פונקציית השירות Highlight Spaces

תמצית: פונקציית השירות View - Highlight Spaces מאפשרת להציג בתוכנה את הרווחים בשדה אלפא-נומרי. הפונקציה מאפשרת ניתוח נקי משגויים בתוך IDEA. מתי נרצה להשתמש ביכולת זו של IDEA? לדוגמה, ברצונך לזהות תיאורים כפולים בספר הראשי (GL) לאותו חשבון באותה תנועה ביום תנועה זהה....

ביקורת GL

תמצית: הספר הראשי וספרי העזר מכילים יתרות לכל חשבון יחד עם היסטוריה לכל תנועה ומגוון תיאורים וייחוסים (references). בד"כ היתרות והתנועות נשמרים בקובץ נפרד, אך סכימת התנועות ויתרות הפתיחה עשויים לספק את יתרות הסגירה. הטיפ סוקר את סוגי הבדיקות הנפוצות לרבות: ניתוח,...

שליפת התנועות הגבוהות ביותר מבסיס נתונים

 תמצית: הטיפ מציג שיטה לשליפת X התנועות הגבוהות ביותר מכל חשבון בספר הראשי: ייבוא, יצירת שדות וירטואליים, מיון על הקובץ, שימוש בפונקציות בנויות ושימוש בסקריפט מצורף. שליפת  5 התנועות הגבוהות ביותר מכל חשבון GL)  - General Ledger) ייבא את קובץ תנועות ה GL השנתי ופעל...

הרשמה

שכחת סיסמה?