תמצית: מדריך מעמיק של 80 עמודים. פורסם במשותף ע"י  CICA, IIA, ACFE ולשכת רואי החשבון בארה"ב.
המדריך מפרט 5 עקרונות למיסוד סביבה ניהולית אפקטיבית לניהול סיכוני מעילות והונאות: מדיניות כתובה לגבי ציפיות מועצת המנהלים וההנהלה הבכירה בנושא הונאות ומעילות, הערכה תקופתית של הארגון לחשיפה לסיכוני הונאות ומעילות על מנת לזהות דפוסי פעולה ואירועים שהארגון צריך להפחית, טכניקות למניעה של אירועי מפתח  של מעילות והונאות, להקטנה במידת האפשר של ההשלכות על הארגון. העיקרון הרביעי עוסק בטכניקות גילוי לאיתור הונאות  והעיקרון החמישי מתייחס לתהליך הדיווח, החקירה ופעולות התיקון כך שהסיכונים הפוטנציאליים יטופלו.

להורדת המדריך לחץ כאן: managing-business-risk-of-fraud

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות