הנחיות לעבודה נכונה בתוכנה

תמצית: הצגת כללי "עשה" וכללי "אל תעשה" לעבודה נכונה בתוכנה מגרסה 9 ואילך. מוצגים טיפים ביכולות הבנויות בתוכנה, בנושאים: Gap Detection  ,Criteria ,Create Project, Import, Direct Extraction, Index, Duplicate detection, Exclusion, Summarization, Stratification, Top...

הרמוניזציה של שדה חשבוניות ספק

הטיפ מתאר 2 דוגמאות לאיתור מספרי חשבוניות ספק המוקלדות למערכות הכספיות באופן שגוי בשוגג או בכוונה, הנראות כשונות אך למעשה הן אותה חשבונית, באמצעות פונקציות בסיסיות ב IDEA מקרה א' החשבוניות מטה הן כולן אותה חשבונית ABC123 לה הוספו תווים שונים על מנת למנוע מהמערכת לבצע...

איתור חשבוניות שפוצלו

תמצית:  לקוח הפנה אלינו את הבעיה הבאה: "כחלק מבדיקות בביקורת זכאים ברצוני לבדוק את נושא פיצול חשבוניות ברכש. כל עוד תאריך החשבונית זהה, הצלחתי לאתר חשבוניות שפוצלו, אך לא הצלחתי לאתר חשבוניות שייתכן ופוצלו כאשר קיים פער של יום בין החשבוניות. לפונקציה...

בדיקת תהליך (Purchase 2 Pay – (P2P

תמצית: המבקר הפנימי מעוניין לאתר הזמנות בהן פריטי רכש בעלות פריט נמוכה בוטלו והזמנות בהם פריטים בעלות גבוהה אושרו והוגדלו. או במילים אחרות לזהות את כל ההזמנות הפעילות בהן שיעור עלות פריט בהזמנה גבוה משיעור פריט בהזמנה בהזמנות הרכש שבוטלו. לביצוע הבדיקה נשלב שתי יכולות...

תוכנית ביקורת בנושא שכר

תמצית: ביקורת שכר הינה אחד מתחומי הביקורת המסורתיים במרבית הארגונים ותחום מצוין לשימוש בתוכנת IDEA מאחר וניתן לנתח מספר רב של רשומות בזמן קצר ביותר. ניתוחים שונים שניתן לבצע כוללים: חישובים נפוצים, מבחני החרגה וסבירות, אי רציפות וכפילויות, השוואות והצלבות מידע. ביקורת...

מהי הפונקציה הבנויה: Exclusion

תמצית: הפונקציה Exclusion בתוכנת IDEA הינה יכולת ייחודית מאחר ובתוכנות CAATT אחרות נדרשים מספר שלבים עד להצגה לדוגמא כל הרשומות בהם קיימת זהות בשדה א' זהות בשדה ב', זהות בשדה י"א ושונות בשדה י"ט. סוג בדיקה זה נקרא בז'רגון המקצועי כ: Same-Same-Deifferent. טיפ זה מסביר...

הרשמה

שכחת סיסמה?