SmartExporter - כלי המאפשר גישה עצמאית להורדת נתונים ממערכת SAP®.

מערכות ®SAP משמשות כיום קרוב ל־- 100,000 חברות בעולם ומאות ארגונים עסקיים וציבוריים בישראל. במרביתם, ®SAP מהווה את המערכת המרכזית (ERP) התומכת במכלול פעילויות הליבה של הארגון.

מערכת ה־ ®SAP מכילה את מירב המידע הארגוני החיוני לצרכי קבלת החלטות, ניהול, תפעול, בקרה וביקורת. הגורמים בארגון האמונים על תהליכי בקרה, ביקורת וניהול סיכונים מודעים לחשיבות הצורך לבצע בחינה מעמיקה של תכני המידע הנאגרים במערכות אלה.

Smart Exporter - כלי המאפשר גישה עצמאית להורדת נתונים ממערכת SAP.

יתרונות התוכנה

 1. סביבת עבודה מוכרת: PC, Windows, תבניות אינטרנט, TASKS ומועדפים.
 2. מערכת תפריטים המנחה את המשתמש בכל צעד.
 3. ממשק פשוט ל SAP®-והתקנה קלה בסביבת תחנת העבודה.
 4. קישור אוטומטי למערכת SAP® באמצעות פרוטוקול סטנדרטי ומנגנון הרשאות.
 5. הגדרת פילטרים לסינון נתונים רלוונטיים ולהקטנת נפח השליפה.
 6. הגדרת Join בין בסיסי נתונים עוד בסביבת ה SAP®

 

 1. שליפה מידית של המידע (שליפה סינכרונית) ו/או עבודה א-סינכרונית כלומר דחיית ביצוע השליפה לשעות בהם אין עומס על מערכת ה SAP®
 2. מענה לדרישות מידע של מבקרים חיצוניים אשר אין להם גישה למערכת :SAP® העברת קובץ XML למחשב האישי של משתמש פנימי וביצוע השליפה על ידו.
 3. שמירת דרישות שליפה בספריית מועדפים.
 4. תזמון דרישות שליפה באמצעות Windows Scheduler
 5. ניהול Audit Trail של כל הפעילויות אשר בוצעו באמצעות כל משתמש.

ייצוא נתונים לפורמטים הבאים: IMD, CSV, MDB ו TXT.

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות