קורס מבוא 30 שעות

 • בהדרכה יוקנו עקרונות העבודה בכלי ביקורת ממוחשב וגישות לניתוח הנתונים - יסודות, גישה לנתונים, בדיקת שלמות ותקינות נתונים, ניתוח נתונים ודיווח תוצאות.
 • ההדרכה תיעשה באמצעות ספר הדרכה בעברית המחולק לכל משתלם בתחילת הקורס הכולל 80 תרגילי כתה.
 • העברת ההדרכה תיעשה ב-4 מפגשים, אחת לשבוע. כל מפגש למשך 6 שעות אקדמאיות.
 • במטרה לחזור ולחזק ו/או לתרגל שנית היבטים לא ברורים במלואם, יידרשו הלומדים לפתור תרגילי "בית" ולהעביר את הפתרונות למרצה. משימה זו היא בהיקף של 6 שעות לכל משתלם.
 • כתנאי לקבלת תעודת השתתפות על 30 שעות CPE, יידרשו הלומדים לפתור את שיעורי הבית, ולהיות נוכחים בלפחות 3 מפגשים.

נושאים מרכזיים הנלמדים בקורס המבוא:

 • הבנה כיצד לנהל מטלת ביקורת ולשמור על תוצרי העבודה,
 • ייבוא נתונים ומידע הנדרשים לביצוע הביקורת,
 • ביצוע בדיקות קבלה על הנתונים והבנתם,
 • בידול תנועות מסוימות, עפ"י החלטת המתחקר,
 • איתור אנומליות,
 • יצירת פרופיל של הנתונים,
 • שימוש בטכניקות דגימה בסיסיות,
 • ביצוע ביקורת על קובץ הספר הראשי,
 • הוספת שדות חדשים ובניית פילטרים,
 • הצלבת נתונים ממקורות שונים,
 • ייצוא ופרסום תוצאות הניתוח,
 • בניית פילטרים מורכבים באמצעות עורך הביטויים.

 

סילבוס:

פרק 1: מבוא
שלבי השימוש ב IDEA
שילוב IDEA בתהליך הביקורת
התקנת קבצי התרגול והפעלת IDEA
מרכיבי IDEA
מערכת העזרה ב IDEA
סדר הפעולות בעבודה עם IDEA

פרק 2: ניהול בסיסי נתונים
ניהול פרויקט
פרויקט נעול ופתוח
ספריה Library
פרויקט נוכחי, ספריות Local ו-Corporate
קבוצות ספריות
מנהל הקבצים - File Explorer
ניהול בסיס נתונים

פרק 3: השגת וייבוא הנתונים

תכנון - איתור וזיהוי נתוני ביקורת נדרשים
עקרונות ומונחים בניתוח מידע
תכנון הבקשה לקבלת נתונים ממערכות מחשב
בקשה כתובה לקבלת הנתונים
סוגי קבצים שניתן לייבא ל IDEA
ייבוא קובץ אקסל, תרגיל A3: ייבוא קובץ אקסל
ייבוא קובץ אקסס, תרגיל B3: ייבוא קובץ אקסס
ייבוא קבצי CSV, תרגיל C3: ייבוא קובץ CSV
ייבוא קבצים באמצעות Report Reader, תרגיל D3: ייבוא קובץ Print Report

פרק 4: תקפות ושלמות נתונים

עקרונות לביצוע בדיקות קבלה,
שימוש ב Control Total לבדיקות קבלה על שדה, תרגיל A4: בדיקת נתונים באמצעות Control total
שימוש ב Field Statistics לתיקוף נתונים מיובאים, תרגיל B4: בדיקות קבלה באמצעות Field statistics
יצירת אינדקס
תרגיל C4: יצירת אינדקס על קובץ עפ"י שדה אחד
תרגיל D4: יצירת אינדקס בקובץ עפ"י שדות מרובים
עזרי ניווט
Go To, תרגיל F4: איתור רשומה מסוימת באמצעות Go To
Find, תרגיל G4: איתור רשומה מסוימת באמצעות Find
Visualization
תרגיל H4: Visualize
תרגיל I4 : Discover
תרגיל J4: פתיחת לוח מחוונים שנשמר קודם
העתקת תרשימים

פרק 5: יצירת פילטרים ואופן השימוש בהם

קריטריונים [Criteria]
תרגיל A5: הצגת רשומות מסוננות
תרגיל B5: שמירת פריטים מסוננים
תרגיל C5: צפייה במספר בסיסי נתונים ביחד
שימוש בבונה הביטויים (Equation Editor) להגדרת קריטריון
הבנת החלקים והתפריטים בבונה הביטויים
אופרטורים מתמטיים ובוליאניים
סדר פעולות בביטויים
פונקציות בנויות @Functions
חלון העזרה Help Pane
תרגיל D5: שימוש בבונה הביטויים
שמירת ביטוי
שליפה ישירה
תרגיל E5: ביצוע שליפה ישירה
תרגיל F5:שליפת ערכים לא רגילים - Direct Extraction

פרק 6: מיצוי נתונים

ניתוח אשכולות
ניתוח אשכולות על שדה נומרי
תרגיל A6: ניתוח אשכולות לפי TOTAL SALES
תרגיל B6: ניתוח אשכולות –הגדרת שדה הקבצה
ניתוח אשכולות על שדה תאריך, תרגיל C6: ניתוח אשכולות לקובץ לפי חודש
ניתוח אשכולות על שדה טקסט
סכימה Summarization
תרגיל D6: סכימה לתוצאה [Result]
תרגיל E6:סכימה לקובץ
טבלת ציר Pivot Table
תרגיל F6: יצירת טבלת ציר
גיול
תרגיל G6: גיול בסיס נתונים

פרק 7: זיהוי חריגים

איתור פריטים כפולים
תרגיל A7: איתור כפולים באמצעות Duplicate Key Detection
תרגיל B7: חיפוש פריטים שאין בהם כפילות
תרגיל C7: חיפוש פריטים שאין בהם כפילות (2)
איתור אי רציפויות Gap Detection
תרגיל D7: איתור אי רציפות בשדה נומרי
תרגיל E7: איתור אי רציפות בשדה תאריך

פרק 8: דגימה מתוך אוכלוסית הממצאים

דגימת רשומות שיטתית,
תרגיל A8: שליפת מדגם שיטתי
דגימה אקראית, תרגיל B8: שליפת מדגם אקראי
מדגם שכבות אקראי, תרגיל C8: שליפת מדגם שכבות אקראי

פרק 9: ביקורת על הספר הראשי General Ledger

תרגיל A9: בדיקות קבלה לסיכומי חשבונות
תרגיל B9: איתור תנועות חסרות
תרגיל C9: בדיקת כפילויות של תנועות בחובה (DEBIT)
תרגיל D9: איתור תנועות בערך אפס
תרגיל E9: יצירת מדגם אקראי של צ'קים

פרק 10: טיפול בשדות והוספת שדות חדשים

גישה למאפיין השדות – Field Manipulation
שינוי שדות,
תרגיל A10: שינוי שדות
הוספת שדות,
תרגיל B10: הוספת שדות וירטואליים
תרגיל C10: הוספת שדות רגילים

פרק 11: בניית ביטויים

תרגיל A11: הוספת שדות וירטואליים בעזרת @Left
תרגיל B11: הוספת שדות וירטואליים באמצעות @Right
תרגיל C11: הוספת שדות וירטואליים באמצעות @Round
תרגיל D11: הערכת ההשפעה של עיגול המחיר ליחידה
תרגיל E11: סינון רשומות בשדות וירטואליים
תרגיל F11: שימוש ב @Match לסינון רשומות
תרגיל G11: שימוש ב @If עם שדות בוליאניים
תרגיל H11: הוספת שדות עריכה

פרק 12: ניתוח מערכתי

איחוד בסיסי נתונים – Append
תרגיל A12: איחוד בסיסי נתונים
הצלבת נתונים
תרגיל B12: צירוף נתונים מבסיסי נתונים שונים
תרגיל C12:איתור רשומות בהן לא נמצאה התאמה

פרק 13: דיווח וייצוא תוצרים

התאמה אישית של התצוגה
הסתרת שדות
שינוי רוחב שדה
שינוי סדר השדות בתצוגה
הקפאת עמודות
הארת רווחים Highlight Spaces
הצגת Field Statistics
Stack & Unstack
תצוגות
הדפסת נתונים ותוצאות מביצוע מטלה
יצירת דוחות וגרפים מותאמים אישית
יצירת דוח
יצירת גרפיקה
ייצוא נתונים לפורמטים מקובלים
פרסום הנתונים ל Word או ל-PDF
משלוח תוצרי IDEA בדוא"ל
העברת נתונים וגרפיקה לתוכנות אחרות
Copy and Paste Cut
Drag & Drop

פרק 14: אירוע ביקורת מסכם

פרופיל על הנתונים
תרגיל A14: ייבוא קובץ  העוזבים
תרגיל B14: פילוג העובדים שעזבו לפי שנה
תרגיל C14: פילוג גיל העזיבה ותרשים עמודות [Bar]
תרגיל D14: חישוב הגיל הממוצע, גיל המקסימום והמינימום
תרגיל E14: פילוג לפי קבוצת  סיווג
ממצאי ביקורת
תרגיל F14: ייבוא קובץ התשלומים לספקים
תרגיל G14: זיהוי תשלומים לעובדים שעזבו
תרגיל H14: איתור מספר העובדים שעזבו
תרגיל I14:זיהוי מספר העובדים שעזבו וחזרו כקב"מ

פרק 15: סטנדרטים בתיעוד

מידע לבחינה והערכה
עיון בהיסטוריה
הוספות הערות בבסיס נתונים
Project Overview ומבוא לאוטומציה
נתונים, תיעוד וניהול זמן
גיבוי נתונים
תיעוד
ניהול

פרק 16: תרגילים מתקדמים בניתוח נתוני תאריך וזמן

שיעורי בית:

 • תרגול בנושא Print Report
 • שאלות חזרה בנושא אינדקס
 • שאלות חזרה בנושא ביטויים
 • שאלות חזרה בנושאי פונקציות בנויות
 • תרגול בנושא Duplicates
 • תרגול בנושא Join
 • אירוע ביקורת לתרגול ייבוא, סכימה ואיתור חריגים

 

הרשמה

שכחת סיסמה?