בחברות וארגונים רבים נכתב נוהל הנושא שמות שונים אך תכליתו אחת: הגדרת קבוצות רכישה. מטרתו לקבע שיטה אחידה בארגון להיקף הזמנות רכש בהן מספיק מאשר יחיד, מאיזה סכום נדרשות שתי חתימות [של הקניין המטפל וגורם מעליו], מאיזה סכום נדרשות הצעות מתחרות ומתי חובה לצאת למכרז פומבי [בגוף ציבורי המחויב בחוק חובת המכרזים]. קביעת הנוהל נועדה לוודא גם שבהתאם להיקף ההזמנה הצפויה, יטפל בנושא גורם רכש שאמון על הזמנות בסכומים משמעותיים לארגון.

הטיפ מציג שיטה לאיתור ופיצול הזמנות רכש אשר קיים חשש לחשד שפוצלו.

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות