ועד 1245, על פני Control Codes מ ABC ועד TYP. אם אנו נדרשים לאתר את ה Sub Codes החסרים מכל ה Control Codes מ ABC ועד TYP נצטרך לבצע בדיקת אי רציפות על שדה משורשר...

בחינת הרשאות בשני היבטים – סכומים ותאריכים

מוצג בפניכם תרחיש אירוע לבחינת קיום SOD לתנועות עפ"י גורם מאשר ותקופת זכאות לאישור. נדרש מאתנו לזהות תנועות שאושרו שלא ע"י המשתמש הנכון, כמוגדר בקובץ האב. הן על בסיס טווח תאריכים והן על בסיס ערך התנועה. תרחיש האירוע כולל שני קבצים: קובץ התנועות [TXN] כולל תנועות דוגמא...

גוגל נקנסה בשיעור של 57 מיליון דולר כתוצאה מאי עמידה בתקנות GDPR

לפי ידיעה שפורסמה בסוף ינואר 2019, בעיתון IA360 הטיל הרגולטור הצרפתי לשמירת נתונים, CNIL, קנס בסך 57 מיליון דולר על חברת גוגל על ענקית הטכנולוגיה גוגל כתוצאה מכישלונה ליישם את התקנות האירופאיות לשמירת נתוני הפרט GDPR, שפורסמו במאי 2018. מבקרים פנימיים צריכים להסתכל על...

תהילה ופרסום כוזב

מרתק לקרוא על הונאות ומעילות אצל אחרים. מצורפת כתבה קצרה שפורסמה בעיתון העוסק במעילות והונאות אודות פסטיבל מוסיקה יוקרתי שהיה אמור להתקיים באיים הקריביים ומה קרה בפועל. בנוסף לכתבה, מי שמנוי על נטפליקס יוכל לצפות בסרט הדוקומנטרי Fame and False Advertising: The Fyre...

שיטות סטטסטיות מתקדמות – ניתוח קורלציה

נשתמש במטלת הקורלציה על מנת לחשב את הקשר הלינארי בין הערכים של שדות נומריים נבחרים בבסיס הנתונים הפעיל. במילים אחרות נשתמש בקורלציה על מנת לבחון עד כמה חזק הקשר בין ערכי נתונים בשני שדות. לרוב נשתמש בקורלציה לשם השוואת התבניות של הערכים הנומריים בשתי קבוצות נתונים....

דוגמאות לבדיקות שכר

בקר בחברה קיבל את קובץ אב עובדים ל 31.12.2017 ואת קבצי השכר לרבעון הראשון של 2018. להלן דוגמאות לבדיקות שביצע בעזרת IDEA עובדים המקבלים היקף שכר כפול לאותו רכיב שכר באותו חודש. איתור וניתוח באמצעות: Duplicate key detection עובדים בהם היחס בין שכר הנטו לשכר הברוטו גבוה...

ציות ל GDPR

התקנה להגנה על נתונים כלליים - [General Data Protection Regulation], הינה חוק שנכנס לתוקפו במאי 2018, המגדיר כיצד על חברות להגן על נתוני הפרט של אזרחי השוק האירופי.  הכלי הבודק תאימות ל GDPR הינו תוסף ל IDEA מגרסת 10.2 ומעלה. הסקריפט בודק להמצאות אפשרית של נתונים שיש...

עדכון למערכת DMR2 – ייבוא קבצים בפורמטים שונים

פיתחנו מחדש את הסקריפט שנועד לסייע למשתמש בייבוא מספר רב של קבצים מאותו סוג, במהלך אחד. הסקריפט מאפשר לייבא קבצים מפורמטים שונים, לרבות: dBASE EXCEL ACCESS XML Print Report & Adobe PDF TEXT AS400 בבחירת סוג הקובץ לייבוא, נפתח מסך המסביר מה הדרישות מהמשתמש לייבוא...

סקירת סטאטוס

סקריפט שירות זה מוסיף מספר שדות רב מצביים ושדות הערות לבסיס נתונים קיים. הסקריפט שימושי כאשר רוצים לעקוב ולכתוב הערות אודות שלבי ביצוע הביקורת על בסיס נתוני קיים. הסקריפט מאפשר למשתמש להוסיף עד 5 שדות רב מצביים – ר"מ [Multistate]. בהרצת הסקריפט, לכל שדה אפשרות לאחד מ...

משוב IIA לסדנת תחקור נתונים כמותיים לבקרה וביקורת

בתחילת אוקטובר קיימנו סדנת מתחילים לתחקור נתונים במסגרת IIA ישראל - סדנה המקבילה קורס חשיפה חלק א'. אחרי עוד סדנא מוצלחת שהעברנו, אני רוצה לשתף אתכם במקצת מהערות המשוב: התרשמתי לטובה מהתוכנה שנחשפתי אליה לראשונה. המרצה העביר את ההדרכה בצורה ברורה ומפורטת,  הקורס היה...

דוח איחוד קבצים – תוספת למערכת 2-DMR

ניתן באמצעות פקודת Append למזג בסיסי נתונים לניתוח משותף, לדוגמא 12 קבצים לחודשי שכר שונים, לקובץ השכר השנתי לכלל העובדים בארגון. הבעיה המרכזית בביצוע Append היא בכך שלעיתים בקובץ אחד או יותר המצורפים לקובץ הראשי, שדות בשם זהה לאלה שבקובץ הראשי אך בפורמט שונה וכתוצאה...

CaseWare – IDEA Blog

לחץ כאן לפתיחת הבלוג של חברת CaseWare מאפשר גישה למאמרים, וובינרים, פרסומים בעיתונות, מידע אודות ספרים חדשים:    

קישורים נבחרים

באתרים הבאים ניתן למצוא חומר רב ועדכני בנושאי בקרה וביקורת בארץ ובעולם אתר אינטרנט‬ הערות CaseWare-IDEA אתר הבית של חברת CaseWare IDEA Support אתר התמיכה של חברת CaseWare-IDEA IIA מעל 170,000 איש חברים בלשכה העולמית איגוד מבקרים פנימיים ישראל הגוף היחיד בישראל המוכר...

ניטור שכר

אחד המרכיבים המשותפים בכל ארגון הוא שכר העובדים, אשר לעיתים קרובות מהווה מקור לשגיאות, הונאה וגניבה, עקב שינויים כגון רגולציות מס מורכבות, מעקב זמנים, נוכחות, שכר מבוסס תמריצים ושינויי חוזה שכר. בנוסף, כמות ותדירות גבוהה של תנועות המרכיבות את השכר, הופכות אותו לתהליך...

ניטור למניעת שוחד ושחיתות

כניסה לשווקים זרים עשויה להביא לגידול ברווח. אך ללא הערכות לסכנות, הכניסה עלולה לגרור פגיעה במוניטין וקנסות שעשויים לגבור על הגידול ברווחים. הצעת שוחד כדרך לביצוע עסקים אינה שיטה מקובלת כבר מספר עשורים. בארה"ב לדוגמה, משרד המשפטים (DOJ), הועדה לניירות ערך (SEC) והלשכה...

תשלומים לספקים

איתור חולשות בבקרות שתוצאתן: תשלום לספקים שיש להם שני חשבונות בנק שונים. תשלום לספקים שונים בעלי אותו מס' חשבון. מס' חשבון לא תקינים או העדר מס' חשבון. רשומות תשלום ללא שם ספק. תשלומים לספקים בסטאטוס סגור / סגור זמנית. ספקים בעלי אותו מספר ספק ושם שונה. אותו מס' חשבון...

מכירות

הדאגה המרכזית במכירות היא לשלמות התנועות שנקלטו, תמחור נכון וחישוב  העמלות. בדיקת אשראי הלקוח חשובה גם כן. בדרך כלל צריך שקובץ המכירות יהיה זמין, לצרות שמערכות מסוימות, התנועות מאוחסנות או מנוקות מדי חודש. במקרים אלה, נדרש להגדיר מנגנון לשמירה והעתקה של תנועות כל...

ביטוח

רצוי שהביקורת תתמקד בפרמיות ותביעות: • תקינות שיעורי הפרמיות לרבות עדכונם בהתאמה לאירועים ביטוחיים • ניתוח פעילויות לפי סוגי ביטוח , סוכני ביטוח (זיהוי חייבים) • פוליסות שבוטלו זמן קצר לאחר הפקתם • הנחות חריגות בפוליסות • פוליסות עם פרטים קבועים חסרים או שגויים •...

ניהול השקעות

השקעות – בדיקות על חשבונות לקוחות בהם ההפקדות צוברות ריבית בהמשך לדוגמה בנושא ניהול פיננסי, מוצגות כאן סדרת הבדיקות לביצוע כחלק מביקורת בנושא השקעות לקוחות: ניתוח ניתוח שכבות של היתרות לפי גודל קיבוץ חשבונות לפי סוג מוצר גיול תיק ההשקעות לניתוח סיכון תמחור מחדש של...

ניהול פיננסי

ניתן להשתמש ב IDEA לבחינת מגוון רחב של פעילויות בבנקים בתי השקעות לרבות ניהול חשבונות לקוחות, השקעות ושיערוכן. במקרים רבים נפחי הקבצים גדולים מאד ויש להפעיל שיקול דעת במטרה להוריד קטעי מידע מייצגים 1. ניהול חשבונות לקוחות • בחינת חישובי ריבית, הצמדה, המרות בין מטבעות,...

ניתוח מלאי

קיימת שונות רבה בהיקפי המלאי והעלויות שלהם בארגונים. היכן שביקורת זו רלוונטית, בחינת המבקר תתמקד באימות קיום פיזי של פריטי המלאי, שלמות ודיוק הרישומים, ושיערוך נאות של המלאי. 1. ניתוח • התאם מצאי פיסי למלאי מחושב במערכת • נתח תנועות בכמויות גבוהות • סכם ונתח מחזורי...

ביקורת שכר

ביקורת שכר הנה דוגמה מצוינת לשימוש בתכנה. המטרה המרכזית היא לבחון את הדיוק והתקפות של המידע על ידי אימות קיום העובדים ודיוק התשלומים כל זאת בהתאמה להוראות חוק והסכמי שכר. תשומת לב מיוחדת תהיה לניכויים נאותים של מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות ועוד. חשוב גם...

מבקר עיריית צפת

משנת 2009 השימוש בתכנת IDEA  הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת.  במהלך השנים בוצעו עבודות ביקורת – ניתוח וחקר נתונים בתחומים מגוונים הנוגעים ברוב תחומי פעילות הרשות. [כגון: בקרת שכר, ניהול רכש ומצאי, תשלום לספקים, ניהול מערך אגרות והיטלים וחיוב בגובה ארנונה, מוקד...

מדריך לכתיבת דוח ביקורת

החידוש המהותי שהציגו המחברים בספר "איך נולד דו"ח ביקורת" לפני 19 שנה היה בהתייחסות לעבודת הביקורת כאל פרויקט בעל שלבים מוגדרים. חידוש זה מובן מאליו כיום ובחלק מתוכנות המדף לתחקור נתונים, כל נושא מוגדר כפרויקט. חשיבותו של מדריך זה בולטת במיוחד לאור השינויים לעיל. לדעת...

גישה עצמאית לשליפת נתוני SAP לביצוע ביקורת פנימית

העברת נתוני SAP מסביבת ה SAP מהווה אתגר. תוסף SmartExporter הינו פתרון מאובטח וקל לשימוש לגישה ושליפת נתוני SAP. להלן התהליך ב 6 שלבים בחר את הטבלאות והשדות מרשימות SAP סטנדרטיות או טען את הרשימה המותאמת של ארגונך. הוסף פילטרים לבקשת הנתונים לצמצום ההיקף וקבלת הנתונים...

טיפ בנושא קליטת קבצי אקסל בעלי שדות Date-Time

בביקורת בנושא עמידה בזמן שירות [SLA] מתקבלים לרוב קבצים לניתוח הכוללים בשדה אחד הן את התאריך והן את השעה. בייבוא רגיל של קובץ אקסל ל IDEA מתקבל שדה מסוג תאריך שאינו כולל את נתוני השעה. אם נתון הזמן חשוב ורוצים לקלוט אותו ל IDEA, למשל לחישוב פער בין שני תאריכים באמצעות...

קליטת קבצי אקסל בעלי שדות Date-Time

לעיתים קרובות מתקבלים קבצים לניתוח הכוללים בשדה אחד הן את התאריך והן את השעה. בייבוא רגיל של קובץ אקסל ל IDEA מתקבל שדה מסוג תאריך שאינו כולל את נתוני השעה. אם נתון הזמן חשוב ורוצים לקלוט אותו ל IDEA, למשל לחישוב פער בין שני תאריכים באמצעות הפונקציה @AgeDateTime, אזי...

שדרוג מערכת 2 DMR

מערכת 2 DMR כוללת 29 סקריפטים לטיפול במגוון נושאים לרבות קליטת קבצים, ניתוח, בדיקת תקינות ערכים וחישובים מורכבים בשדות תאריך. המערכת הינה מערכת משלימה ל IDEA ומחייבת רישיון הפעלה ב IDEA וב DMR. מערכת 2 DMR מאפשרת מגרסה 1.1 לעבוד הן בפרויקטים מנוהלים והן בפרויקטים...

פיצול הזמנות רכש

בחברות וארגונים רבים נכתב נוהל הנושא שמות שונים אך תכליתו אחת: הגדרת קבוצות רכישה. מטרתו לקבע שיטה אחידה בארגון להיקף הזמנות רכש בהן מספיק מאשר יחיד, מאיזה סכום נדרשות שתי חתימות [של הקניין המטפל וגורם מעליו], מאיזה סכום נדרשות הצעות מתחרות ומתי חובה לצאת למכרז פומבי...

איתור הזמנות רכש שפוצלו

בחברות וארגונים רבים נכתב נוהל הנושא שמות שונים אך תכליתו אחת: הגדרת קבוצות רכישה. מטרתו לקבע שיטה אחידה בארגון להיקף הזמנות רכש בהן מספיק מאשר יחיד, מאיזה סכום נדרשות שתי חתימות [של הקניין המטפל וגורם מעליו], מאיזה סכום נדרשות הצעות מתחרות ומתי חובה לצאת למכרז פומבי...

סקר חברת Protiviti בנושא SOX

חוק Sarbanes – Oxley [SOX] נחקק לפני 16 שנה וחברות עדיין נאבקות עם תאימות SOX. סקר חדש מראה שחברות משלמות יותר על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה וכי לרוב לא עשו עבודה יעילה בשימוש בטכנולוגיה למיכון הבקרות ולהקלה במאמצי הציות. הסקר שכלל יותר מ 1000 אנשי כספים ומבקרים...

מגמות גלובליות שיעצבו את 2018 ומעבר לה

דוח של EY  בשם Megatrends shaping 2018 and beyond עוסק בנושא מגמות הגלובליות שישנו לבלי הכר את האופן בו פועלים עסקים  - עתיד הניהול הפיננסי, הטכנולוגיה והאנליטיקה. טכנולוגיות כגון בינה מלאכותית (AI), רובוטיקה, מציאות רבודה ובלוקציין, משנים תעשיות ומציגים בפנינו שלב בו...

רשימת תיוג לבחינת ציות ל GDPR

מדריך זה מסייע לנו כמבקרים פנימיים, לבצע רשימת תיוג לבחינת התארגנות הארגון שלנו לשינוי. במאי 2018 נכנסה לתוקף התקנה האירופית בנושא הגנה ושמירת נתונים כללית - GDPR. תקנה המשליכה באופן משמעותי על הדרך בה ארגונים מנהלים ושומרים מידע. התקנה הכוללת 200 עמודים מאחדת ומחליפה...

בחינת ציות ל GDPR

במאי 2018 נכנסה לתוקף התקנה האירופית בנושא הגנה ושמירת נתונים כללית - GDPR. תקנה המשליכה באופן משמעותי על הדרך בה ארגונים מנהלים ושומרים מידע. התקנה הכוללת 200 עמודים מאחדת ומחליפה מספר רב של חוקים אירופאים לאבטחת נתונים ורשומות. השוני המשמעותי בתקנה נעוץ בחומרת...

תוכנת IDEA – דוגמאות חדשות לשימוש בתוכנה

תוכנת IDEA מאפשרת למבקר פנים / בקר תהליך, לנתח ולנטר פעילות במגוון רחב מאד של בדיקות ולמשה לבצע בדיקות על כל התהליכים המתבצעים בארגון כלשהו. הוספנו באתר בלשונית מידע מקצועי, יישומים ודוגמאות, הפתוח לכל, שני נושאים: ביקורת מכירות ביקורת השקעות בכל נושא ביקורת פרשנו...

כלי חיוני בארגז הכלים של מבקר פנימי – יישום פיננסי

כל מבקר פנימי מתמודד, בנקודת זמן כלשהי, ביצירת האוסף הנדרש לביצוע בדיקות פיננסיות קריטיות מקיפות. יש יישום בדיוק למטרה זו! היישום Financial הינו יישום Smart Analyzer הכולל אוסף של 55+ מבחני ביקורת בסיסיים, הגדרת הנתונים ודוחות המפשטים את ניתוח התנועות בספר הראשי [GL],...

תחקור נתוני ביקורת פנימית ב IDEA – ויזואליזציה ב Tableau

ויזואליזציה למשתמשים נתמכים האפשרות להוריד, ללא עלות נוספת, תוסף בשם CaseWare ODBC Driver  המאפשר לבצע ויזואליזציה של תוצרי תחקור נתוני ביקורת פנימית ב IDEA, בתוכנות כגון Tableau  ו-Power BI . לפרטים נוספים עבור ללשונית מידע מקצועי >  טיפים זכור ! רק למשתמש נתמך,...

שליפת נתוני SAP – גישה עצמאית לביצוע ביקורת פנימית

שליפת נתוני SAP שליפת נתוני SAP והעברתם מסביבת ה SAP מהווה אתגר. תוסף SmartExporter הינו פתרון מאובטח וקל לשימוש לגישה ושליפת נתוני SAP. להלן התהליך ב 6 שלבים בחר את הטבלאות והשדות מרשימות SAP סטנדרטיות או טען את הרשימה המותאמת של ארגונך. הוסף פילטרים לבקשת הנתונים...

CaseWare ODBC Driver

התקן IDEA ODBC מאפשר חיבור יישומים אחרים  לבסיסי הנתונים ב IDEA, כך שניתן ליצור דוחות וויזואליזציה, המבוססים על נתוני הניתוח ב IDEA. למימוש יכולת חיבור זו נדרש כי במחשב תותקן גרסת IDEA 10.3 ומעלה. יש לעיין במסמך זה, לפני השימוש בהתקן IDEA ODBC. משמעות החידוש במתן...

הדרכות חדשות

בנינו 3 הדרכות קצרות חדשות: קורס חשיפה חד יומי חלק ב' המרחיב את ההיכרות בתוכנה במספר תחומים מרכזיים: קליטת קבצים מורכבים, ויזואליזציה להצפת תובנות וחריגים, דגימה, בניית פילטרים מורכבים ו-3 אירועי ביקורת. שיטות דגימה מתקדמות: MUS, מדגם תכונות ודגימת משתנים קלאסית....

המלצת המבקר הפנימי במנורה מבטחים פנסיה וגמל

IDEA נמצאת בשימוש גורמים שונים בארגון שמשתמשים בה באופן יומיומי: ניתוח נתונים תפעוליים לצורך דיווחים פנימיים וקיום אמצעי בקרה על ידי גורמים באגף התפעול. ניתוח נתונים לצרכי דיווחים נלווים באגף הכספים. בחינת נאותות הנתונים על ידי גורמי בקרה שונים בארגון דן נתניהו זמין...

מנורה מבטחים פנסיה וגמל

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעולם הנתונים כיום אנו מוצפים במידע עסקי בהיקפים עצומים וממקורות שונים. תוכנת IDEA מאפשרת ניתוח והצלבת נתונים בהיקפים גדולים ומציעה פתרונות שאינם ניתנים לביצוע בכלים הסטנדרטים בארגון, כל זאת תוך עבודה ידידותית וקלה גם למשתמש שאינו בעל כישורים...

המלצת מנהל מחלקת ביקורת IT בבנק דיסקונט

מערכת IDEA משמשת אותנו ברמה יומיומית לעיבוד וניתוח נתונים בביקורת. המערכת מספקת סט כלים רחב לביצוע בדיקות איכות נתונים, איתור אנומליות, בחינת מגמות ועוד. זאת תוך שמירת לוג ביקורת מובנה שמאפשר לשחזר בדיעבד בדיקות שבוצעו. בעזרת מערכת IDEA אנו יכולים למקד ביקורת למוקדי...

בנק דיסקונט

בנק דיסקונט מערכת IDEA משמשת אותנו ברמה יומיומית לעיבוד וניתוח נתונים בביקורת. המערכת נותנת מענה מצוין לשלב לימוד נתונים בעזרת פונקציות כגון Field Statistics ו-Discover המספקות מידע רב על הנתונים בצורה ויזואלית, נוחה ומהירה. המערכת מספקת סט כלים רחב לביצוע בדיקות...

סקר מגמות בביקורת פנימית לשנת 2018

קרא את ממצאי הסקר העוסק בנושאים הבאים: מהי קבוצת הביקורת האידאלית בתעשייה שלך ? מהן היכולות הפרטניות הנדרשות מכל חבר בצוות ? מה יהיה השוני בין קבוצת הביקורת של 2017 מזו של  2018 ? כיצד ישפיעו שינויים בנוף הביקורת ב 2017 על יחידות הביקורת ב 2018 ? מה התפקיד שאתה חוזה...

ערוצי You – Tube לצפייה בעשרות סרטוני לימוד

לצפייה בסרטוני לימוד של התוכנה, הזמינים לכל, פתח את הלשונית מידע מקצועי, שאלות נפוצות. בקישורים המוצגים ניתן גם לצפות במגוון עצום של סרטונים מבית הספר למנהל עסקים שבאוניברסיטת Rutgers ← גישה לפורטל התמיכה - Passport סקר מגמות בביקורת פנימית לשנת 2018...

מבנה פקודת SQL בייבוא נתונים

מבנה פקודת SQL בייבוא נתונים מבנה פקודת SQL נכון מכווין לצמצם את נפח השליפה בייבוא נתונים, למשל בייבוא באמצעות ODBC  לפקודת ה SQL 3 מרכיבים: Select - לבחירת השדות הרצויים: כל שדה מוקף גרשיים: SELECT "ACNT_CODE",  "ACNTNG_LINE_NBR",  "AMNT",  "BLNC_YEAR" ברירת המחדל...

גישה לפורטל התמיכה – Passport

גישה ישירה לאתר התמיכה מתוך IDEA נעשית דרך File > Passport. אלה מבין משתמשי IDEA שלהם רישיון מסוג Corporate או Concurrent או חסומים לגלישה ישירות מתוך תוכנת IDEA כמתחייב מנהלי הארגון, יכנסו לפורטל דרך: https://prmlicensing.caseware.com/passport/passportmanagement...

המלצת שטיינר רוזנפלד ושות' רואי חשבון

IDEA הנה מזה 6 שנים תוכנת תחקור הנתונים שלנו. ידידותית, היקף עצום של פונקציות מובנות שימושיות החוסכות משמעותית בזמן העבודה ולקינוח שירות 24/7 מכל הלב. ממליצה...

בקרה מתמשכת לנתונים המנוהלים ב SAP

למד כיצד לתפעל את SmartExporter לרבות ביצוע Join עוד בשלב הגדרת הנתונים לשליפה במטרה למזער עד כמה שניתן את היקף השליפה. הורד את המצגת העוסקת בנושא ← טיפ הנחיות לעבודה נכונה גישה לפורטל התמיכה - Passport...

איתור עובדים וספקים בעלי חשבון בנק זהה

איתור עובדים וספקים בעלי חשבון בנק זהה תמצית: אחת משיטות ההונאה המקובלות היא יצירת ספקים פיקטיביים בארגון ואח"כ הזרמת כספים אליהם. בטיפ זה נלמד את הנושאים הבאים: שימוש בתוכנת SmartExporter לייבוא נתונים ממערכת SAP זיהוי טבלאות ספקים ב SAP והשדות הדרושים בכל טבלה זיהוי...

טיפ הנחיות לעבודה נכונה

במהלך שדרוג האתר בחנו טיפים שפורסמו בעבר לגבי הרלוונטיות שלהם. אחד הטיפים המשמעותיים ביותר שפורסם במקור ב 2012 ותוכנו עודכן לעבודה מגרסה 9 ואילך. ראה עוד ב: הנחיות לעבודה נכונה בתוכנה ← שדרוג אתר IACS - ינואר 2018 בקרה מתמשכת לנתונים המנוהלים ב SAP...

הנחיות לעבודה נכונה בתוכנה

תמצית: הצגת כללי "עשה" וכללי "אל תעשה" לעבודה נכונה בתוכנה מגרסה 9 ואילך. מוצגים טיפים ביכולות הבנויות בתוכנה, בנושאים: Gap Detection  ,Criteria ,Create Project, Import, Direct Extraction, Index, Duplicate detection, Exclusion, Summarization, Stratification, Top...

משרה 1003 – רואה חשבון, לשיווק והטמעת תוכנה ייעודית לבקרה וביקורת. 20.12.2017

אנו עוסקים באפיון צרכים ובהטמעה של מוצר תוכנה ייעודי למבקרים פנימיים, אנשי כספים, מנהלי SOX ולגורמים אחרים בארגונים. דרוש לנו רואה חשבון "ראש גדול" בהובלה וייזום עצמי, בעל ניסיון בביצוע ביקורת בכלים ממוחשבים, בעל הסמכת CPA וניסיון מוכח, המעוניין להשתלב בפעילויותינו,...

משרה 1002 – משרות סטודנטים, 18.12.2017

אנו עוסקים בניתוח תהליכי עבודה ואיתור חולשות בקרה בתהליכי העבודה של לקוחותינו. דרושים סטודנטים סמסטר ג' בהנדסת תעשיה וניהול - מגמת מערכות מידע המעוניינים להשתלב בפעילויותינו, לטווח הארוך, בניתוח תהליכי עבודה ותחקור נתונים במערכות תפעוליות של לקוחותינו, באמצעות...

משרה 1222 – מפתחי תהליכים, 18.12.2017

אנו עוסקים באפיון צרכים והטמעה של מוצר תוכנה ייעודי לבקרה פיננסית וביקורת פנימית, המתאים לאנשי כספים, מנהלי SOX ומבקרים פנימיים. דרושים מפתחי תהליכים אוטומטיים ומערכות לבקרה אוטומטית, עבור קו מוצרים חדש ומאתגר בחברה העוסקת באפיון צרכים ובהטמעה של מוצר תוכנה ייעודי...

שדרוג אתר IACS – ינואר 2018

ריכוז כל המידע המקצועי בלשונית אחת הכוללת: טיפים, יישומים ודוגמאות לביצוע ביקורת, שאלות נפוצות, מאמרים, הפנייה ל CaseWare-IDEA Blog, חדשות ועדכונים, סרטוני YouTube  וקישורים נבחרים לעוסקים בבקרה וביקורת פנימית. הוספת מצגות חדשות ומידע עדכני למוצרי CaseWare-IDEA. אנו...

ייצוא בסיסי נתונים מ IDEA למגוון פורמטים

עם סיום ניתוח הנתונים, מקובל לשלוח ממצאים למבוקרים להערות  ולקבלת אישור על נכונות התוצרים. מאחר ולמבוקרים גישה ליישומי אופיס, מקובל להמיר את הנתונים לפורמט אחר. תוכנת IDEA מאפשרת למשתמש לייצא את הנתונים לסוגי פורמטים מקובלים ואף לפרסם את הנתונים כקובץ Adobe PDF או...

התרומה הנסתרת במעבר מביקורת מסורתית ל Continuous Auditing

המאמר המוצג להלן פורסם בכתב העת עיונים בביקורת פנימית של איגוד המבקרים הפנימיים IIA ישראל. בגיליון דצמבר 2016 של כתב העת "עיונים בביקורת פנימית", במסגרת המאמר "מהפיכת המידע האנליטי בביקורת הפנימית בארגון", הוצגו המושגים ביקורת מתמשכת וניטור מתמשך וצוין כי השילוב...

סקריפט להצגת ערך המינימום והמקסימום של טווח תאריכים

משתמש פנה וביקש סיוע בכתיבת סקריפט שיציג את ערך המינימום וערך המקסימום בטווח תאריכים, תוך שימוש בקריטריון כגון VENDOR [ספק]. אין באמת צורך לכתוב סקריפט, לביצוע מטלה זו. ניתן לבצע את המטלה ע"י שימוש ביכולות המובנות ב IDEA ובנוסף ליצור סקריפט באופן אוטומטי. בהינתן...

שימוש בפילטרים ב Report Reader

הפעם נענה לשאלה מהי האופציה Filter במהלך ייבוא קבצי PDF ו Print Report באמצעות Report Reader. האופציה Filter מאפשרת לסנן פריטים נבחרים ובשדות נומריים גם להגדיר טווח. נלמד אופציות אלה תוך שימוש בקובץ Travel_Report.prn אותו ניתן למצוא בפרויקט Tutorial: בתצלום המסך ניתן...

כלים מתקדמים לקליטת קבצי Print Report מורכבים

משתמשים המייבאים קבצי PDF נתקלים בבעיות בקליטת הנתונים. מטרת טיפ זה להסביר אופציות מתקדמות להגדרת פרמטרים בעת הקליטה: Blank Cells, Multi-line ו Spaces to One שנועדו לטפל בערכים הממלאים יותר משורה אחת, לדוגמה: נדגים בעזרת תצלומי מסך את תהליך הקליטה: הגדרת שכבת הבסיס...

כיצד ומה ניתן לשנות בברירות המחדל?

גישה לתפריט Options בלשונית File הקלק על Options לפתיחת מערכת הגדרות לברירות המחדל בתוכנה. במערכת זו ניתן לשנות את ברירות המחדל לשונית System הגדרות ממשק המשתמש Automatically generate output database names: סימון התיבה מאפשר ל IDEA להציע שם אוטומטי לבסיס נתוני, לרוב...

הדגמת Fuzzy Duplicates ב IDEA 10

בטיפ מטלת Fuzzy Duplicates לחיפוש רשומות דומות הצגנו את הבסיס התאורטי להרצת מטלת Fuzzy Duplicates. אחת הבדיקות הנפוצות לאיתור מעילות והונאות הנה בדיקת זיקה בין עובדי הארגון לספקיו. בטיפ זה נציג שיטה לבדיקת דמיון בין כתובות העובדים ולבין כתובות הספקים. בסיסי הנתונים...

מטלת Fuzzy Duplicates לחיפוש רשומות דומות

בגרסה 10 נוספה יכולת חדשה המאפשרת חיפוש כפולים - דומים: Fuzzy Duplicates. טיפ זה מציג את המטלה, בחירת פרמטרים לביצוע המטלה והמלצות לשימוש יעיל בבסיסי נתונים גדולים. באמצעות Fuzzy Duplicates , ניתן לזהות: שגיאות בנתונים (לדוגמא בעמ במקום בע"מ) שימוש נרחב בקיצורים בעת...

טיפול בנתוני תאריך וזמן

ב IDEA מעל ל 120 פונקציות בנויות במספר קטגוריות: פונקציות המטפלות בשדות טקסט, פונקציות לטיפול בנתוני תאריך וזמן, פונקציות נומריות, פונקציות לחיפוש התאמה, פונקציות התנייה ופונקציות פיננסיות. כאשר כל מגוון הפונקציות אינו עונה לצורך ייחודי, ניתן בנוסף ליצור פונקציה...

Visualize & Discover

השיפור המהותי בגרסה 10 בתוכנה ביחס לגרסה 9 הוא שילוב Dashboards היוצרים את השלב הבא בתחקור נתונים באמצעות הצגה גרפית של מוקדי עניין בנתונים, המאפשרת לזהות ולנטר תבניות, מגמות, נקודות קיצון ומתאמים שייתכן ואינם גלויים בתצוגה טבלאית. ניתן לבצע הצגה בבסיס נתונים אחד או...

הרמוניזציה של שדה חשבוניות ספק

הטיפ מתאר 2 דוגמאות לאיתור מספרי חשבוניות ספק המוקלדות למערכות הכספיות באופן שגוי בשוגג או בכוונה, הנראות כשונות אך למעשה הן אותה חשבונית, באמצעות פונקציות בסיסיות ב IDEA מקרה א' החשבוניות מטה הן כולן אותה חשבונית ABC123 לה הוספו תווים שונים על מנת למנוע מהמערכת לבצע...

ניתוח מגמות גרפי עפ"י היקף הוצאות

ניתן להשתמש ב IDEA על מנת להכין תרשים [chart] המציג את מגמת ההוצאות על פני תקופת זמן, בעזרת קובץ נתונים הכולל את כל ההוצאות. להלן השלבים ב IDEA: ייבוא את הקובץ [יומן ההוצאות] ל IDEA הוסף שדה וירטואלי נומרי בשם MONTH המציג את חודש ההוצאה, מתוך תאריך ההוצאה באמצעות...

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה)

אנחנו במחלקת הביקורת הפנימית בכאל (חברת כרטיסי אשראי לישראל) עובדים באופן שוטף עם המערכת. בכל ביקורת רלוונטית אנו משלבים בדיקות במערכת, דבר שמאפשר ראיה רוחבית הן למבקרים והן למנהלים המבוקרים. הממצאים שאנו מעלים במסגרת הבדיקות במערכת מהווים כלי ניהולי יעיל לשיפור...

כנס שני למשתמשי IDEA בישראל

בתאריך 25.11.2014 התקיים בכפר המכביה הכנס השני למשתמשי תוכנת IDEA בישראל, תחת הכותרת "מביקורת נקודתית לביקורת רציפה". במהלך הכנס התקיימו ההרצאות הבאות: חידושים ב-IDEA גירסה 9.2 דן נתניהו, MBA, BSc, CISA, מנכ"ל IACS פתרונות לבקרה וביקורת פנימית [su_button...

ביקורת פנים מתמשכת באמצעות שיטות סטטיסטיות מתקדמות

בתוכנת IDEA שלושה כלים סטטיסטיים מתקדמים המהווים חלק מהיכולות הבנויות בתוכנה. כלים אלה מהווים תשתית להגדרה ולהרצה של פרוצדורות אוטומטיות לבחינת תקפות ויעילות הבקרות הפנימיות בתהליכים הארגוניים. הכלים הסטטיסטיים כוללים את: [ישוב קורלציה בין סדרות נתונים, איתור משוואת...

איסור הלבנת הון

פתרונות לבקרה וביקורת פנים - הלבנת הון: המונח "הלבנת הון" מתייחס לכל השיטות והעסקאות שנועדו לשנות את זהותו של הון שהושג באופן לא חוקי, כך שנראה שמקורו ממקור לגיטימי. מזומנים מעניקים אנונימיות, ולכן הינם אופן תשלום נפוץ לצורות רבות של פעילויות פליליות כגון סמים וסחר...

האם קיימים סרטי לימוד שבעזרתם ניתן ללמוד לבד כיצד לבצע פעולות בתוכנה?

קיימים כ 100 סרטונים שונים ב You Tube  בעזרתם ניתן ללמוד כיצד לבצע מגוון פעולות. להצגת סרטונים ללימוד פעולות שונות בתוכנת IDEA, מצגות מכנסים וחידושים בתוכנה, הקלק על הקישור לפתיחת ערוץ הסרטים של CaseWare-IDEA . להצגת סרטי הדרכה ולימוד בנושאי ביקורת פנים, בקרה פנימית,...

עצמאות מבקר פנים: ניהול עצמאי של קבצים

כיצד אנהל את הקבצים שלי? המשתמש יוצר ספריה לכל מטלת ביקורת. לכל ספריה אפשר להגדיר שם ,פרטי המבקר, ותאריך. כל ספריה יכולה לכלול בסיס נתונים אחד או יותר וגם לכלול ספריות משנה. IDEA כוללת חלון File Explorer בדומה לניהול קבצים וספריות...

עצמאות מבקר פנים: איך ניתן ליצור תהליכים אוטומטיים?

כיצד עשויה IDEA לסייע בביצוע תהליכים אוטומטיים? בסיום בחינת תהליך ואיתור הליקויים והבקרות החסרות, ניתן באמצעות מטלת Project Overview להציג תמונה של מהלך כל הביקורת ובנוסף ליצור פרוצדורה אוטומטית לתהליך הביקורת המלא ללא כתיבת אות אחת של קוד. סקריפט מסוג זה נקרא Visual...

עצמאות מבקר פנים: האם ניתן לבחור מדגם באמצעות IDEA?

לעתים נדרש מבקר פנים לבצע דגימה, בעיקר בעת ביצוע בדיקות ציות. לשכת רואי החשבון בארה"ב (AICPA) מפרסמת תקנים מקצועיים בנושא ביקורת פנימית תקן SAS39 (Statements on Auditing Standards) מגדיר מדגם ביקורת כיישום של תהליך ביקורת לפחות מ 100% של הפריטים במבחן בוחן או קבוצת...

עצמאות מבקר פנים: מהם הכלים לחיפוש, בחירה ומיון נתונים?

מבקר פנים מזהה חריגים בנתונים ע"י יצירת שאילתות לאיתור נתונים שהם בסתירה לנהלים ולהנחיות. הנהלים וההנחיות אמורים להיות מתורגמים לסט בקרות פנימיות. שליפה או בדיקת חריגים הינם הפונקציות השימושיות ביותר בתוכנה כאשר מנתחים קבצים גדולים. כלים אלה מאפשרים לזהות פריטים...

עצמאות מבקר פנים: כיצד IDEA מתאימה, ממזגת ומשווה קבצי מידע ?

על מנת לאפשר עבודה עצמאית של מבקר פנים, נבנו בתוכנת IDEA מספר כלים מובנים לאיחוד קבצי נתונים, ליצירת מיזוגים ולהשוואה בין קבצים: Visual Connector  - יוצר בסיס נתונים אחד ממספר בסיסי נתונים המכילים מפתח ראשי אחד משותף. קשרי הגומלין הם many-to-many כלומר שכל רשומה בעלת...

נתיב ביקורת ממוחשב: מה מייחד את בסיס הנתונים של IDEA מיישומים אחרים ?

תוכנת IDEA מספקת אוטומטית סיכומי ביקורת של קבצי קלט וסטטיסטיקה אשר יכולה להיבדק בכל נקודת זמן ולהוות אסמכתא לניירות עבודה. בקרות אלה מאפשרות ליצור בקלות מידע מגוון כמו ספירת רשומות, סה"כ פריטים, סה"כ שווי כספי של כל הקובץ או חלק ספציפי ממנו על פי קביעת המבקר. אפשר...

עצמאות ואי התלות של מבקר פנים – האם מבקר פנים צריך להיות בעל מיומנות טכנית?

נתייחס לשני היבטים מרכזיים הממחישים את אי התלות של מבקר פנים בביצוע הביקורת: האם מבקר פנים צריך להיות בעל מיומנות טכנית ? בתשובה לשאלה האם מבקר פנים צריך להיות בעל כישורים טכניים על מנת להפעיל את IDEA באופן מיטבית, התשובה היא כי לא נדרשת מיומנות יוצאת דופן. התוכנה...

מדוע לא אוכל להסתפק בכלי אופיס כגון אקסל ואקסס לתחקור נתונים?

להלן רשימה של היכולות המרכזיות שאינן קיימות בכלי אופיס ולכן תוכנת אקסל לא מתאימה ככלי לניתוח ותחקור נתונים לצרכי בקרה וביקורת היעדר יכולות ניתוח מובנות: אין באקסל פונקציונאליות בנויה לביצוע משימות מוכוונות ביקורת : רצף, סטטיסטיקה, כפולים, החרגה, איחוד/חיתוך, קשרים בין...

קבוצת שחר

אחד מהתהליכים שאנו מבקרים ידנית, באופן שוטף חייב אותנו להשקיע בכל חודש מעל ל 20 שעות עבודה בקליטת הנתונים, עיבודם וסימולציות לאיתור חריגים. סקריפט אוטומטי לתהליך ביקורת מלא קיצר את הטיפול החודשי בנושא מורכב במעל ל 20 שעות חסכון בעזרת תוכנת IDEA! רכשנו רישיון בתוכנת...

פורום משתמשים מס' 2

בסוף חודש מרץ קיימנו פורום משתתפים ובו הוצגו הנושאים הבאים: מרכיבי התמיכה השנתית כיוונון חלונות 7 ו IDEA להצגת נתונים בעברית חידושים בגרסה 9 - לחץ להורדת המצגת בנושא רישוי ושדרוג הדרכות בגרסה 9 שילוב Smart Analyzer בגרסה 9 חשיפה לנושאים מתקדמים - הדגמת קליטה של קבצי...

מכבי

יחידת הביקורת הפנימית של מכבי שירותי בריאות משתמשת בתוכנת IDEA מזה 20 שנה לשביעות רצוננו המלאה, לניתוחים של מסדי נתונים גדולים, ביעילות ובנוחות. ליחידת הביקורת הפנימית של מכבי שירותי בריאות 4 עמדות עבודה בהן מותקנת תוכנת IDEA הפועלות באופן שוטף ללא תקלות. בני הרשקוביץ...

רפאל מערכות לחימה בע"מ

התוכנה מותקנת ופועלת ללא תקלות ובאופן שוטף ורציף. נציג החברה מעניק לנו סיוע שוטף ואנו שבעי רצון מהפעלת המערכת כחלק מתהליכי תחקור נתונים.

בנק הפועלים

יחידת מערכות מידע חשב רכשה עמדות בתוכנה המותקנות ופועלות ללא תקלות ובאופן שוטף ורציף.

אפריקה ישראל

אנו עושים שימוש רב בתוכנה בביקורת הפנימית ובבקרה באגף הכספים.

טבע תעשיות פרמצבטיות

התוכנה משמשת אותנו בביקורות לשביעות רצוננו המלאה. רמת השירות אותה אנו מקבלים היא ללא כל דופי.

CASEWARE MONITOR

להורדת מצגת קצרה על אופן פעולת התוכנה לניטור רציף לחץ כאן: CaseWare-Monitor הסרטון ביוטיוב מדגים מעט על הצורך והמהות של CaseWare-Monitor

Smart Analyzer

Smart Analyzer הנו מוצר תוכנה נלווה ל IDEA המאפשר שכירות שנתית של יישומים להרצת רוטינות מוכנות מראש. חברת Audicon אשר פיתחה מוצר זה פיתחה גם את תוכנת SmartExporter לייבוא נתוני SAP בקלות ובמהירות.   השכירות השנתית מתבצעת בחנות אינטרנטית הנקראת Market Place. פרטים...

SmartExporter

SmartExporter - כלי המאפשר גישה עצמאית להורדת נתונים ממערכת SAP®. מערכות ®SAP משמשות כיום קרוב ל־- 100,000 חברות בעולם ומאות ארגונים עסקיים וציבוריים בישראל. במרביתם, ®SAP מהווה את המערכת המרכזית (ERP) התומכת במכלול פעילויות הליבה של הארגון. מערכת ה־ ®SAP מכילה את...

IDEA

  תוכנת IDEA הינה מוצר בעל מגוון רחב של יכולת לקליטת מידע מסביבות טכנולוגיות מגוונות וניתוח תוכנו ואמינותו על פי מגוון רחב של משתנים, התוכנה נבנתה במקור במשרד מבקר המדינה הקנדי. השימוש בתוכנות IDEA נותן לארגונים את הביטחון בשלמות ובדיוק של כלל התנועות ובאפקטיביות...

פרסום תקנים מקצועיים בין לאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית בעברית

התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) משמשים כ- 190 אלף מבקרים פנימיים ב- 180 מדינות. תקנים אלה אומצו על ידי ה-OECD (בו ישראל חברה) ועל ידי ה-EU (אליו ישראל נספחת). על כל מבקר פנימי לפעול לפי תקנים אלה. הוועדה המקצועית של IIA ישראל -...

הודעת שגיאה בניסיון לייצא תוצאות לאקסל

לקוח הפנה את הבעיה הבאה: יצרתי טבלת ציר ב IDEA ובכל פעם שאני מנסה לייצא את הנתונים במסך טבלת הציר לאקסל מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: לקוח אחר הפנה בעיה עם אופי דומה על הודעת שגיאה שהוא מקבל בעת ניסיון לייצא נתוני תוצאה של סכימה לאקסל: שגיאה זו נובעת מהרשאות כתיבה פנימיות...

הודעת שגיאה לאי יכולת המרה לפורמט PDF

לקוח הפנה את הבעיה הבאה: בכל פעם שאני פותח את IDEA מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:   לאחר לחיצה על OK התוכנה פועלת באופן תקין. מה גורם לשגיאה, כיצד לתקן את הבעיה וממה להימנע בעתיד ? בברור עם הלקוח נמצא כי הוא החליט לבטל מדפסות שאינו משתמש בהן ע"י כניסה ללוח הבקרה, בחירת...

חקירת שימוש לרעה בכספים

תמצית: בדצמבר 2010 במסגרת כנס משתמשי IDEA, הציג אסף כרמון שהיה מבקר IT ברכבת ישראל, עבודת ביקורת בנוגע לחשד לשימוש לרעה בכספים. כתבה בנושא החשד לשימוש לרעה, התפרסה בעיתון כלכליסט ב 14.8.2008. המצגת בכנס המשתמשים כוללת את הנושאים הבאים: הכתבה בעיתון כלכליסט שיטת הניתוח...

צפייה במקביל במספר בסיסי נתונים

תמצית: לעיתים קרובות לפני ביצוע Join או לצורך איחוד קבצים, ברצוננו לעיין ברשומות של יותר מקובץ אחד באותו זמן. לדוגמא, באקסל לא ניתן להציג שני גיליונות זה לצד זה. בתוכנות CAATT אחרות ניתן להציג רק בסיס נתונים אחד בכל נקודת זמן. נסביר כאן כיצד ניתן להציג יותר מבסיס...

פונקציה להוספת אפסים מובילים

תמצית : הפונקציה ממירה ערך נומרי לטקסט ומוסיפה אפסים מובילים. סינטקס: #LeadingZeros(Number, FieldLength) פרמטרים: Number - ערך נומרי / שדה נומרי אליו רוצים להוסיף אפסים מובילים FieldLength - האורך הרצוי של השדה כולל האפסים המובילים לייבוא פונקציה ולהכללתה בין שאר...

ייבוא קבצים ממערכות ERP

תמצית: עפ"י סקרים במהלך מספר שנים נמצא כי אחד האתגרים המרכזיים בהטמעת כלי CAATT נתפס אצל רבים מהמבקרים, בייצוא נתונים מהמערכות התפעוליות בארגון, לקובץ נתונים בפורמט אותו ניתן לקלוט לכלי תחקור הנתונים וייבוא הנתונים לתוכנה. התכנים המוצגים להלן הם חלק מהרצאה בכנס ISACA...

מדריך לביקורת תנועות יומן

תמצית: המדריך פורסם ע"י ה- Center for Audit Quality בהתאם לתקינה האוסטרלית 316 AU The intent of this Practice Aid is to provide practical guidance for auditors with respect to testing, in accordance with AU Section 316, journal entries and other adjustments made by...

ניתוח אירוע בביקורת חייבים

תמצית: IIA ישראל התנדבה לסייע לביקורת הפנימית בעיריית ירושלים ולהכין את המבקרים ביחידה לבחינות CIA ו CISA. במסגרת קורס זה, ניתנה הרצאה שעסקה בהדגמת השימוש בכלי CAATT וכללה את התכנים הבאים: סקירת התחום של כלי ביקורת ממוחשבים, ממנה עולה כי לא ניתן להסתפק בקריאה וניתוח...

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות