סדנת מעילות והונאות

הוצע לי להשתתף בסדנה שארגן איגוד המבקרים הפנימיים IIA ישראל ולתרום מנסיוני בתחקור נתונים אנליטי. המצגת המצורפת הינה חלק מההרצאה שכללה גם הדגמה של ניתוח אירוע בעזרת כלים בסיסיים ב IDEA ובעזרת כלים סטטיסטיים מתקדמים. ההרצאה כוללת את המרכיבים הבאים: הצגת המאפיינים של...

שאלות ותשובות בנושא הונאות ומעילות

הירשם/מי לוובינר, ללא עלות, בנושא Fraud שיועבר ע"י המומחה מספר אחת לנושא, ד"ר מארק ניגריני, ב 12.11.2020 בשעה 7 בערב שעון ישראל. רישום בלחיצה  על: https://attendee.gotowebinar.com/register/133946215586886412?source=partners  המפגש יעסוק בשאלות הבאות: הצגת תרחישי אירוע...

5 בדיקות הכרחיות בחקירת הונאות

חברת CaseWare-IDEA פרסמה מדריך למתחילים לאיתור הונאות ומעילות באמצעות תחקור נתונים : ניתוח באמצעות חוק בנפורד הצלבת נתונים וניתוח מתאם (קורלציה) בדיקות Same -Same - Same ו Same - Same -Different בדיקת אי רציפות  איתור כפולים ודומים (Fuzzy matches) להלן תמצית המדריך...

תחקור נתונים ב – IDEA לצורך בדיקת נאותות (DD)

תמצית: מטרות בדיקת הנאותות כוללות: יצירת הגנה מפני תביעות משפטיות על המנפיק (פליליות או אזרחיות), בירור התכנים הדרושים לפי חוק, קביעת תכנים רלוונטיים למשקיע הסביר בנוסף לדרישות החוק ורישום תכנים אלו תוך בדיקה שאין הם שגויים. ניתן להשתמש ב IDEA לביצוע סוגי הבדיקות...

מבחן פקטור הגודל היחסי (RSF)

תמצית: טיפ זה מסביר את המהות התיאורטית של מבחן בנפורד שהיא לקבוע באם השדה הנבדק נקי משגיאות בלתי מכוונות או הונאות. בסיס החוק הוא שלערכים "מבושלים", (אינדיקאטור להונאה) תבנית שונה מערכים אקראיים ותקינים. הטיפ מתאר את היתרונות  והמגבלות בביצוע מבחן בנפורד. בנוסף מוצג...

הרשמה

שכחת סיסמה?