Stat-Pack

Stat Pack - מארז סטטיסטי לאיתור חריגים בנתונים

תואם לעבודה מגרסה 9 ומעלה

מארז הסקריפטים Stat-Pack מאגד מגוון רחב של בדיקות סטטיסטיות על בסיס נתונים, במטרה להציף תמונה מרוכזת של חריגים, אשר יש בהם חשש לחשד לממצאי הונאה או מעילה.

המארז כולל הרחבות על בדיקות מבחן בנפורד וכן בדיקות נוספות העשויות להצביע על "בישול מספרים" וערכים מעוגלים.

המארז מיועד למבקרים פנימיים וחוקרי הונאות המעוניינים להרחיב את כיסוי הבדיקות, באמצעות ניתוח ב IDEA תוך הוספת מבחנים קשורים שמטרתם לזהות חריגים בנתונים.

בדיקות בנושא חוק בנפורד המבוצעות במארז מהוות הרחבה ביחס לאפשרויות הניתוח הרגילות בתוכנת IDEA, בכך שמבצעים את הבדיקה עפ"י כל ערך בשדה מפתח המוגדר ע"י המשתמש, [כגון מספר ספק בקובץ זכאים],  בעוד שבבדיקה ב IDEA מבוצע ניתוח משותף לכל האוכלוסייה.

בנוסף לבדיקות בנושאי חוק בנפורד, ניתן בבדיקות הכלולות במארז לחפש כפולים כגון תנועות כפולות, תנועות שהן כמעט זהות בהן פריט אחד שונה או היקף חריג של מספרים כפולים.

במארז גם מספר בדיקות אותן קשה לבצע ב IDEA כגון מבחן הגודל היחסי המזהה חריגים בערך המספרי הגבוהה בקבוצה ביחס לסכומים של שאר האיברים בקבוצה.

החבילה כוללת בדיקות ב 3 תחומים:

 1. בדיקות סטטיסטיות
 • פרופיל נתונים
 • מבחן Z_Score
 • מבחן הגודל היחסי [RSF]
 • איתור ערכים בשלמים/ברמות עיגול נבחרות
 • בדיקת שכיחות חריגה
 1. בדיקות כפילות
 • בדיקת Same-Same-Same
 • בדיקת Same-Same-Different
 1. מבחן בנפורד
 • מבחן בנפורד ספרה ראשונה
 • מבחן בנפורד ספרה שנייה
 • מבחן בנפורד ספרה שלישית
 • מבחן בנפורד ספרה רביעית
 • מבחן בנפורד 2 הספרות הראשונות
 • מבחן בנפורד 3 הספרות הראשונות
 • מבחן בנפורד 2 הספרות האחרונות

מהדורה זו עברה בדיקות קבלה אך עדיין ייתכנו בה באגים, לכן, האחריות להפעלת כל מאקרו היא על המשתמש בלבד!

המערכת פועלת מגרסה 9 ומעלה של תוכנת IDEA, הן בתצורת  ASCII והן ב Unicode. המערכת מזהה את הגרסה המותקנת על המחשב, ומפעילה מאקרו מותאם לפי הגרסה הנדרשת.

להפעלת Stat-pack נדרש רישיון בתוכנת IDEA ולמערכת Stat-Pack.

לחץ כאן להורדת  Stat-Pack.

לחץ כאן להורדת המדריך למשתמש

 

הרשמה

שכחת סיסמה?