ביקורת רכש ברשות מקומית באמצעות IDEA

תמצית: הרצאת מבקר עיריית צפת בכנס איגוד המבקרים ברשויות המקומיות בשנת 2011. המרצה סיפר על ניסיונו בעבודה עם תוכנת IDEA והתייחס בהרחבה לתהליך ביקורת הרכש באמצעות התוכנה והתובנות שרכש בנושאים הבאים: יתרונות כלי CAATT על פני שימוש באקסל ואקסס קליטת קבצים מסוגים שונים...

ייבוא קבצי אקסל וגיליונות נבחרים בהם

תמצית: אחת מהיכולות הייחודיות של IDEA היא בכך שניתן לייבא גם ללא סקריפט, את כל הגיליונות של חוברת עבודה באקסל ואת כל הטבלאות בבסיס נתונים באקסס. סקריפט זה מאפשר לייבא מספר חוברות עבודה של אקסל תוך הגדרת הגיליונות לייבוא מכל חוברת, במהלך אחד. בשלב ראשון נדרש להגדיר את...

פונקציית השירות Project Overview

תמצית: הפונקציה מאפשרת הצגה גרפית של פעולות ניתוח שבוצעו. בהפעלת הפונקציה מוצג נתיב ביקורת ויזואלי וכל ההיסטוריה של הניתוח שבוצע על כל בסיסי הנתונים במחיצת העבודה. להפעלת התצוגה נקליק: File>Prject Overview לפונקציה מספר תכונות מלהיבות: ניתן להציג גם כטבלה בה ניתן...

פונקציית השירות Highlight Spaces

תמצית: פונקציית השירות View - Highlight Spaces מאפשרת להציג בתוכנה את הרווחים בשדה אלפא-נומרי. הפונקציה מאפשרת ניתוח נקי משגויים בתוך IDEA. מתי נרצה להשתמש ביכולת זו של IDEA? לדוגמה, ברצונך לזהות תיאורים כפולים בספר הראשי (GL) לאותו חשבון באותה תנועה ביום תנועה זהה....

גניבת זהות והחזרי מס הכנסה

תמצית: המאמר נכתב ע"י  Wray Rives, CPA, CGMA  ופורסם בירחון חודש יוני באתר CPA Insider. המאמר מציג את היקף התופעה של גניבת הזהות וכתוצאה מכך את גניבת החזרי מס ההכנסה בארה"ב, מציג שיטות נפוצות בגניבת זהות ומה צעדי התיקון שנוקטות רשויות המס. Identity theft and...

סיכונים מרכזיים בניהול ספקים – בדיקת נאותות

תמצית: המאמר נכתב ע"י Mark Scott, J.D., CFE ופורסם בירחון של ה ACFE. המאמר סוקר את הסיכונים המרכזיים בניהול ספקים, מה הנושאים בהם יש לבצע בדיקת נאותות (Due Diligence) ומה הדגלים האדומים שצפויים לצוץ מבדיקת הנאותות. Organizational management increasingly needs to...

ניהול הסיכונים העסקיים של מעילות והונאות

תמצית: מדריך מעמיק של 80 עמודים. פורסם במשותף ע"י  CICA, IIA, ACFE ולשכת רואי החשבון בארה"ב. המדריך מפרט 5 עקרונות למיסוד סביבה ניהולית אפקטיבית לניהול סיכוני מעילות והונאות: מדיניות כתובה לגבי ציפיות מועצת המנהלים וההנהלה הבכירה בנושא הונאות ומעילות, הערכה תקופתית של...

רשימות תיוג לטכניקות ובדיקות

תמצית: בפרסומים בנושאי בקרה וביקורת של הכותבים המפורטים מטה חזרו ועלו טכניקות רלוונטיות לביצוע ביקורת: Boritz, J. E., Computer Control & Audit Guide, Waterloo, Ontario: University of Waterloo, Centre for Information System Assurance, 13th ed., 2005, 764 pages....

קליטת שדה תאריך במבנה לא קבוע מקובץ PDF

תמצית: התקבל קובץ PDF לניתוח. אחד מהשדות בקובץ הוא שדה המבטא תאריך. התאריך לא הוקלד במערכת התפעולית ממנה נגזרו הנתונים לקובץ ה PDF, באופן אחיד: חלק מהנתונים התקבלו כ dd/m/yyyy, אחרים כ d/m/yyyy ואחרים כ: dd/mm/yyyy. כיצד נקלוט את נתוני התאריך ל IDEA? לקוח הפנה את...

הוספת שדות עריכה ובדיקה לבסיס נתונים

תמצית: תוכנת IDEA עובדת ב Read Only, כלומר אינה מאפשרת לשנות את נתוני המקור שהתקבלו מ IT, מהמבוקר או מכל מקור אחר. לכן לא ניתן למחוק שדות ורשומות בקובץ. בביקורת למטרת בחינת ציות, כאשר אנו מעוניינים על סמך דגימת תכונות לקבוע את מידת העמידה ברגולציה, יש לנו צורך בהוספת...

איתור חשבוניות שפוצלו

תמצית:  לקוח הפנה אלינו את הבעיה הבאה: "כחלק מבדיקות בביקורת זכאים ברצוני לבדוק את נושא פיצול חשבוניות ברכש. כל עוד תאריך החשבונית זהה, הצלחתי לאתר חשבוניות שפוצלו, אך לא הצלחתי לאתר חשבוניות שייתכן ופוצלו כאשר קיים פער של יום בין החשבוניות. לפונקציה...

בדיקת תהליך (Purchase 2 Pay – (P2P

תמצית: המבקר הפנימי מעוניין לאתר הזמנות בהן פריטי רכש בעלות פריט נמוכה בוטלו והזמנות בהם פריטים בעלות גבוהה אושרו והוגדלו. או במילים אחרות לזהות את כל ההזמנות הפעילות בהן שיעור עלות פריט בהזמנה גבוה משיעור פריט בהזמנה בהזמנות הרכש שבוטלו. לביצוע הבדיקה נשלב שתי יכולות...

איתור הטבלאות ב SAP לביקורת P2P

תמצית: לקוח הפנה שאלה לאתר התמיכה של חברת IDEA: אני מתחיל פרויקט תחקור נתונים ב ERP של SAP, תוך שימוש ב IDEA בה אני מנסה ליצור חיבור ישיר לבסיס הנתונים. פרויקט הביקורת יכלול תהליך (Purchase to Pay (P2P. אני זקוק לשמות הטבלאות ב SAP לשליפה ישירה של השדות שברצוני ליצור...

יצירת ערסל לעקיפת מגבלה ב- Stratification

תמצית: המבקר נדרש לזהות את העיכוב בין תאריך הקבלה (Receipt Date) לבין תאריך הסליקה בבנק (Clearance Date in Bank), לזהות את העיכוב בקבלת סכומים במבנה של ערסלים: 0-2 ימים, 3-7 ימים, 8-31 יום ו 32 ימים ומעלה ולהציג את המפתח לעיל עפ"י הקבוצות Region Name ו Category. ניתוח...

יצירת ערסל לבחינת אי רציפות

תמצית: למבקר ניתן להבין כי קבלות מופקות על ידי הסניף כתלות בספרי קבלות שנמסרו לכל סניף. לדוגמא, לסניף A, ספר קבלות (Receipt Book) מספר R001 ובו מספרי קבלות מ 1 ועד 50. לסניף B ספר קבלות מס' R002 ובו מספרי הקבלות 1 עד 50. במצב כזה, בבדיקת אי רציפות על השדה מספר קבלה,...

תחקור נתונים ב – IDEA לצורך בדיקת נאותות (DD)

תמצית: מטרות בדיקת הנאותות כוללות: יצירת הגנה מפני תביעות משפטיות על המנפיק (פליליות או אזרחיות), בירור התכנים הדרושים לפי חוק, קביעת תכנים רלוונטיים למשקיע הסביר בנוסף לדרישות החוק ורישום תכנים אלו תוך בדיקה שאין הם שגויים. ניתן להשתמש ב IDEA לביצוע סוגי הבדיקות...

בדיקת נאותות (Due Diligence)

תמצית: הטיפ סוקר את נושא בדיקת נאותות, המוגדרת כהליך שמקיימת חברה במסגרת הכנת תשקיף. ההליך כולל מפגשים עם גורמים בכירים בחברה, ביקור באתרי הפעילות שלה, פגישות עם גורמים מממנים, בדיקת אמצעי הביקורת, ניתוח תחזיות החברה, בדיקת התוכנית העסקית שלה וכו'. מטרות בדיקת הנאותות...

ביקורת בנושא Email logs

תמצית: קבצי לוג של דוא"לים כוללים לרוב מידע כגון כתובת השולח והמקבל, כותרת הנושא, תאריך וזמן התשדורת, גודל הקובץ וספק השירות. בעת ביצוע ביקורת בנושא ניתן לתת מענה על מספר שאלות לרבות: זיהוי משך הזמן המושקע במיילים בארגון, זיהוי ואיתור דוא"לים שאינם לצרכי עבודה...

ביקורת בנושא Telephone logs/Accounts

תמצית: בדיקות על יומני / חשבונות טלפון מהווים מקור חשוב בעת ביצוע תחקור נתונים לזיהוי מעילות והונאות. כאשר קיימת בארגון מערכת לניטור שיחות, ניתן לייבא את קבצי המערכת בין כקובץ מסוג ASCII Delimited לקבצים במבנה פשוט ובין לקבצים במבנה מורכב אותם נייבא בשיטת  Print...

ביקורת בנושא Firewalls

תמצית: יומני הפעילות (Logs) מתעדים כל תשדורת על הרשת,פנימה והחוצה. אופייה של תשדורת זו מתבטא בין היתר במאות אלפי תנועות ביום. ניתן להשתמש ב IDEA לניתוח היומנים במטרה לזהות מגמות ופריטים חריגים למעקב. חומות אש מכילות בד"כ אינפורמציה כגון מקור ויעד כתובות (IP (Internet...

ביקורת GL

תמצית: הספר הראשי וספרי העזר מכילים יתרות לכל חשבון יחד עם היסטוריה לכל תנועה ומגוון תיאורים וייחוסים (references). בד"כ היתרות והתנועות נשמרים בקובץ נפרד, אך סכימת התנועות ויתרות הפתיחה עשויים לספק את יתרות הסגירה. הטיפ סוקר את סוגי הבדיקות הנפוצות לרבות: ניתוח,...

ביקורת AR

תמצית: מהם הסיכונים המזוהים עם חייבים אליהם ניתן להתייחס באמצעות תוכנה ייעודית לביקורת? מהן הבדיקות אותן ניתן לבצע לטיפול בסיכונים אלה? הטיפ סוקר את המבחנים האופייניים בביצוע ביקורת חייבים   לבדיקות על החייבים או יומן המכירות (Sales Ledger), בד"כ יש תקפות. פריטים...

ביקורת AP

תמצית: מה הסיכונים הפוטנציאליים בפעילות זכאים ? האם ניתן לטפל בהם באמצעות פרוצדורות בתוכנה ייעודית לביקורת ? מהן הבדיקות אותן ניתן לבצע על מנת להתייחס לסיכונים ? הטיפ סוקר מספר שיטות לניתוח תנועות והפקת ממצאים בביקורת זכאים ל AP בדומה ליומן הרכש (Purchase Ledger)...

תוכנית ביקורת בנושא שכר

תמצית: ביקורת שכר הינה אחד מתחומי הביקורת המסורתיים במרבית הארגונים ותחום מצוין לשימוש בתוכנת IDEA מאחר וניתן לנתח מספר רב של רשומות בזמן קצר ביותר. ניתוחים שונים שניתן לבצע כוללים: חישובים נפוצים, מבחני החרגה וסבירות, אי רציפות וכפילויות, השוואות והצלבות מידע. ביקורת...

הפונקציה FieldStatistics ושימושיה

תמצית: הטיפ מסביר כיצד להשתמש בפונקציה הבנויה FieldStatistics: דוגמאות בשימוש, מבנה הפקודה, משמעות הודעות שגיאה בשימוש לא נכון, הצגת סוגי הסטטיסטים השונים. שימוש בפונקציה FieldStatistics@ מחזיר את הערך הנומרי של סטטיסטי מוגדר. 1. הפונקציה מחזירה תמיד ערך נומרי ללא...

פונקציית השירות Show Field Statistics

ניתן להציג ערכים סטטיסטיים במשולב עם הצגת הנתונים, ע"י לחיצה על האופציה ...Show Field Stats בתפריט View:               במסך הנפתח נדרש לסמן מה הסטטיסטיקות אותן רוצים להציג במקביל לנתונים בתצוגת DATA: לאחר הבחירה ולחיצה על OK מתקבלת...

בדיקות קבלה בייבוא נתונים – Field Statistics

לביצוע בדיקות קבלה של הנתונים לפני ניתוחם, משתמשים בפונקציה Field Statistics. יכולת מובנית זו ב IDEA מציגה מידע על שדות נומריים, שדות תאריך ושדות זמן ומאפשרת לבחון במהירות תאימות בין נתוני הטבלה שהתקבלה לבין נתוני קובץ שיובא. בעת פתיחת לשונית הצגת הערכים הסטטיסטיים,...

סקירת שיטות דגימה

סקירת שיטות דגימה זהו טיפ כללי לנושא דגימת רשומות ב IDEA . ללימוד מעמיק של הנושא הצטרף לאחד מההכשרות המוצעות :קורס חשיפה חלק ב או לקורס המבוא בו תלמד שיטות דגימה בסיסיות. כמו כן באפשרותך ללמוד נושאי דגימה מתקדמים בקורס שיטות דגימה מתקדמות 1. דגימת רשומות שיטתית...

יצירת סקריפטים ללא תכנות

ניתן ליצור סקריפט בשפה תואמת ל - Visual Basic for Applications  ללא כתיבת קוד במגוון שיטות : • העתקת פעולות מתוך ה Audit Trail – היסטוריית הפעולות שבוצעו על טבלה לקבלת IDEAScript עבור ללשונית History. סמן אזורי IDEAScript Code בכל הפעולות להן ברצונך ליצור סקריפט לחיצה...

חיפוש מחרוזות טקסט

פונקציית Search מאפשרת לחפש מחרוזת טקסט בכל קובץ שיובא לתוכנה. להפעלת הפונקציה ניתן להגיע דרך תפריט DATA או ישירות באמצעות הצלמית  לדוגמא, נניח כי בקובץ המכיל תנועות חיוב בכרטיסי אשראי חברה לחודש מסוים, ברצוננו לאתר את כל התנועות בכל קומבינציה שהיא, המכילות את...

מבחן פקטור הגודל היחסי (RSF)

תמצית: טיפ זה מסביר את המהות התיאורטית של מבחן בנפורד שהיא לקבוע באם השדה הנבדק נקי משגיאות בלתי מכוונות או הונאות. בסיס החוק הוא שלערכים "מבושלים", (אינדיקאטור להונאה) תבנית שונה מערכים אקראיים ותקינים. הטיפ מתאר את היתרונות  והמגבלות בביצוע מבחן בנפורד. בנוסף מוצג...

ביקורת חקירתית והשוני בינה לביקורת פנימית

תמצית: טיפ זה סוקר בקצרה את הנושא של ביקורת חקירתית – Forensic Accounting והמהווה תחום בביקורת חשבונאית לאיתור וכימות של מעשי הונאה, הלבנות הון וכספי טרור. הביקורת החקירתית מתייחסת לאירועים חריגים בתהליכים הכספיים, או בעלי השלכות כספיות, בין אם הם הונאות או טעויות....

מהי היכולת המובנה: Append

הפונקציה Append מסייעת בחיבור קבצי נתונים לקובץ אחד. הפעלת הפונקציה נעשית ע"י File>Append Databases. Append מאפשרת לחבר קבצים האחד מתחת לשני כאשר התנאי היחיד לכך הוא כי השדות המשותפים בקבצים המאוחדים יהיו בפורמט זהה (טקסט, נומרי או תאריך). לדוגמא, נניח כי קלטנו...

שינוי פורמט התאריך בתצוגה

לעיתים קרובות כאשר אנו מייבאים את אותם הנתונים הכוללים שדות תאריך, במחשבים שונים, שדות התאריך מוצגים בפורמטים שונים: במחשב אחד התאריך יוצג כ: 11-07-2012 ואילו במחשב אחר כ: 07-11-2012. תופעה זו מתרחשת מאחר וההגדרות האזוריות שונות ממחשב למחשב ( Regional Settings). ניתן...

פונקציות בנויות נוספות

תמצית: הטיפ מציג את הפונקציות Isini@, If@, MOD ו @Age.  לכל פונקציה מוצג הסינטקס ומוסברים הפרמטרים להגדרה נכונה. לכל פונקציה בנויה ניתנת דוגמא לסיוע בהבנה כיצד להשתמש בה. Isini@ פונקציה זו מחפשת קיום של מחרוזת חלקית או פיסת טקסט, בשדה מסוג טקסט, במחרוזת או בשדה תאריך....

איתור בעיות בניהול מלאי במפעל

תמצית: המבקר  נדרש לתת מענה באמצעות IDEA על השאלות הבאות: מהו ערך מלאי חומרי גלם לעצי מוצר לא פעילים כולל גיול ? מחזור הייצור הסטנדרטי הוא 25 יום ברצפת הייצור מכניסה ועד שילוח. זיהוי  חומרי הגלם הנמצאים במלאי מעל ל 25 יום לעצי מוצר פעילים, כולל גיול וערך. המענה מוצג...

ייבוא נתונים מ Oracle ב ODBC

תמצית: הטיפ מתאר באמצעות תצלומי מסך כיצד ניתן לייבא נתונים מ ERP של אורקל, באמצעות ODBC :Open DataBase Connectivity. ניתן להשתמש בשיטה זו לייבוא נתונים גם מיישומי אופיס כגון אקסס ואקסל. לייבוא נתונים מ Oracle באמצעות ODBC נפעל עפ"י השלבים הבאים: פתיחת סייען הייבוא...

תוכנית ביקורת לבדיקת תנועות יומן (Journal Entries)

למבקר הפנימי נמסר קובץ תנועות יומן לתקופה 1.4.2011 – 31.3.2010 בפורמט Print Report. הקובץ מכיל מיליון רשומות במבנה הבא: JV No JV Date Journal Entry Type Code Debit GL Account Credit GL Account Debit Amount Credit Amount Narration User System Tag Maker Checker המבקר...

המגבלות והסכנות משימוש בגיליונות אלקטרוניים לתחקור נתונים

חבילת Microsoft Office שהינה סטנדרטית בחברות רבות כוללת שני יישומים אקסל ואקסס. במקרים רבים, במטרה לחסוך עלויות או כתוצאה מזמינות ונגישות, בקרים ומבקרים פנימיים משתמשים בכלים אלה במקום לבדוק ולמצוא את הכלי המתאים לניתוח. להלן ציטוט ממאמר “Up and Away” באתר CFO.com,...

מהי הפונקציה הבנויה: Exclusion

תמצית: הפונקציה Exclusion בתוכנת IDEA הינה יכולת ייחודית מאחר ובתוכנות CAATT אחרות נדרשים מספר שלבים עד להצגה לדוגמא כל הרשומות בהם קיימת זהות בשדה א' זהות בשדה ב', זהות בשדה י"א ושונות בשדה י"ט. סוג בדיקה זה נקרא בז'רגון המקצועי כ: Same-Same-Deifferent. טיפ זה מסביר...

שליפת התנועות הגבוהות ביותר מבסיס נתונים

 תמצית: הטיפ מציג שיטה לשליפת X התנועות הגבוהות ביותר מכל חשבון בספר הראשי: ייבוא, יצירת שדות וירטואליים, מיון על הקובץ, שימוש בפונקציות בנויות ושימוש בסקריפט מצורף. שליפת  5 התנועות הגבוהות ביותר מכל חשבון GL)  - General Ledger) ייבא את קובץ תנועות ה GL השנתי ופעל...

איתור פיצול הזמנות רכש

ברצוננו לאתר את כל הזמנות הרכש שבוצעו לאותו ספק בהפרש של עד x ימים ו/או y  ש"ח : שלבים לביצוע: • מיון קובץ ההזמנות עפ"י מספר ספק. • שימוש בפונקציה הבנויה ()GetPreviousValue@ להוספת שדות וירטואליים לקובץ הנתונים: מספר ספק, תאריך הזמנה וערך הזמנה קודמים. • שליפת כל...

אופן שינוי פורמט הצגת התאריך

נתוני התאריך נקלטו נכון אך אינם מוצגים כהלכה. כיצד ניתן לשנות את אופן ההצגה? ברירת המחדל של בהצגת נתוני תאריך ונתונים נומריים הינה עפ"י ההגדרות ב Regional Settings אליהן ניתן להגיע דרך:  Start >Settings>Control Panel. ניתן לשנות את אופן התצוגה גם בדרך הבאה: •...

השוואה בין קבצים – Compare Files

השוואה בין קבצים - Compare Files משתמשים ב Compare Files ע"מ לזהות הבדל בין שני קבצים בשדה נומרי אחד, בד"כ לאותו קובץ בשתי נקודות זמן, או לשני קבצים שהתקבלו ממקורות שונים, לדוגמא, נתוני תכנון מול נתוני ביצוע ובלבד ששדה המפתח זהה. אין חובה לזהות של שם שדה המפתח או שמות...

פונקציות פרטיות – Custom Functions

פונקציות פרטיות - Custom Functions ב IDEA קיימת האפשרות להגדיר פונקציות חדשות, פרטיות לצרכי המשתמש כך שניתן יהיה להשתמש בהן בכל פרויקט שהוא ולא רק בפרויקט העכשווי. לייבוא פונקציה ולהכללתה בין שאר הפונקציות הפרטיות פעל כך: פתח בסיס נתונים כלשהו ב IDEA לחץ על Criteria...

שימוש בפונקציות נפוצות

שימוש בפונקציות נפוצות נציג את השימוש במספר פונקציות. ב IDEA מעל ל100 פונקציות בנויות. Match, @List@ אמצעי מהיר לשליפת כל הרשומות בהן ערך שדה מסוים מקיים אחד ממספר ערכים. מתאים לערכים נומריים או טקסט. 1. מבנה הפקודה (Syntax)  (Match(String, string,....string) or...

פונקציה המחשבת הפרש בשעות בין שני תאריכים

הפונקציה מחזירה את הפרש השעות בין שני תאריכים, בפורמט טקסט פתח את הקובץ מהכיווץ ושמור לספריה במחשב האישי. לייבוא הפונקציה ולהכללתה בין שאר הפונקציות הפרטיות פעל כך: פתח בסיס נתונים כלשהו ב IDEA לחץ על Criteria לפתיחת ה Equation Editor לחץ בסרגל  על הסימן #  לפתיחת...

פונקציה המחשבת הפרש בין תאריכים בחודשים

הפונקציה מחשבת הפרש בין תאריכים בחודשים בפורמט טקסט סינטקס: #DateDifferenceforMonths(Date1 , Date2 )  פרמטרים: Date1- שדה התאריך הראשון, Date2 - שדה התאריך השני. פתח את הקובץ מהכיווץ ושמור לספריה במחשב האישי. לייבוא הפונקציה ולהכללתה בין שאר הפונקציות הפרטיות פעל כך:...

פונקציה המחשבת הפרש בין תאריכים בימים

הפונקציה מחזירה הפרש בימים בין שני תאריכים, בפורמט טקסט.  #DateDifferencedays(Date1 , Date2 ) :סינטקס פרמטרים: Date1 - התאריך / שדה התאריך הראשון Date2 - התאריך / שדה התאריך השני שמור את הקובץ שהורדת בספריה מוגדרת ופעל כך להכללת הפונקציה הפרטית בין שאר הפונקציות...

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות