חשיפה בתוכנת IDEA

חדש! בנינו קורס חדש של 8 שעות, המועבר ביום אחד

שיטת הלימוד

  • ההדרכה תיעשה באמצעות ספר הדרכה בעברית המחולק לכל משתלם בתחילת הקורס, הכולל 34 תרגילי כתה.
  • בהדרכה יוקנו עקרונות העבודה בכלי ביקורת ממוחשב וגישות לניתוח הנתונים - יסודות, גישה לנתונים, בדיקת שלמות ותקינות נתונים, ניתוח נתונים ודיווח תוצאות.
  • המשתלמים יקבלו תעודת השתתפות על 8 שעות CPE.

סילבוס:

פרק 1: מבוא
שילוב IDEA בתהליך הביקורת
התקנת קבצי התרגול והפעלתIDEA
מרכיבי IDEA
מערכת העזרה ב IDEA
סדר הפעולות בעבודה עם IDEA

פרק 2: ניהול בסיסי נתונים
ניהול פרויקט
ספריה (Library)
מנהל הקבצים - File Explorer
ניהול בסיס נתונים

פרק 3: ייבוא הנתונים
מונחים בניתוח נתונים
ייבוא קובץ אקסל
ייבוא קבצי CSV

פרק 4: בדיקות קבלה לתקפות ושלמות נתונים
עקרונות לביצוע בדיקות קבלה
שימוש ב Control Total לבדיקות קבלה על שדה
שימוש ב Field Statistics לתיקוף נתונים מיובאים
יצירת אינדקס
איתור רשומות מעניינות באמצעות Find

פרק 5: יצירת פילטרים ואופן השימוש בהם
קריטריונים [Criteria] לסינון רשומות
שימוש בבונה הביטויים [Equation Editor] להגדרת קריטריון ושמירת ביטוי
שליפה ישירה

פרק 6: מיצוי נתונים
ניתוח אשכולות
סכימה [Summarization]
טבלת ציר [Pivot Table]

פרק 7: זיהוי חריגים
איתור פריטים כפולים
איתור אי רציפויות [Gap Detection]

פרק 8: טיפול בשדות, הוספת שדות ובניית ביטויים
גישה למאפיין השדות – Field Manipulation
בניית ביטויים  באמצעות פונקציות בנויות @Functions

פרק 9: ניתוח מערכתי
איחוד בסיסי נתונים - Append
הצלבת נתונים

פרק 10: ייצוא ואוטומציה ראשונית
ייצוא נתונים לפורמטים מקובלים
מבוא לאוטומציה באמצעות Project Overview

הרשמה

שכחת סיסמה?