נשתמש במטלת הקורלציה על מנת לחשב את הקשר הלינארי בין הערכים של שדות נומריים נבחרים בבסיס הנתונים הפעיל. במילים אחרות נשתמש בקורלציה על מנת לבחון עד כמה חזק הקשר בין ערכי נתונים בשני שדות.

לרוב נשתמש בקורלציה לשם השוואת התבניות של הערכים הנומריים בשתי קבוצות נתונים. שיעור קורלציה גבוה פירושו שלערכים גבוהים בקבוצת נתונים אחת, קיימת מקבילה של ערכים גבוהים בקבוצה השנייה, וכמובן שלערכים נמוכים בקבוצה הראשונה, התאמה לערכים נמוכים בקבוצה השנייה. תוצאת קורלציה הוא מספר בין 1- ל 1+, כאשר ערכים חיוביים מציינים יחס ישר ואילו ערך שלילי מציין יחס הפוך.

על מנת לחשב את הקורלציה בין שני שדות נומריים ב IDEA, כקבוצה מול קבוצה, משתמשים במונח Audit unit, על מנת להתייחס לקבוצת נתונים כגון, מיקום, חטיבה, אזור, סניף וכדומה. היכולת להריץ ניתוח סטטיסטי על קבוצה מול קבוצה, ייחודית ל IDEA. על מנת לבצע את המטלה, נדרש שדה שלישי המזהה את ה- Audit unit. לדוגמה, כאשר ברצונך לבצע ניתוח סטטיסטי על פי מיקום, שדה יחידת הביקורת Audit Unit עשוי להיקרא "מדינה" וכל ערכי ה Audit Unit בתיבת הגדרת ריצת מאלת הקורלציה.

ניתוח מקובל הוא בחינת הקורלציה בין עלות הפרסום למכירות. לשם כך עליך ליצור קורלציה בין עלות הפרסום לכל חודש והיקף המכירות בכל חודש. שדה ה Audit unit יהיה אזור המכירה, כך שניתן לקבל ערך קורלציה בנפרד לכל אזור. אם יתקבל ערך קורלציה חיובי לכיוון  1.00+, המשמעות היא שהגדלת ההשקעה בפרסום הביאה לעליה במכירות. באופן זהה, אם ערך הקורלציה שלילי לכיוון 1.00-, באזור מסוים המשמעות היא שגידול בהוצאה לפרסום הביאה לנפילה במכירות.

ראה מידע נוסף בטיפ בנושא שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות וכן בלשונית הכשרות

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות