התמחות ביצירת סקריפטים כחלק מביקורת מתמדת

משתלם רשאי לגשת לקורס סקריפטים רק לאחר שעבר את ההכשרה המקדימה של קורס המבוא והקורס. קורס הסקריפטים מספק מבט כולל על התהליך של יצירת מאקרו (תהליכים אוטומטים) בעזרת שפת IDEASCRIPT.

עם הנושאים המרכזיים הנלמדים בקורס נמנה את:

  • מבוא לכתיבת סקריפטים ושימושים נפוצים,
  • הקלטת סקריפט (מקליט הסקריפטים, תכנון, עורך סקריפטים חזותי, שמירה, הרצה, המרת סקריפט חזותי ל IDEAScript, IDEAScript Editor, בניית סקריפט מנתיב הביקורת),
  • תחביר IDEAScript (מקורות, דוגמאות שפת BASIC),
  • עבודה עם סקריפטים (שימוש במשתנים, קבועים, סוגי נתונים, שחרור אובייקטים, תיעוד סקריפטים),
  • התאמת סקריפטים (שימוש בתיבות הודעה ותיבות קלט לתקשורת ולהודעות עם המשתמש,
  • דפדפן השפה (אובייקטים, מבני בקרה לולאות והתניות),
  • פונקציות ,רוטינות משנה ומערכים,
  • יצירת תיבות דיאלוג מותאמות אישית.

 

השתתפות בקורס והגשת תרגילים מזכה בקבלת תעודה והכרה ב 30 CPE

להלן פירוט תכני הקורס:

מבוא ל- IDEAScript
אוטומציה של פעולות שחוזרות על עצמן
יצירת מערכת בקרה מקומית אוטומטית
יצירת מבדקים מיוחדים ו/או פונקציות מיוחדות
ייבוא קבצים
תהליך התכנות
הקלטת סקריפט
מקליט הסקריפטים – Script Recorder
תכנון סקריפט משלך
עורך הסקריפטים הוויזואליים – Visual Script Editor
שמירת סקריפט ויזואלי
הרצת סקריפט ויזואלי
יצירה, עריכה ומחיקה של משימות בסקריפט ויזואלי
המרת סקריפט ויזואלי ל-IDEAScript
סביבת עורך הסקריפטים- IDEAScript Editor
התבוננות בקוד של הסקריפט
בניית סקריפט מה-History Log
משימות של IDEA שלא ניתן להקליט
הקצאת צלמיות לסקריפטים

הבנת סינטקס IDEAScript
מקורו של IDEAScript
דוגמאות לסינטקס
שפת BASIC
ביטויים משפת BASIC
פונקציות משפת BASIC

עבודה עם סקריפטים
מבוא למשתנים, נתונים קבועים וסוגי נתונים
הגדרת המשתנים בסקריפט
טווח המשתנים
סוגי נתונים שנקבעים ע"י המשתמש (User Defined Types)
מתן שמות למשתנים
רענון ה-File Explorer ושחרור אובייקטים
תיעוד הסקריפט

התאמה אישית של סקריפטים
הכללת הסקריפט
תיבות מידע – message boxes
תיבות קלט – Input boxes
שמירת בסיסי נתונים חדשים בשמות ייחודיים
שימוש ב-File Explorer
חלון השמור/פתח Dialog Box
אזכור שדות בסקריפט
ייצוא הסקריפט שלך כקובץ לקריאה בלבד
שלבים להתאמה אישית של סקריפט מוקלט

שימוש בדפדפן שפת התכנות – Language Browser
אובייקטים של IDEA
מבני בקרה
מבנים של חזרה או לולאה
מבנים של התניה
מבני סיעוף
פונקציות ותת-הליכים
קריאה לפונקציה
קריאה לתת-הליך

שימוש במערכים
מטרת המערך והשימוש בו
שימוש בפריטים מתוך מערכים בסקריפט
הגדרת מערך
פקודת Option Base
הגדרת מערך בגזע הסקריפט

יצירת תיבות דיאלוג
מבוא ליצירת תיבות דיאלוג
סרגל הכלים של עורך הדיאלוגים
הכלים האפשריים לבניית תיבת דיאלוג
פקודות חיוניות
לחצני OK ו-Cancel
קליטת מידע מיישומי תיבת הדיאלוג
הוספת תיבת דיאלוג
תיבות טקסט – Text Boxes
לחצני פקודה – Push Buttons
תיבות סימון – Check Boxes
לחצני אפשרויות – Options Buttons
תיבות קיבוץ – Group Boxes
תיבות רשימות – List Boxes, תיבות רשימות נגללות – Drop Down List Boxes, ותיבות משולבות – Combo Boxes
יצירת סקריפט מותאם אישית

הרשמה

שכחת סיסמה?