צפייה במקביל במספר בסיסי נתונים

תמצית: לעיתים קרובות לפני ביצוע Join או לצורך איחוד קבצים, ברצוננו לעיין ברשומות של יותר מקובץ אחד באותו זמן. לדוגמא, באקסל לא ניתן להציג שני גיליונות זה לצד זה. בתוכנות CAATT אחרות ניתן להציג רק בסיס נתונים אחד בכל נקודת זמן. נסביר כאן כיצד ניתן להציג יותר מבסיס...

פונקציית השירות Project Overview

תמצית: הפונקציה מאפשרת הצגה גרפית של פעולות ניתוח שבוצעו. בהפעלת הפונקציה מוצג נתיב ביקורת ויזואלי וכל ההיסטוריה של הניתוח שבוצע על כל בסיסי הנתונים במחיצת העבודה. להפעלת התצוגה נקליק: File>Prject Overview לפונקציה מספר תכונות מלהיבות: ניתן להציג גם כטבלה בה ניתן...

פונקציית השירות Highlight Spaces

תמצית: פונקציית השירות View - Highlight Spaces מאפשרת להציג בתוכנה את הרווחים בשדה אלפא-נומרי. הפונקציה מאפשרת ניתוח נקי משגויים בתוך IDEA. מתי נרצה להשתמש ביכולת זו של IDEA? לדוגמה, ברצונך לזהות תיאורים כפולים בספר הראשי (GL) לאותו חשבון באותה תנועה ביום תנועה זהה....

פונקציית השירות Show Field Statistics

ניתן להציג ערכים סטטיסטיים במשולב עם הצגת הנתונים, ע"י לחיצה על האופציה ...Show Field Stats בתפריט View:               במסך הנפתח נדרש לסמן מה הסטטיסטיקות אותן רוצים להציג במקביל לנתונים בתצוגת DATA: לאחר הבחירה ולחיצה על OK מתקבלת...

שינוי פורמט התאריך בתצוגה

לעיתים קרובות כאשר אנו מייבאים את אותם הנתונים הכוללים שדות תאריך, במחשבים שונים, שדות התאריך מוצגים בפורמטים שונים: במחשב אחד התאריך יוצג כ: 11-07-2012 ואילו במחשב אחר כ: 07-11-2012. תופעה זו מתרחשת מאחר וההגדרות האזוריות שונות ממחשב למחשב ( Regional Settings). ניתן...

הרשמה

שכחת סיסמה?