השקעות – בדיקות על חשבונות לקוחות בהם ההפקדות צוברות ריבית
בהמשך לדוגמה בנושא ניהול פיננסי, מוצגות כאן סדרת הבדיקות לביצוע כחלק מביקורת בנושא השקעות לקוחות:

ניתוח

 • ניתוח שכבות של היתרות לפי גודל
 • קיבוץ חשבונות לפי סוג מוצר
 • גיול תיק ההשקעות לניתוח סיכון תמחור מחדש של הריבית
 • ניתוח שכבות תיק ההשקעות לפי גודל
 • סכימת תיק ההשקעות לפי סוג, מנפיק, שיעור ריבית, בגרות ופרמטרים רלוונטיים
 • יצירת תרשימים למידע על תיק ההשקעות

חישובים

 • חישוב סך הריבית הצבורה
 • הוכח היוון ריבית וחיובים
 • חישוב מחדש של כל חישובי הריבית היחידים

בדיקות חריגים

 • שליפת שיעורי ריבית או סכומים חריגים
 • זיהוי/סכימה של חשבונות רדומים ואיתור תנועות בהם
 • איתור יתרות שליליות
 • זיהוי תנועות לא שלמות או לא עדכניות
 • איתור חשבונות בהם תנועות חסרות
 • זיהוי תנועות עם תאריך ערך עתידי
 • סיכום ערך תנועות עם תאריך ערך עתידי
 • איתור מועדי פירעון בפיגור
 • זיהוי לקוחות מעבר לתקרת משיכת היתר שלהם או תקרה שפקעה
 • חישוב מחדש של המרות מטבע
 • איסוף נתונים לגבי חשיפה מטבעית

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות