עצמאות מבקר פנים: כיצד מקלה IDEA על תהליכי הניתוח?

בתוכנת IDEA מספר כלים מובנים שמטרתם להקל על מבקר פנים בביצוע מטלת ביקורת. לדוגמה:

Summarize - פונקצית הסיכום משמשת לצבירת ערכים של שדות נומריים,  בכל שינוי ערכים של שדות מפתח. ניתן להציג תוצאות סיכומיות באופן גרפי. חתכים על פי שכבות הם אמצעי רב עוצמה לחישוב וסיכום ערכים על פי שכבות שהוגדרו.

Benford Law - יישום חוק בנפורד לניתוח דיגיטלי מאפשרת לזהות שגיאות אפשריות, מעילות פוטנציאליות, או חריגות אחרות.

Aging - פונקצית הגיול מאפשרת לגייל נתונים עד לשישה מרווחים המוגדרים ע"י המשתמש.

Pivot Table - טבלת הציר הנה רב ממדית לניתוח מספר משתנים בבסיס נתונים גדולים. יצירת טבלת הציר נעשית ע"י Drag & Drop.

הרשמה

שכחת סיסמה?