לעתים נדרש מבקר פנים לבצע דגימה, בעיקר בעת ביצוע בדיקות ציות.

לשכת רואי החשבון בארה"ב (AICPA) מפרסמת תקנים מקצועיים בנושא ביקורת פנימית תקן SAS39 (Statements on Auditing Standards) מגדיר מדגם ביקורת כיישום של תהליך ביקורת לפחות מ 100% של הפריטים במבחן בוחן או קבוצת תנועות, לצורך הערכת מאפיינים על מאזן הקבוצה.

כאשר נדרש לבחור את מדגם הביקורת יש להתחשב במספר פרמטרים כגון: מה שיטת הדגימה (סטטיסטית לעומת לא סטטיסטית), מה גודל המדגם הנדרש, מה רמת הביטחון הנדרשת. בנוסף עשויות להיות מספר בעיות מתמטיות מורכבות בהיעדר גישה לטבלאות או חישובי גודל מדגם.

בתוכנת IDEA ניתן לבצע דגימה יחד עם היכולת לחשב גודל מדגם רצוי בהתאמה למשתנים שהוקלדו (כמו רמת דיוק ורמת מובהקות) ולהעריך את תוצאות הדגימה. לאחר בדיקה בעין מוזנים הנתונים בפועל לשם הערכת וניתוח תוצאות הדגימה

שיטות דגימה מגוונות, לרבות:

  • דגימת רשומות שיטתית
  • דגימת רשומות אקראית
  • מדגם שכבות אקראי
  • MUS
  • מדגם תכונות

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות