Fi-Pack

מערכת תפריטים לבקרה פיננסית

גרסה 2.1

מותאמת לעבודה מגרסה 9 ומעלה

 תצלום מסך FiPack

Fi-Pack נבנתה לביצוע מגוון ניתוחים בנושאי הבקרה הפיננסית הקלאסית [Best Practice] כחלק ממערך הבקרה הפנימית. המערכת כוללת 39 מאקרו בנושאים:

  • ספר ראשי
  • חייבים
  • זכאים
  • מלאי
  • נכסים קבועים

המערכת מאפשרת להריץ מספר רב של מאקרו במקביל לאחר הגדרת פרמטרים דרושים. ניתן לשמור את ההגדרות לשימוש חוזר.

לחץ כאן להורדת תכולת מארז Fi-Pack. לחץ כאן להורדת Fi-Pack. לחץ כאן להורדת מדריך למשתמש

מערכת המאקרו כוללת ממשק משתמש חלוני, המאפשר בקלות להגדיר את הפרמטרים הנדרשים להרצה, ולהפעיל תהליכים מורכבים על נתונים פיננסים שנקלטו בתוכנת IDEA מתוכנות ה-ERP הארגוניות, כדוגמת SAP. תוצרי הניתוח זמינים ב-IDEA וכמו כן כקובץ EXCEL ובהפנייה אוטומטית לנמען בדואר אלקטרוני.

לצורך שימוש במארז נדרש רישיון בתוכנת CaseWare IDEA ובתוכנת Fi-Pack. לקבלת רישיון אנא פנו אלינו. לפרטים אודות רכישת CaseWare IDEA לחץ כאן.

 

 

הרשמה

שכחת סיסמה?