סקר מגמות בביקורת הפנימית ל 2018

השינוי המתמיד בנוף העסקי מכריח את יחידות הביקורת הפנימית, לחפש באופן מתמיד דרכים על מנת להישאר רלוונטיים לארגון, תוך הוספת ערך.
זהו אתגר משמעותי, במיוחד לאור שינוי תקני הביקורת, גידול בנפחי הנתונים ועלייה בסיכונים.

חברת CaseWare-Analytics  ביקשה משישה מומחים בתעשיית הביקורת להציג את נקודת מבטם בנושאים הבאים:

  1. לו הייתה לך האפשרות להקים את קבוצת הביקורת האידאלית בתעשייה של, כמה מבקרים היא הייתה כוללת ?
  2. מהן היכולות הפרטניות הנדרשות מכל חבר בצוות ?
  3. מה יהיה השוני בין קבוצת הביקורת של 2017 מזו של  2018 ?
  4. כיצד ישפיעו שינויים בנוף הביקורת ב 2017 על יחידות הביקורת ב 2018 [ב 2017, נתבעה PwC לאחר שרגולטור ניסה לטעון ש PwC אחראית להפסדים שנגרמו לאחר ש PwC
    כשלה באיתור הונאה בבנק שהתמוטט לאחר מכן]
  5. מה התפקיד שאתה חוזה לתחקור נתונים ביחידת הביקורת ב 2018?

הגרפים המוצגים להלן מהווים את שקלול תוצאות סקר של למעלה מ 800 מבקרים פנימיים שהשיבו לסקר מרחבי העולם לגבי מה נדרש מבחינתם לבצוע עבודתם בהצלחה:

מידת בגרות השימוש בכלי תחקור נתונים בעבודת הביקורת

כמה חשוב לכלול בצוות חוקר מעילות מוסמך?

מה מידת החשיבות שקבוצת הביקורת תכלול חבר מתחום IT

מהם שלושת בכישורים החשובים ביותר למבקר פנימי?

מהן שלושת התכונות החשובות ביותר למבקר?

 

מסקנות הסדק בהתבסס על פנל המומחים ועל אוכלוסיית המשיבים היא כי אין ספק בחשיבות המהותית הגוברת של הביקורת הפנימית כשחקן מפתח בארגון, עליו סומכים שינחה את הארגון לעקיפת הסיכונים ולזיהוי הזדמנויות לשיפור בתהליכים העסקיים. למרות קיומם של אתגרים לביקורת הפנימית גם ב 2018, הרי ששיפורים טכנולוגיים, הטמעה גוברת והולכת של כלי תחקור נתונים, גידול בלתי פוסק בנפח הנתונים והדרישה הגוברת למעבר מדגימה לבחינה של 100% מהנתונים, ימשיכו למצב את הביקורת בשנת 2018 כיועץ אמין וחיוני לארגון.

לחץ כאן להורדת הדוח המלא

 

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות