איתור רכבים אשר חרגו ממכסת התדלוק השבועית

מטרות הטיפ הדגמת השימוש ב בפונקציה Accumulated Total, בפונקציות בנויות ו- Custom Function הצגת פתרון ללא צורך בסקריפט הצגת הבעיה של הלקוח צי הרכב שלנו מתדלק ברשת X. נקבעה מכסת תדלוק של עד 220 ליטרים ב 7 ימים. כיצד ניתן לאתר רכבים אשר תדלקו מעבר לכמות המותרת בטווח...

פונקציה להוספת אפסים מובילים

תמצית : הפונקציה ממירה ערך נומרי לטקסט ומוסיפה אפסים מובילים. סינטקס: #LeadingZeros(Number, FieldLength) פרמטרים: Number - ערך נומרי / שדה נומרי אליו רוצים להוסיף אפסים מובילים FieldLength - האורך הרצוי של השדה כולל האפסים המובילים לייבוא פונקציה ולהכללתה בין שאר...

פונקציות פרטיות – Custom Functions

פונקציות פרטיות - Custom Functions ב IDEA קיימת האפשרות להגדיר פונקציות חדשות, פרטיות לצרכי המשתמש כך שניתן יהיה להשתמש בהן בכל פרויקט שהוא ולא רק בפרויקט העכשווי. לייבוא פונקציה ולהכללתה בין שאר הפונקציות הפרטיות פעל כך: פתח בסיס נתונים כלשהו ב IDEA לחץ על Criteria...

פונקציה המחשבת הפרש בשעות בין שני תאריכים

הפונקציה מחזירה את הפרש השעות בין שני תאריכים, בפורמט טקסט פתח את הקובץ מהכיווץ ושמור לספריה במחשב האישי. לייבוא הפונקציה ולהכללתה בין שאר הפונקציות הפרטיות פעל כך: פתח בסיס נתונים כלשהו ב IDEA לחץ על Criteria לפתיחת ה Equation Editor לחץ בסרגל  על הסימן #  לפתיחת...

פונקציה המחשבת הפרש בין תאריכים בחודשים

הפונקציה מחשבת הפרש בין תאריכים בחודשים בפורמט טקסט סינטקס: #DateDifferenceforMonths(Date1 , Date2 )  פרמטרים: Date1- שדה התאריך הראשון, Date2 - שדה התאריך השני. פתח את הקובץ מהכיווץ ושמור לספריה במחשב האישי. לייבוא הפונקציה ולהכללתה בין שאר הפונקציות הפרטיות פעל כך:...

פונקציה המחשבת הפרש בין תאריכים בימים

הפונקציה מחזירה הפרש בימים בין שני תאריכים, בפורמט טקסט.  #DateDifferencedays(Date1 , Date2 ) :סינטקס פרמטרים: Date1 - התאריך / שדה התאריך הראשון Date2 - התאריך / שדה התאריך השני שמור את הקובץ שהורדת בספריה מוגדרת ופעל כך להכללת הפונקציה הפרטית בין שאר הפונקציות...

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות