טיפ בנושא חוק שעות עבודה ומנוחה : מגבלות העסקה

מבוא הטיפ עוסק בשני סעיפים בחוק שעות עבודה ומנוחה לעובדים המועסקים 5 ימים בשבוע מגבלות העסקה לפי חוק ברמה יומית מגבלות העסקה לפי חוק ברמה שבועית חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי: חל איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר, לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה - אין...

טיפ לטיפול ב Bad Data ב IDEA

כאשר מייבאים לתוכנת IDEA נתונים מסוג תאריך, מספרים או זמן, או בעת הגדרת שדה וירטואלי תאריכי, לדוגמא עמודה המוגדרת בתבנית DD/MM/YY, אך העמודה כוללת נתונים כגון 05/15/02, נוצר בסיס נתונים לנתונים הבעייתיים. ניתן לצפות בשם בסיס נתונים כזה דרך חלון File Explorer בתוכנה...

איתור רכבים אשר חרגו ממכסת התדלוק השבועית

מטרות הטיפ הדגמת השימוש ב בפונקציה Accumulated Total, בפונקציות בנויות ו- Custom Function הצגת פתרון ללא צורך בסקריפט הצגת הבעיה של הלקוח צי הרכב שלנו מתדלק ברשת X. נקבעה מכסת תדלוק של עד 220 ליטרים ב 7 ימים. כיצד ניתן לאתר רכבים אשר תדלקו מעבר לכמות המותרת בטווח...

הרמוניזציה של שדה חשבוניות ספק

הטיפ מתאר 2 דוגמאות לאיתור מספרי חשבוניות ספק המוקלדות למערכות הכספיות באופן שגוי בשוגג או בכוונה, הנראות כשונות אך למעשה הן אותה חשבונית, באמצעות פונקציות בסיסיות ב IDEA מקרה א' החשבוניות מטה הן כולן אותה חשבונית ABC123 לה הוספו תווים שונים על מנת למנוע מהמערכת לבצע...

ניתוח מגמות גרפי עפ"י היקף הוצאות

ניתן להשתמש ב IDEA על מנת להכין תרשים [chart] המציג את מגמת ההוצאות על פני תקופת זמן, בעזרת קובץ נתונים הכולל את כל ההוצאות. להלן השלבים ב IDEA: ייבוא את הקובץ [יומן ההוצאות] ל IDEA הוסף שדה וירטואלי נומרי בשם MONTH המציג את חודש ההוצאה, מתוך תאריך ההוצאה באמצעות...

פונקציית השירות Highlight Spaces

תמצית: פונקציית השירות View - Highlight Spaces מאפשרת להציג בתוכנה את הרווחים בשדה אלפא-נומרי. הפונקציה מאפשרת ניתוח נקי משגויים בתוך IDEA. מתי נרצה להשתמש ביכולת זו של IDEA? לדוגמה, ברצונך לזהות תיאורים כפולים בספר הראשי (GL) לאותו חשבון באותה תנועה ביום תנועה זהה....

יצירת ערסל לעקיפת מגבלה ב- Stratification

תמצית: המבקר נדרש לזהות את העיכוב בין תאריך הקבלה (Receipt Date) לבין תאריך הסליקה בבנק (Clearance Date in Bank), לזהות את העיכוב בקבלת סכומים במבנה של ערסלים: 0-2 ימים, 3-7 ימים, 8-31 יום ו 32 ימים ומעלה ולהציג את המפתח לעיל עפ"י הקבוצות Region Name ו Category. ניתוח...

תחקור נתונים ב – IDEA לצורך בדיקת נאותות (DD)

תמצית: מטרות בדיקת הנאותות כוללות: יצירת הגנה מפני תביעות משפטיות על המנפיק (פליליות או אזרחיות), בירור התכנים הדרושים לפי חוק, קביעת תכנים רלוונטיים למשקיע הסביר בנוסף לדרישות החוק ורישום תכנים אלו תוך בדיקה שאין הם שגויים. ניתן להשתמש ב IDEA לביצוע סוגי הבדיקות...

ביקורת בנושא Email logs

תמצית: קבצי לוג של דוא"לים כוללים לרוב מידע כגון כתובת השולח והמקבל, כותרת הנושא, תאריך וזמן התשדורת, גודל הקובץ וספק השירות. בעת ביצוע ביקורת בנושא ניתן לתת מענה על מספר שאלות לרבות: זיהוי משך הזמן המושקע במיילים בארגון, זיהוי ואיתור דוא"לים שאינם לצרכי עבודה...

הפונקציה FieldStatistics ושימושיה

תמצית: הטיפ מסביר כיצד להשתמש בפונקציה הבנויה FieldStatistics: דוגמאות בשימוש, מבנה הפקודה, משמעות הודעות שגיאה בשימוש לא נכון, הצגת סוגי הסטטיסטים השונים. שימוש בפונקציה FieldStatistics@ מחזיר את הערך הנומרי של סטטיסטי מוגדר. 1. הפונקציה מחזירה תמיד ערך נומרי ללא...

חיפוש מחרוזות טקסט

פונקציית Search מאפשרת לחפש מחרוזת טקסט בכל קובץ שיובא לתוכנה. להפעלת הפונקציה ניתן להגיע דרך תפריט DATA או ישירות באמצעות הצלמית  לדוגמא, נניח כי בקובץ המכיל תנועות חיוב בכרטיסי אשראי חברה לחודש מסוים, ברצוננו לאתר את כל התנועות בכל קומבינציה שהיא, המכילות את...

פונקציות בנויות נוספות

תמצית: הטיפ מציג את הפונקציות Isini@, If@, MOD ו @Age.  לכל פונקציה מוצג הסינטקס ומוסברים הפרמטרים להגדרה נכונה. לכל פונקציה בנויה ניתנת דוגמא לסיוע בהבנה כיצד להשתמש בה. Isini@ פונקציה זו מחפשת קיום של מחרוזת חלקית או פיסת טקסט, בשדה מסוג טקסט, במחרוזת או בשדה תאריך....

תוכנית ביקורת לבדיקת תנועות יומן (Journal Entries)

למבקר הפנימי נמסר קובץ תנועות יומן לתקופה 1.4.2011 – 31.3.2010 בפורמט Print Report. הקובץ מכיל מיליון רשומות במבנה הבא: JV No JV Date Journal Entry Type Code Debit GL Account Credit GL Account Debit Amount Credit Amount Narration User System Tag Maker Checker המבקר...

איתור פיצול הזמנות רכש

ברצוננו לאתר את כל הזמנות הרכש שבוצעו לאותו ספק בהפרש של עד x ימים ו/או y  ש"ח : שלבים לביצוע: • מיון קובץ ההזמנות עפ"י מספר ספק. • שימוש בפונקציה הבנויה ()GetPreviousValue@ להוספת שדות וירטואליים לקובץ הנתונים: מספר ספק, תאריך הזמנה וערך הזמנה קודמים. • שליפת כל...

שימוש בפונקציות נפוצות

שימוש בפונקציות נפוצות נציג את השימוש במספר פונקציות. ב IDEA מעל ל100 פונקציות בנויות. Match, @List@ אמצעי מהיר לשליפת כל הרשומות בהן ערך שדה מסוים מקיים אחד ממספר ערכים. מתאים לערכים נומריים או טקסט. 1. מבנה הפקודה (Syntax)  (Match(String, string,....string) or...

הרשמה

שכחת סיסמה?