ביקורת GL

תמצית: הספר הראשי וספרי העזר מכילים יתרות לכל חשבון יחד עם היסטוריה לכל תנועה ומגוון תיאורים וייחוסים (references). בד"כ היתרות והתנועות נשמרים בקובץ נפרד, אך סכימת התנועות ויתרות הפתיחה עשויים לספק את יתרות הסגירה. הטיפ סוקר את סוגי הבדיקות הנפוצות לרבות: ניתוח,...

ביקורת AR

תמצית: מהם הסיכונים המזוהים עם חייבים אליהם ניתן להתייחס באמצעות תוכנה ייעודית לביקורת? מהן הבדיקות אותן ניתן לבצע לטיפול בסיכונים אלה? הטיפ סוקר את המבחנים האופייניים בביצוע ביקורת חייבים   לבדיקות על החייבים או יומן המכירות (Sales Ledger), בד"כ יש תקפות. פריטים...

תוכנית ביקורת בנושא שכר

תמצית: ביקורת שכר הינה אחד מתחומי הביקורת המסורתיים במרבית הארגונים ותחום מצוין לשימוש בתוכנת IDEA מאחר וניתן לנתח מספר רב של רשומות בזמן קצר ביותר. ניתוחים שונים שניתן לבצע כוללים: חישובים נפוצים, מבחני החרגה וסבירות, אי רציפות וכפילויות, השוואות והצלבות מידע. ביקורת...

הפונקציה FieldStatistics ושימושיה

תמצית: הטיפ מסביר כיצד להשתמש בפונקציה הבנויה FieldStatistics: דוגמאות בשימוש, מבנה הפקודה, משמעות הודעות שגיאה בשימוש לא נכון, הצגת סוגי הסטטיסטים השונים. שימוש בפונקציה FieldStatistics@ מחזיר את הערך הנומרי של סטטיסטי מוגדר. 1. הפונקציה מחזירה תמיד ערך נומרי ללא...

פונקציות בנויות נוספות

תמצית: הטיפ מציג את הפונקציות Isini@, If@, MOD ו @Age.  לכל פונקציה מוצג הסינטקס ומוסברים הפרמטרים להגדרה נכונה. לכל פונקציה בנויה ניתנת דוגמא לסיוע בהבנה כיצד להשתמש בה. Isini@ פונקציה זו מחפשת קיום של מחרוזת חלקית או פיסת טקסט, בשדה מסוג טקסט, במחרוזת או בשדה תאריך....

שליפת התנועות הגבוהות ביותר מבסיס נתונים

 תמצית: הטיפ מציג שיטה לשליפת X התנועות הגבוהות ביותר מכל חשבון בספר הראשי: ייבוא, יצירת שדות וירטואליים, מיון על הקובץ, שימוש בפונקציות בנויות ושימוש בסקריפט מצורף. שליפת  5 התנועות הגבוהות ביותר מכל חשבון GL)  - General Ledger) ייבא את קובץ תנועות ה GL השנתי ופעל...

פונקציה המחשבת הפרש בין תאריכים בימים

הפונקציה מחזירה הפרש בימים בין שני תאריכים, בפורמט טקסט.  #DateDifferencedays(Date1 , Date2 ) :סינטקס פרמטרים: Date1 - התאריך / שדה התאריך הראשון Date2 - התאריך / שדה התאריך השני שמור את הקובץ שהורדת בספריה מוגדרת ופעל כך להכללת הפונקציה הפרטית בין שאר הפונקציות...

הרשמה

שכחת סיסמה?