הפוסט מציג שלושה היבטים מרכזיים בעבודת הביקורת הפנימית: שיווק עבודת הביקורת, כישלונות והצלחות יצירת המלצות ביקורת שמביאות לתוצאות The Secret Weapon of Great Internal Auditors שגיאות שמבקרים פנימיים נוטים...

קראו עוד