ניתן להשתמש ב IDEA לבחינת מגוון רחב של פעילויות בבנקים בתי השקעות לרבות ניהול חשבונות לקוחות, השקעות ושיערוכן. במקרים רבים נפחי הקבצים גדולים מאד ויש להפעיל שיקול דעת במטרה להוריד קטעי מידע מייצגים

1. ניהול חשבונות לקוחות
• בחינת חישובי ריבית, הצמדה, המרות בין מטבעות, עמלות, הפרשות למס הכנסה,
• חשבונות בהם חסרים פרטים קבועים
• פעולות עם ערכים קדימה ואחורה
• מסגרות אשראי וחריגות
• פרטים קבועים חריגים
• חשבונות רדומים וללא תנועה
• הלבנת הון
• תאימות להוראות רגולציה
• הערכת סיכוני ריבית (פירעונות של פיקדונות מול הלוואות

2. ניהול השקעות
• תנאים ותעריפים או שיעורי ריבית חריגים
• יתרות חובה
• גיול חייבים ופיגורים
• פעילויות עובדים

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות