5 בדיקות הכרחיות בחקירת הונאות

חברת CaseWare-IDEA פרסמה מדריך למתחילים לאיתור הונאות ומעילות באמצעות תחקור נתונים : ניתוח באמצעות חוק בנפורד הצלבת נתונים וניתוח מתאם (קורלציה) בדיקות Same -Same - Same ו Same - Same -Different בדיקת אי רציפות  איתור כפולים ודומים (Fuzzy matches) להלן תמצית המדריך...

בקרות בנושא איסור הלבנת הון

בעזרת הפונקציה המונה Exclusion בתוכנת IDEA ניתן לאתר האם הבקרה תקינה, בכל הנושאים הבאים: מקרים בהם מעמד הישות הינו חברה וסיווג הישות הינו יחיד מקרים בהם מעמד הישות הינו תושב ישראל וסיווג הישות הינו תושב זר כתובות כפולות - ליחיד ( מספר חשבון ומס זהות שונים) מספר זיהוי...

הנחיות לעבודה נכונה בתוכנה

תמצית: הצגת כללי "עשה" וכללי "אל תעשה" לעבודה נכונה בתוכנה מגרסה 9 ואילך. מוצגים טיפים ביכולות הבנויות בתוכנה, בנושאים: Gap Detection  ,Criteria ,Create Project, Import, Direct Extraction, Index, Duplicate detection, Exclusion, Summarization, Stratification, Top...

ביקורת פנים מתמשכת באמצעות שיטות סטטיסטיות מתקדמות

בתוכנת IDEA שלושה כלים סטטיסטיים מתקדמים המהווים חלק מהיכולות הבנויות בתוכנה. כלים אלה מהווים תשתית להגדרה ולהרצה של פרוצדורות אוטומטיות לבחינת תקפות ויעילות הבקרות הפנימיות בתהליכים הארגוניים. הכלים הסטטיסטיים כוללים את: [ישוב קורלציה בין סדרות נתונים, איתור משוואת...

פורום משתמשים מס' 2

בסוף חודש מרץ קיימנו פורום משתתפים ובו הוצגו הנושאים הבאים: מרכיבי התמיכה השנתית כיוונון חלונות 7 ו IDEA להצגת נתונים בעברית חידושים בגרסה 9 - לחץ להורדת המצגת בנושא רישוי ושדרוג הדרכות בגרסה 9 שילוב Smart Analyzer בגרסה 9 חשיפה לנושאים מתקדמים - הדגמת קליטה של קבצי...

הודעת שגיאה בניסיון לייצא תוצאות לאקסל

לקוח הפנה את הבעיה הבאה: יצרתי טבלת ציר ב IDEA ובכל פעם שאני מנסה לייצא את הנתונים במסך טבלת הציר לאקסל מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: לקוח אחר הפנה בעיה עם אופי דומה על הודעת שגיאה שהוא מקבל בעת ניסיון לייצא נתוני תוצאה של סכימה לאקסל: שגיאה זו נובעת מהרשאות כתיבה פנימיות...

הודעת שגיאה לאי יכולת המרה לפורמט PDF

לקוח הפנה את הבעיה הבאה: בכל פעם שאני פותח את IDEA מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:   לאחר לחיצה על OK התוכנה פועלת באופן תקין. מה גורם לשגיאה, כיצד לתקן את הבעיה וממה להימנע בעתיד ? בברור עם הלקוח נמצא כי הוא החליט לבטל מדפסות שאינו משתמש בהן ע"י כניסה ללוח הבקרה, בחירת...

ניתוח אירוע בביקורת חייבים

תמצית: IIA ישראל התנדבה לסייע לביקורת הפנימית בעיריית ירושלים ולהכין את המבקרים ביחידה לבחינות CIA ו CISA. במסגרת קורס זה, ניתנה הרצאה שעסקה בהדגמת השימוש בכלי CAATT וכללה את התכנים הבאים: סקירת התחום של כלי ביקורת ממוחשבים, ממנה עולה כי לא ניתן להסתפק בקריאה וניתוח...

ניתוח אירוע ביקורת בנושא הזמנות ותשלומים

תמצית: הרצאה זו ניתנה במספר מוסדות אקדמאיים בהם מלמדים ביקורת פנימית כחלק מלימודי ראיית חשבון: רואה החשבון/המבקר נדרש לבדוק בגוף פיננסי את הבקרות הפנימיות בנושא הזמנות ותשלומים. מטלת הביקורת כללה את הנושאים הבאים: אתור הזמנות לקוח שטרם שולמו איתור תשלומים לספקים בהם...

רשימות תיוג לטכניקות ובדיקות

תמצית: בפרסומים בנושאי בקרה וביקורת של הכותבים המפורטים מטה חזרו ועלו טכניקות רלוונטיות לביצוע ביקורת: Boritz, J. E., Computer Control & Audit Guide, Waterloo, Ontario: University of Waterloo, Centre for Information System Assurance, 13th ed., 2005, 764 pages....

הוספת שדות עריכה ובדיקה לבסיס נתונים

תמצית: תוכנת IDEA עובדת ב Read Only, כלומר אינה מאפשרת לשנות את נתוני המקור שהתקבלו מ IT, מהמבוקר או מכל מקור אחר. לכן לא ניתן למחוק שדות ורשומות בקובץ. בביקורת למטרת בחינת ציות, כאשר אנו מעוניינים על סמך דגימת תכונות לקבוע את מידת העמידה ברגולציה, יש לנו צורך בהוספת...

יצירת ערסל לעקיפת מגבלה ב- Stratification

תמצית: המבקר נדרש לזהות את העיכוב בין תאריך הקבלה (Receipt Date) לבין תאריך הסליקה בבנק (Clearance Date in Bank), לזהות את העיכוב בקבלת סכומים במבנה של ערסלים: 0-2 ימים, 3-7 ימים, 8-31 יום ו 32 ימים ומעלה ולהציג את המפתח לעיל עפ"י הקבוצות Region Name ו Category. ניתוח...

יצירת ערסל לבחינת אי רציפות

תמצית: למבקר ניתן להבין כי קבלות מופקות על ידי הסניף כתלות בספרי קבלות שנמסרו לכל סניף. לדוגמא, לסניף A, ספר קבלות (Receipt Book) מספר R001 ובו מספרי קבלות מ 1 ועד 50. לסניף B ספר קבלות מס' R002 ובו מספרי הקבלות 1 עד 50. במצב כזה, בבדיקת אי רציפות על השדה מספר קבלה,...

ביקורת בנושא Email logs

תמצית: קבצי לוג של דוא"לים כוללים לרוב מידע כגון כתובת השולח והמקבל, כותרת הנושא, תאריך וזמן התשדורת, גודל הקובץ וספק השירות. בעת ביצוע ביקורת בנושא ניתן לתת מענה על מספר שאלות לרבות: זיהוי משך הזמן המושקע במיילים בארגון, זיהוי ואיתור דוא"לים שאינם לצרכי עבודה...

ביקורת בנושא Telephone logs/Accounts

תמצית: בדיקות על יומני / חשבונות טלפון מהווים מקור חשוב בעת ביצוע תחקור נתונים לזיהוי מעילות והונאות. כאשר קיימת בארגון מערכת לניטור שיחות, ניתן לייבא את קבצי המערכת בין כקובץ מסוג ASCII Delimited לקבצים במבנה פשוט ובין לקבצים במבנה מורכב אותם נייבא בשיטת  Print...

ביקורת GL

תמצית: הספר הראשי וספרי העזר מכילים יתרות לכל חשבון יחד עם היסטוריה לכל תנועה ומגוון תיאורים וייחוסים (references). בד"כ היתרות והתנועות נשמרים בקובץ נפרד, אך סכימת התנועות ויתרות הפתיחה עשויים לספק את יתרות הסגירה. הטיפ סוקר את סוגי הבדיקות הנפוצות לרבות: ניתוח,...

תוכנית ביקורת בנושא שכר

תמצית: ביקורת שכר הינה אחד מתחומי הביקורת המסורתיים במרבית הארגונים ותחום מצוין לשימוש בתוכנת IDEA מאחר וניתן לנתח מספר רב של רשומות בזמן קצר ביותר. ניתוחים שונים שניתן לבצע כוללים: חישובים נפוצים, מבחני החרגה וסבירות, אי רציפות וכפילויות, השוואות והצלבות מידע. ביקורת...

בדיקות קבלה בייבוא נתונים – Field Statistics

לביצוע בדיקות קבלה של הנתונים לפני ניתוחם, משתמשים בפונקציה Field Statistics. יכולת מובנית זו ב IDEA מציגה מידע על שדות נומריים, שדות תאריך ושדות זמן ומאפשרת לבחון במהירות תאימות בין נתוני הטבלה שהתקבלה לבין נתוני קובץ שיובא. בעת פתיחת לשונית הצגת הערכים הסטטיסטיים,...

סקירת שיטות דגימה

סקירת שיטות דגימה זהו טיפ כללי לנושא דגימת רשומות ב IDEA . ללימוד מעמיק של הנושא הצטרף לאחד מההכשרות המוצעות :קורס חשיפה חלק ב או לקורס המבוא בו תלמד שיטות דגימה בסיסיות. כמו כן באפשרותך ללמוד נושאי דגימה מתקדמים בקורס שיטות דגימה מתקדמות 1. דגימת רשומות שיטתית...

יצירת סקריפטים ללא תכנות

ניתן ליצור סקריפט בשפה תואמת ל - Visual Basic for Applications  ללא כתיבת קוד במגוון שיטות : • העתקת פעולות מתוך ה Audit Trail – היסטוריית הפעולות שבוצעו על טבלה לקבלת IDEAScript עבור ללשונית History. סמן אזורי IDEAScript Code בכל הפעולות להן ברצונך ליצור סקריפט לחיצה...

הרשמה

שכחת סיסמה?