Ex-Pack

Exclusion Pack - מערכת תפריטים לאיתור חריגים על פי דמיון בין מחרוזות

גרסה 1.1 תואמת לעבודה עם IDEA V10

 expack

Ex-Pack מכילה פרוצדורות אוטומטיות המשתמשות בכלי ההחרגה ב IDEA בשם [Duplicate Key Exclusion [DKE ובאלגוריתם לוונשטיין המשמש להגדרת מידת הדמיון בין מחרוזות אלפא נומריות, במטרה לזהות חריגים שלא מזוהים בבדיקות רגילות - False Positive

באמצעות DKE ניתן לזהות רשומות אשר שדות מפתח מסויימים זהים ואילו הערך בשדה ההחרגה שונה, כאשר בעזרת המארז ניתן להגדיר את רמת השוני, ולנטרל בכך אירועי בקרה מסוג False Positive (ממצאי שווא). לחץ כאן לתכולת מערכת Ex-Pack. לחץ כאן להורדת Ex-Pack . לחץ להורדת מדריך למשתמש

מערכת המאקרו כוללת ממשק משתמש חלוני, המאפשר בקלות להגדיר את הפרמטרים הנדרשים להרצה, ולהפעיל תהליכים מורכבים על נתונים. תוצרי הניתוח זמינים ב-IDEA וכמו כן כקובץ EXCEL ובהפנייה אוטומטית לנמען בדואר אלקטרוני.

* לצורך שימוש במארז יש צורך בתוכנת CaseWare IDEA. תוכנה זו אינה חלק ממארז המאקרו Ex-Pack. לפרטים אודות רכישת CaseWare IDEA לחץ כאן.

** לצורך שימוש באפשרות שליחת דוא"ל דרך Outlook, יש צורך בתוכנת Microsoft Outlook מותקנת על המחשב. תוכנה זו אינה חלק ממארז המאקרו Ex-Pack.

*** לצורך הפעלת Ex-Pack יש צורך ברישיון הפעלה וברישיון בתוכנת IDEA.

 

הרשמה

שכחת סיסמה?