פונקציה להוספת אפסים מובילים

תמצית : הפונקציה ממירה ערך נומרי לטקסט ומוסיפה אפסים מובילים. סינטקס: #LeadingZeros(Number, FieldLength) פרמטרים: Number - ערך נומרי / שדה נומרי אליו רוצים להוסיף אפסים מובילים FieldLength - האורך הרצוי של השדה כולל האפסים המובילים לייבוא פונקציה ולהכללתה בין שאר...

פונקציה המחשבת הפרש בשעות בין שני תאריכים

הפונקציה מחזירה את הפרש השעות בין שני תאריכים, בפורמט טקסט פתח את הקובץ מהכיווץ ושמור לספריה במחשב האישי. לייבוא הפונקציה ולהכללתה בין שאר הפונקציות הפרטיות פעל כך: פתח בסיס נתונים כלשהו ב IDEA לחץ על Criteria לפתיחת ה Equation Editor לחץ בסרגל  על הסימן #  לפתיחת...

פונקציה המחשבת הפרש בין תאריכים בחודשים

הפונקציה מחשבת הפרש בין תאריכים בחודשים בפורמט טקסט סינטקס: #DateDifferenceforMonths(Date1 , Date2 )  פרמטרים: Date1- שדה התאריך הראשון, Date2 - שדה התאריך השני. פתח את הקובץ מהכיווץ ושמור לספריה במחשב האישי. לייבוא הפונקציה ולהכללתה בין שאר הפונקציות הפרטיות פעל כך:...

פונקציה המחשבת הפרש בין תאריכים בימים

הפונקציה מחזירה הפרש בימים בין שני תאריכים, בפורמט טקסט.  #DateDifferencedays(Date1 , Date2 ) :סינטקס פרמטרים: Date1 - התאריך / שדה התאריך הראשון Date2 - התאריך / שדה התאריך השני שמור את הקובץ שהורדת בספריה מוגדרת ופעל כך להכללת הפונקציה הפרטית בין שאר הפונקציות...

הרשמה

שכחת סיסמה?