קיימת שונות רבה בהיקפי המלאי והעלויות שלהם בארגונים. היכן שביקורת זו רלוונטית, בחינת המבקר תתמקד באימות קיום פיזי של פריטי המלאי, שלמות ודיוק הרישומים, ושיערוך נאות של המלאי.

1. ניתוח
• התאם מצאי פיסי למלאי מחושב במערכת
• נתח תנועות בכמויות גבוהות
• סכם ונתח מחזורי מלאי על פי שכבות
• נתח מלאי זמין על פי קבוצות, מיקום,סוג ועוד
• בצע גיול של מלאי על פי מועדי קבלת סחורות

2. חישובים
• הכן דוח פריטים על פי רווחיות
• בדוק דיוק חישובי שיערוך
• בחן שינויים במכירות, מחירים, או עלויות על פי ספק.
• וודא נכונות שיערוך על פי פיפו או ליפו.

3. חריגים
• זהה עודפים ומלאי מת
• אתר חריגים בין עלות סטנדרטית לעלות בפועל
• זהה רכישות מלאי מחברות קשורות
• אתר פריטי מלאי אשר עלותם גבוהה ממחיר המכירה
• אתר נתוני מלאי שלילי
• זהה מקרים בהם כמות המלאי גבוהה מרמת מלאי שהוגדרה

4. התאמות
• בדוק מספרי פריטים כפולים
• שווה מחירי מכירה לעלויות
• בדוק התאמות בין נתוני מלאי לנתוני ספר ראשי

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות