תהילה ופרסום כוזב

מרתק לקרוא על הונאות ומעילות אצל אחרים. מצורפת כתבה קצרה שפורסמה בעיתון העוסק במעילות והונאות אודות פסטיבל מוסיקה יוקרתי שהיה אמור להתקיים באיים הקריביים ומה קרה בפועל. בנוסף לכתבה, מי שמנוי על נטפליקס יוכל לצפות בסרט הדוקומנטרי Fame and False Advertising: The Fyre...

מדריך לכתיבת דוח ביקורת

החידוש המהותי שהציגו המחברים בספר "איך נולד דו"ח ביקורת" לפני 19 שנה היה בהתייחסות לעבודת הביקורת כאל פרויקט בעל שלבים מוגדרים. חידוש זה מובן מאליו כיום ובחלק מתוכנות המדף לתחקור נתונים, כל נושא מוגדר כפרויקט. חשיבותו של מדריך זה בולטת במיוחד לאור השינויים לעיל. לדעת...

רשימת תיוג לבחינת ציות ל GDPR

מדריך זה מסייע לנו כמבקרים פנימיים, לבצע רשימת תיוג לבחינת התארגנות הארגון שלנו לשינוי. במאי 2018 נכנסה לתוקף התקנה האירופית בנושא הגנה ושמירת נתונים כללית - GDPR. תקנה המשליכה באופן משמעותי על הדרך בה ארגונים מנהלים ושומרים מידע. התקנה הכוללת 200 עמודים מאחדת ומחליפה...

התרומה הנסתרת במעבר מביקורת מסורתית ל Continuous Auditing

המאמר המוצג להלן פורסם בכתב העת עיונים בביקורת פנימית של איגוד המבקרים הפנימיים IIA ישראל. בגיליון דצמבר 2016 של כתב העת "עיונים בביקורת פנימית", במסגרת המאמר "מהפיכת המידע האנליטי בביקורת הפנימית בארגון", הוצגו המושגים ביקורת מתמשכת וניטור מתמשך וצוין כי השילוב...

פרסום תקנים מקצועיים בין לאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית בעברית

התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) משמשים כ- 190 אלף מבקרים פנימיים ב- 180 מדינות. תקנים אלה אומצו על ידי ה-OECD (בו ישראל חברה) ועל ידי ה-EU (אליו ישראל נספחת). על כל מבקר פנימי לפעול לפי תקנים אלה. הוועדה המקצועית של IIA ישראל -...

ייבוא קבצים ממערכות ERP

תמצית: עפ"י סקרים במהלך מספר שנים נמצא כי אחד האתגרים המרכזיים בהטמעת כלי CAATT נתפס אצל רבים מהמבקרים, בייצוא נתונים מהמערכות התפעוליות בארגון, לקובץ נתונים בפורמט אותו ניתן לקלוט לכלי תחקור הנתונים וייבוא הנתונים לתוכנה. התכנים המוצגים להלן הם חלק מהרצאה בכנס ISACA...

מדריך לביקורת תנועות יומן

תמצית: המדריך פורסם ע"י ה- Center for Audit Quality בהתאם לתקינה האוסטרלית 316 AU The intent of this Practice Aid is to provide practical guidance for auditors with respect to testing, in accordance with AU Section 316, journal entries and other adjustments made by...

גניבת זהות והחזרי מס הכנסה

תמצית: המאמר נכתב ע"י  Wray Rives, CPA, CGMA  ופורסם בירחון חודש יוני באתר CPA Insider. המאמר מציג את היקף התופעה של גניבת הזהות וכתוצאה מכך את גניבת החזרי מס ההכנסה בארה"ב, מציג שיטות נפוצות בגניבת זהות ומה צעדי התיקון שנוקטות רשויות המס. Identity theft and...

סיכונים מרכזיים בניהול ספקים – בדיקת נאותות

תמצית: המאמר נכתב ע"י Mark Scott, J.D., CFE ופורסם בירחון של ה ACFE. המאמר סוקר את הסיכונים המרכזיים בניהול ספקים, מה הנושאים בהם יש לבצע בדיקת נאותות (Due Diligence) ומה הדגלים האדומים שצפויים לצוץ מבדיקת הנאותות. Organizational management increasingly needs to...

ניהול הסיכונים העסקיים של מעילות והונאות

תמצית: מדריך מעמיק של 80 עמודים. פורסם במשותף ע"י  CICA, IIA, ACFE ולשכת רואי החשבון בארה"ב. המדריך מפרט 5 עקרונות למיסוד סביבה ניהולית אפקטיבית לניהול סיכוני מעילות והונאות: מדיניות כתובה לגבי ציפיות מועצת המנהלים וההנהלה הבכירה בנושא הונאות ומעילות, הערכה תקופתית של...

רשימות תיוג לטכניקות ובדיקות

תמצית: בפרסומים בנושאי בקרה וביקורת של הכותבים המפורטים מטה חזרו ועלו טכניקות רלוונטיות לביצוע ביקורת: Boritz, J. E., Computer Control & Audit Guide, Waterloo, Ontario: University of Waterloo, Centre for Information System Assurance, 13th ed., 2005, 764 pages....

המגבלות והסכנות משימוש בגיליונות אלקטרוניים לתחקור נתונים

חבילת Microsoft Office שהינה סטנדרטית בחברות רבות כוללת שני יישומים אקסל ואקסס. במקרים רבים, במטרה לחסוך עלויות או כתוצאה מזמינות ונגישות, בקרים ומבקרים פנימיים משתמשים בכלים אלה במקום לבדוק ולמצוא את הכלי המתאים לניתוח. להלן ציטוט ממאמר “Up and Away” באתר CFO.com,...

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות