Custom Functions

Custom Functions הן הרחבה של הפונקציות הבנויות, אליהן נגיע בעת יצירת פילטרים על הנתונים או בעת הוספת שדות חדשים לבסיס נתונים. החבילה זמינה להורידה דרך אתר התמיכה של חברת caseware - idea. האתר נפתח בלחיצה על צלמית המטוס, כחלון בתוך idea. נאתר בלשונית IDEA LAB  את...

חוק שעות עבודה ומנוחה

טיפ ותיק משנת 2021 עודכן לאחר שחרור לאחרונה של חבילת Custom Functions  - חבילת פונקציות בנויות חדשה כתובה פייתון המתמזגת ל idea ובאמצעותן ניתן לבצע מגוון פעולות על שדות בסיס נתונים. הטיפ מדגים שיטה לאיתור ושליפה של חריגות מחוק שעות עבודה ומנוחה: חל איסור העסקה בשעות...

תפקידו של AI בביקורת הפנימית להקטנת סיכונים והגברת היעלות

במאמר המצורף כאן מתארת חברת Workiva מהו תפקידו של המבקר הפנימי בשימוש בכלי AI. הנייר מציב מפת דרכים לשילוב AI בעבודת הביקורת בעתיד. רובנו המכריע לא שם, אך ניתן ללמוד ולהבין מה משמעות המונחים המקצועיים בהם מפגיזים אותנו בתקופה האחרונה, ולראות שמונחים כגון AI ו Machine...

מגמות בביקורת הפנימית 2024

כמדי שנה, חברת caseware idea עורכת משאל בקרב משתמשי התוכנה ברחבי העולם לנושאים ולמגמות חזויות במהלך השנה. להלן דגשים מרכזיים שעלו בסקר: בלחיצה כאן ניתן להוריד את...

ביקורת חייבים בתהליך מובנה תפריטים בתוכנת idea

הטיפ המוצג במסמך ה PDF מציג נקודות מרכזיות בביקורת חייבים ואת אופן השימוש באפליקציה Financial App Package באמצעות מערכת התפריטים המונחה בה. החל מגרסה 11, שולב תוסף Smart Analyzer בתוכנת idea. התוסף מותקן אוטומטית בעת התקנת התוכנה במחשבו של משתמש ואת האפליקציות הזמינות...

רשימות תיוג בנושאי ביקורת שונים

הפוסט מציג לפני המשתמש רשימות תיוג בנושאים הבאים: How to Audit Bank Reconciliations How to Audit Cash Flaw Management רשימת תיוג לביקורת IT Helpdesk רשימת תיוג לביקורת ציות How-to-Audit-ESG-Risk-and-Reporting רשימת תיוג לביקורת ספקים רשימת תיוג לביקורת על התהליכים...

התנהלות מול ועדת הביקורת של הדירקטוריון

אמרי טוב שהיה היועץ הכלכלי למערכת הביטחון ולאחר מכן דירקטור במספר חברות פרסם ספר בנושא עבודת הדירקטוריון בשם "הדירקטוריון יתווה ויפקח". מומלץ לכל מי שעוסק בבקרה וביקורת פנימית. בנושא התנהלות מול ועדת הביקורת מובא מאמר המתאר את הקשיים בהתנהלות וכיצד למזער...

הקמת קו חם אפקטיבי לחושפי שחיתויות ומדריך לניהול סיכוני מעילות והונאות

לשכת המבקרים העולמית יחד עם  Association of Certified Fraud Examiners -  ACFE פרסמו דוח על העקרונות להקמת חם אפקטיבי לחושפי שחיתויות ולתרומת חושפי שחיתויות לגילוי מעילות והונאות. במבוא לדוח נכתב: Research by the ACFE indicates that whistleblower tips are by far the...

ביקורת פנימית בגישת ניהול סיכונים

נייר עמדה של חברת caseware idea מציג את הרציונל לביצוע ביקורת פנימית בגישת ניהול סיכונים וקובע כי הדרך להשגת היעד מחייבת שימוש בתחקור נתונים כמותי. להורדת נייר העמדה לחץ...

רוצה לתכנת בפייתון?

מגרסה 11 בתוכנת IDEA, משולבת היכולת לכתוב סקריפטים בשפת פייתון. בנוסף קרוב ל 60 פונקציות פרטיות - Custom Functions כתובות בפייתון. ומעבר לכל אלה גם יישומים אחדים ב IDEA LAB גם הם נכתבו בפייתון. לכל מי שמרגיש שיכולת תכנות בפייתון, חיונית לעבודתו, להלן קישור להורדת ספר...

הדירקטוריון יתווה ויפקח

אימרי טוב שהיה היועץ הכלכלי למערכת הביטחון וחבר במספר רב של דירקטוריונים, פרסם ספר המפרט את התובנות שרכש בנושא עבודת הדירקטוריון. הספר זמין להורדה בקישור...

מגמות ותובנות בביקורת הפנימית בעידן פוסט קורונה

לאחרונה התבקשתי ע"י המבקר הפנימי בחברה גדולה, לענות על שאלה מאתגרת: מה הארגון שלי צריך וכיצד נגיע לשם ? למענה לשאלה מורכבת זו ניגשתי לסקור את הספרות המקצועית שהתפרסמה לאחרונה לרבות (מאמר של פיטר צ'יימברס ביוני 2022, פיטר דרוקר ב Harvard Business Review, תובנות מדוח...

טיפ בנושא חוק שעות עבודה ומנוחה : מגבלות העסקה

מבוא הטיפ עודכן בעקבות הוצאת חבילת Custom Functions מעודכנת . הטיפ עוסק בשני סעיפים בחוק שעות עבודה ומנוחה לעובדים המועסקים 5 ימים בשבוע מגבלות העסקה לפי חוק ברמה יומית - עד 12 שעות מגבלות העסקה לפי חוק ברמה שבועית  חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי: חל איסור העסקה בשעות...

רשימת תיוג לבדיקות על השכר כחלק מהמתודולוגיה לבקרת שכר בארגון

נבחין בין בדיקות כלליות המתאימות לכל ארגון ולבין בדיקות ייעודיות לארגונים , כתלות בחוקת השכר של הארגון ביצוע בדיקות כלליות הרלוונטיות למגוון בקרות מטרת ביצוע הבדיקות: להכרת סמלי השכר, לזהות אזורים רגישים בהם יש התכנות לטעויות בשכר ולבצע בדיקות לאיתור חריגים במגוון...

הרשמה

שכחת סיסמה?