תמצית:
בפרסומים בנושאי בקרה וביקורת של הכותבים המפורטים מטה חזרו ועלו טכניקות רלוונטיות לביצוע ביקורת:

  • Boritz, J. E., Computer Control & Audit Guide, Waterloo, Ontario: University of Waterloo, Centre for Information System Assurance, 13th ed., 2005, 764 pages. (updated every two years).
  • Christensen , Jo Ann, and Byington, J. Ralph. “The computer: An essential fraud, detection toolThe Journal of Corporate Accounting & Finance. Hoboken: Jul/Aug 2003. Vol. 14, Iss. 5; p. 23.
  • Coderre, David G. CAATTs and Other BEASTs for Auditors. 3rd Edition Vancouver, BC: Ekaros Analytical, 2005.
  • Debreceny, Roger et al., “Employing generalized audit software in the financial services, sector: Challenges and opportunities”, Managerial Auditing Journal. Bradford: 2005., Vol. 20, Iss. 6; p. 605 (14 pages).
  • Kriel, Eckhardt J. Application of Computer-assisted Audit Techniques, Toronto: The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), 2007.
  • Lehman, Mark and Watson, Marcia Weidenmier. “Detecting Shell Companies with Dynamic Text Comparisons” Journal of Forensic Accounting forthcoming 2007.

רשימות תיוג לטכניקות ביקורת:

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות