רשימות תיוג לטכניקות ובדיקות

תמצית: בפרסומים בנושאי בקרה וביקורת של הכותבים המפורטים מטה חזרו ועלו טכניקות רלוונטיות לביצוע ביקורת: Boritz, J. E., Computer Control & Audit Guide, Waterloo, Ontario: University of Waterloo, Centre for Information System Assurance, 13th ed., 2005, 764 pages....

ביקורת AP

תמצית: מה הסיכונים הפוטנציאליים בפעילות זכאים ? האם ניתן לטפל בהם באמצעות פרוצדורות בתוכנה ייעודית לביקורת ? מהן הבדיקות אותן ניתן לבצע על מנת להתייחס לסיכונים ? הטיפ סוקר מספר שיטות לניתוח תנועות והפקת ממצאים בביקורת זכאים ל AP בדומה ליומן הרכש (Purchase Ledger)...

הרשמה

שכחת סיסמה?