משנת 2009 השימוש בתכנת IDEA  הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת.  במהלך השנים בוצעו עבודות ביקורת – ניתוח וחקר נתונים בתחומים מגוונים הנוגעים ברוב תחומי פעילות הרשות. [כגון: בקרת שכר, ניהול רכש ומצאי, תשלום לספקים, ניהול מערך אגרות והיטלים וחיוב בגובה ארנונה, מוקד עירוני, רשות חניה, רישוי עסקים, העמקת הגבייה בארנונה, התחשבנות מול משרד החינוך – גנים, התחשבנות בין הרשות לבין משרד הרווחה, מתנ"ס, ניהול תקציב בלתי רגיל, ניקיון ושיפור פני העיר, פיקוח על הבנייה].

שימוש עצמי באמצעות התכנה, בזמינות רציפה הובילה החל משנת 2009 לחיסכון המוערך בגובה  מאות אלפי שקלים וזאת במידה וביצוע ניתוח וחקר הנתונים היו מועברים לקבלת שירותי מיקור חוץ. כמו כן, מיומנות בעבודת תכנת ה- IDEA  מאפשרת למבקר במידה והחליט לקבל שירותי מיקור חוץ  לניתוח נתונים בתחום מסוים לוודא כי הממצאים שהוגשו לו אכן משקפים את המצב בשטח ותואמים את הבדיקות ושלמות  קבצי הנתונים שנבחרו על ידו.

היתרונות המרכזיים בעבודת חקר וניתוח נתונים באמצעות תכנת ה- IDEA כלי CAATT  על פני שימוש בגיליון אלקטרוני: א. תכנון הביקורת. ב. קליטת קבצים: 1. אין מגבלה של מגוון סוגים וגודל קבצים – אוכלוסייה מלאה: עומק הביקורת, קליטת קבצי מקור ללא שינויים. 2. תהליך הניתוח מאפשר הצגת נתונים על סמך העיבודים באופן אוטומטי, כגון: סטטיסטיקה, גרפים וטבלאות. 3. איתור שגויים.  ג. קיום נתיב ביקורת – תיעוד היסטורי  של כל תהליך הניתוח (אפשרות שימוש גם בעתיד למעקב אחר עבודת הביקורת), יכולת החזרה, קבלת תרשים / טבלת פקודות, תהליכים שבוצעו. ד. שימוש בסקריפטים- פרוצדורות אוטומטיות לביצוע עבודות ביקורת דומות בעתיד ומעקב אחר תיקון ליקויים. ה. אפשרות חיבור בין קבצים מאפליקציות שונות / יחידות שונות ללא תאימות באפליקציות, על פי שדה מפתח משותף. ו. ביקורת על תהליכים ארגוניים מלאים.

מסקנה שעולה מביצוע עבודות ביקורת רבות בהם נעשה שימוש בתכנת IDEA , ניתן לקבוע שאנו נמצאים בעידן בו השימוש במאגרי מידע לניהול כלל התחומים הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הרשות וכי לא ירחק היום בו עבודת ביקורת איכותית הינה כמעט בלתי אפשרית ללא שימוש בתכנת CAATT  לניתוח נתונים.

 בכבוד רב

גבי וענונו,  מבקר העירייה ונציב תלונות ציבור                                                                 

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות