קורס למתקדמים – שיטות וכלים לעריכת ביקורת פנים באמצעות תרחיש אירוע מורכב

לימוד להתמודדות עם נושאי ביקורת שונים בין היתר בעזרת תרחישי ביקורת מורכבים.

דרישות קדם: קורס מבוא להכרת התוכנה

לימוד תכנים מתקדמים בתוכנה בארבעה מפגשים של 5.5 שעות כל אחד, פעם בשבוע ופתרון 4 תרחישי ביקורת מורכבים.

השתתפות בקורס מזכה בקבלת תעודה והכרה ב 24 CPE

נושאים הנכללים בקורס המתקדמים:

  • ייבוא נתונים מורכבים כגון דוחות לרבות נתונים שלא במבנה טבלאי,
  • שיטות שונות לבידוד ולאיתור תנועות מסוימות,
  • שימוש בפונקציות הבנויות לבניית פילטרים ולשמירתם,
  • שימוש בשיטות דגימה מתקדמות [MUS, מדגם תכונות, דגימת משתנים קלסית],
  • חיבור בסיסי נתונים מרובים לניתוח משותף,
  • בניית פרופיל מתקדם וחוק בנפורד,
  • בניית פונקציות פרטיות,
  • שימוש בשיטות הסטטיסטיקה המתקדמת לאיתור מגמה, קורלציה וניתוח עיתי,
  • סקירה ותרגול ראשוני ביצירת סקריפטים במגוון שיטות ובהתאמתם.

להלן פירוט תכני הקורס:

מטלות מתקדמות
שליפת רשומות נבחרות
עבודה עם Key Value Extraction
עבודה עם Indexed Extraction
עבודה עם Top Records Extraction
יצירת שדות פעולה Action Fields
עבודה עם Search

מבוא ל IDEAScript
סקירת שימושים ב IDEAScript
יצירת IDEAScript מתוך ה- History log
יצירת Message Box ו Input Box

חוק בנפורד
עבודה עם חוק בנפורד
ביצוע מבחן בנפורד
מבחן בנפורד לשלוש ספרות ראשונות
מבחן שימוש בספרה השנייה
ניתוח כמותי בהרצת מבחן בנפורד
תרגיל כתה במבחן בנפורד

Field Manipulation מתקדם
שינוי סוגי שדות
שדות עריכה
@Functions מתקדמות

פונקציות פרטיות
מהן פונקציות פרטיות?

שימוש בפונקציה פרטית קיימת
תרגיל ביצירת #Function
יצירת פונקציה פרטית נומרית
יצירת פונקציה חדשה באמצעות שדות טקסט

תרחישי ביקורת
Case Study 1
Case Study 2  - חיפוש מתקדם
Case Study 3  - שדות זמן ו @Functions
Case Study 4  - טיפול במלכודות צפות

הרשמה

שכחת סיסמה?