טיפ לבניית ביטויים וטיפול בהודעות שגיאה ב-Equation Editor

טיפים שימושיים בעת בניית ביטויים שמור ביטויים מורכבים שאתה עשוי לעשות בהם שימוש חוזר. הביטויים אינם ספציפיים רק לבסיס הנתונים הפעיל, לכן ניתן לעשות בהם שימוש חוזר בכל בסיס נתונים בו קיימים השדות המוגדרים בביטוי. שמור ביטויים שימושיים בתיקייה Equations בתיקייה Local...

קראו עוד

הצלבת נתונים – השוואה בין אקסל ל IDEA

הצלבת נתונים הנו כלי אנליטי שערכו רב בכל השוואה מספרית לנושאים כספיים ולבקרת תפעול. אחד המצבים הנפוצים בעולם הביקורת הנו השוואה בין שני מאזני בוחן לשתי תקופות חשבונאיות (נניח שני רבעונים) לשם איתור סטיות מהותיות ברמת כותרת החשבון. ברור מאליו שבמאזן הבוחן קיימת כותרת...

קראו עוד

הצגת גרסה 11.1

גרסה 11.1 שוחררה לאחרונה. בגרסה מספר שיפורים לרבות: אפליקציה אוטומטית לבחינת בעיות אפשריות בספר הראשי כלים חדשניים לבחינת בעיות מסוגים שונים באמצעות כלי AI ו Machine Learning תזמון אוטומטי לסקריפטים שיצר משתמש ב IDEA אפשרות להתקנה  גם בתצורת רשת במקביל לפרטים אודות...

קראו עוד

האם ניתן באמצעות IDEA לוודא ציות ל GDPR?

התקנה להגנה על נתונים כלליים - [General Data Protection Regulation], הינה חוק שנכנס לתוקפו במאי 2018, המגדיר כיצד על חברות להגן על נתוני הפרט של אזרחי השוק האירופי.  הכלי הבודק תאימות ל GDPR הינו תוסף ל IDEA מגרסת 10.2 ומעלה. הסקריפט בודק להמצאות אפשרית של נתונים שיש...

קראו עוד

הצגת נתוני IDEA באמצעות כלים כגון Power BI ו Tableau

האם ניתן להציג את הניתוח שבוצע ב IDEA בכלים אחרים, ללא המצאת הגלגל מחדש? התקן IDEA ODBC מאפשר חיבור יישומים אחרים  לבסיסי הנתונים ב IDEA, כך שניתן ליצור דוחות וויזואליזציה, המבוססים על נתוני הניתוח ב IDEA. למימוש יכולת חיבור זו נדרש כי במחשב תותקן גרסת IDEA 10.3...

קראו עוד

האם ניתן להשתמש ב IDEA ככלי להרצה אוטומטי של תהליכי בדיקה כחלק מ Continuous Auditing ?

כיצד עשויה IDEA לסייע בביצוע תהליכים אוטומטיים? בסיום בחינת תהליך ואיתור הליקויים והבקרות החסרות, ניתן באמצעות מטלת Project Overview להציג תמונה של מהלך כל הביקורת ובנוסף ליצור פרוצדורה אוטומטית לתהליך הביקורת המלא ללא כתיבת אות אחת של קוד. סקריפט מסוג זה נקרא Visual...

קראו עוד

איתור פערי זמן בין תאריך הזמנה לתאריך אישורה

לרוב אנו נעזרים ב IDEA לזיהוי של פערי זמן תפעוליים באישור תנועות פיננסיות. לדוגמה פער של מעל ל 7 ימים בין תאריך התנועה לתאריך האישור. נדמיין מצב בו קובץ הזמנות הרכש כולל את הנתונים הבאים: מספר הזמנת הרכש, תאריך יצירת ההזמנה ותאריך אישור ההזמנה. באירוע פשוט, בו לכל...

קראו עוד

גיבוי ואחזור פרויקט

ניתן לגבות באמצעות פקודת Archive, פרויקט כך שיכיל את כל קבצי המקור, בסיסי הנתונים שנוצרו במהלך הניתוח לרבות, ביטויים שנשמרו, סקריפטים וייצוא לתוצרים חיצוניים דוגמת אקסל ו PDF. גיבוי פרויקט אפשרי במגבלות הבאות: ניתן לארוז רק פרויקטים המנוהלים בדיסק המקומי. לא ניתן...

קראו עוד

טיפ בנושא פונקציות פרטיות – הוספת אפסים מובילים

במצבים מסוימים ייבוא שדות טקסט ל IDEA נעשה בפורמט נומרי, כך שהנתונים מאבדים בתהליך את המראה המקורי. לדוגמא מספר תעודת זהות הכולל אפסים מובילים שנראה במקור 008282577, יומר במהלך הקליטה לשדה נומרי 8282577 כמובן ללא אפסים מובילים. תופעות מסוג זה אופייניות להגדרות שגויות...

קראו עוד

אופציות בכלים שליפה ישירה ו Save Database As

מסרטי הלימוד של IDEA ב YouTube למדנו על כלי מרכזי ב IDEA בשם Direct Extraction בו יש אפשרות ליצור עד 50 שאילתות שונות על בסיס נתונים ולהריצן למעשה במקביל, כלומר התוכנה עוברת על הנתונים פעם אחת ויוצרת קובץ נפרד לכל שאילתה.            ...

קראו עוד

בקרות בנושא איסור הלבנת הון

בעזרת הפונקציה המונה Exclusion בתוכנת IDEA ניתן לאתר האם הבקרה תקינה, בכל הנושאים הבאים: מקרים בהם מעמד הישות הינו חברה וסיווג הישות הינו יחיד מקרים בהם מעמד הישות הינו תושב ישראל וסיווג הישות הינו תושב זר כתובות כפולות - ליחיד ( מספר חשבון ומס זהות שונים) מספר זיהוי...

קראו עוד

שרשור שדות לאיתור פערי רצף

נדמיין בסיס נתונים הכולל את השדות  Control Code ו Sub Code. עיון בשדה Sub Code מראה כי הערכים הם מ 1234 ועד 1245, על פני Control Codes מ ABC ועד TYP. אם אנו נדרשים לאתר את ה Sub Codes החסרים מכל ה Control Codes מ ABC ועד TYP נצטרך לבצע בדיקת אי רציפות על שדה משורשר...

קראו עוד

בחינת הרשאות בשני היבטים – סכומים ותאריכים

מוצג בפניכם תרחיש אירוע לבחינת קיום SOD לתנועות עפ"י גורם מאשר ותקופת זכאות לאישור. נדרש מאתנו לזהות תנועות שאושרו שלא ע"י המשתמש הנכון, כמוגדר בקובץ האב. הן על בסיס טווח תאריכים והן על בסיס ערך התנועה. תרחיש האירוע כולל שני...

קראו עוד

שיטות סטטסטיות מתקדמות – ניתוח קורלציה

נשתמש במטלת הקורלציה על מנת לחשב את הקשר הלינארי בין הערכים של שדות נומריים נבחרים בבסיס הנתונים הפעיל. במילים אחרות נשתמש בקורלציה על מנת לבחון עד כמה חזק הקשר בין ערכי נתונים בשני שדות. לרוב נשתמש בקורלציה לשם השוואת התבניות של הערכים הנומריים בשתי קבוצות נתונים....

קראו עוד

דוגמאות לבדיקות שכר

בקר בחברה קיבל את קובץ אב עובדים ל 31.12.2017 ואת קבצי השכר לרבעון הראשון של 2018. להלן דוגמאות לבדיקות שביצע בעזרת IDEA עובדים המקבלים היקף שכר כפול לאותו רכיב שכר באותו חודש. איתור וניתוח באמצעות: Duplicate key detection עובדים בהם היחס בין שכר הנטו לשכר הברוטו גבוה...

קראו עוד

עדכון למערכת DMR2 – ייבוא קבצים בפורמטים שונים

פיתחנו מחדש את הסקריפט שנועד לסייע למשתמש בייבוא מספר רב של קבצים מאותו סוג, במהלך אחד. הסקריפט מאפשר לייבא קבצים מפורמטים שונים, לרבות: dBASE EXCEL ACCESS XML Print Report & Adobe PDF TEXT AS400 בבחירת סוג הקובץ לייבוא, נפתח מסך המסביר מה הדרישות מהמשתמש לייבוא...

קראו עוד

סקירת סטאטוס

סקריפט שירות זה מוסיף מספר שדות רב מצביים ושדות הערות לבסיס נתונים קיים. הסקריפט שימושי כאשר רוצים לעקוב ולכתוב הערות אודות שלבי ביצוע הביקורת על בסיס נתוני קיים. הסקריפט מאפשר למשתמש להוסיף עד 5 שדות רב מצביים – ר"מ [Multistate]. בהרצת הסקריפט, לכל שדה אפשרות לאחד מ...

קראו עוד

משוב IIA לסדנת תחקור נתונים כמותיים לבקרה וביקורת

בתחילת אוקטובר קיימנו סדנת מתחילים לתחקור נתונים במסגרת IIA ישראל - סדנה המקבילה קורס חשיפה חלק א'. אחרי עוד סדנא מוצלחת שהעברנו, אני רוצה לשתף אתכם במקצת מהערות המשוב: התרשמתי לטובה מהתוכנה שנחשפתי אליה לראשונה. המרצה העביר את ההדרכה בצורה ברורה ומפורטת,  הקורס היה...

קראו עוד

דוח איחוד קבצים – תוספת למערכת 2-DMR

ניתן באמצעות פקודת Append למזג בסיסי נתונים לניתוח משותף, לדוגמא 12 קבצים לחודשי שכר שונים, לקובץ השכר השנתי לכלל העובדים בארגון. הבעיה המרכזית בביצוע Append היא בכך שלעיתים בקובץ אחד או יותר המצורפים לקובץ הראשי, שדות בשם זהה לאלה שבקובץ הראשי אך בפורמט שונה וכתוצאה...

קראו עוד

מבקר עיריית צפת

משנת 2009 השימוש בתכנת IDEA  הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת.  במהלך השנים בוצעו עבודות ביקורת – ניתוח וחקר נתונים בתחומים מגוונים הנוגעים ברוב תחומי פעילות הרשות. [כגון: בקרת שכר, ניהול רכש ומצאי, תשלום לספקים, ניהול מערך אגרות והיטלים וחיוב בגובה ארנונה, מוקד...

קראו עוד

מדריך לכתיבת דוח ביקורת

החידוש המהותי שהציגו המחברים בספר "איך נולד דו"ח ביקורת" לפני 19 שנה היה בהתייחסות לעבודת הביקורת כאל פרויקט בעל שלבים מוגדרים. חידוש זה מובן מאליו כיום ובחלק מתוכנות המדף לתחקור נתונים, כל נושא מוגדר כפרויקט. חשיבותו של מדריך זה בולטת במיוחד לאור השינויים לעיל. לדעת...

קראו עוד

גישה עצמאית לשליפת נתוני SAP לביצוע ביקורת פנימית

העברת נתוני SAP מסביבת ה SAP מהווה אתגר. תוסף SmartExporter הינו פתרון מאובטח וקל לשימוש לגישה ושליפת נתוני SAP. להלן התהליך ב 6 שלבים בחר את הטבלאות והשדות מרשימות SAP סטנדרטיות או טען את הרשימה המותאמת של ארגונך. הוסף פילטרים לבקשת הנתונים לצמצום ההיקף וקבלת הנתונים...

קראו עוד

טיפ בנושא קליטת קבצי אקסל בעלי שדות Date-Time

בביקורת בנושא עמידה בזמן שירות [SLA] מתקבלים לרוב קבצים לניתוח הכוללים בשדה אחד הן את התאריך והן את השעה. בייבוא רגיל של קובץ אקסל ל IDEA מתקבל שדה מסוג תאריך שאינו כולל את נתוני השעה. אם נתון הזמן חשוב ורוצים לקלוט אותו ל IDEA, למשל לחישוב פער...

קראו עוד

קליטת קבצי אקסל בעלי שדות Date-Time

לעיתים קרובות מתקבלים קבצים לניתוח הכוללים בשדה אחד הן את התאריך והן את השעה. בייבוא רגיל של קובץ אקסל ל IDEA מתקבל שדה מסוג תאריך שאינו כולל את נתוני השעה. אם נתון הזמן חשוב ורוצים לקלוט אותו ל IDEA, למשל לחישוב פער בין שני תאריכים באמצעות...

קראו עוד

פיצול הזמנות רכש

בחברות וארגונים רבים נכתב נוהל הנושא שמות שונים אך תכליתו אחת: הגדרת קבוצות רכישה. מטרתו לקבע שיטה אחידה בארגון להיקף הזמנות רכש בהן מספיק מאשר יחיד, מאיזה סכום נדרשות שתי חתימות [של הקניין המטפל וגורם מעליו], מאיזה סכום נדרשות הצעות מתחרות...

קראו עוד

איתור הזמנות רכש שפוצלו

בחברות וארגונים רבים נכתב נוהל הנושא שמות שונים אך תכליתו אחת: הגדרת קבוצות רכישה. מטרתו לקבע שיטה אחידה בארגון להיקף הזמנות רכש בהן מספיק מאשר יחיד, מאיזה סכום נדרשות שתי חתימות [של הקניין המטפל וגורם מעליו], מאיזה סכום נדרשות הצעות מתחרות ומתי חובה לצאת למכרז פומבי...

קראו עוד

מגמות גלובליות שיעצבו את 2018 ומעבר לה

דוח של EY  בשם Megatrends shaping 2018 and beyond עוסק בנושא מגמות הגלובליות שישנו לבלי הכר את האופן בו פועלים עסקים  - עתיד הניהול הפיננסי, הטכנולוגיה והאנליטיקה. טכנולוגיות כגון בינה מלאכותית (AI), רובוטיקה, מציאות רבודה ובלוקציין, משנים...

קראו עוד

בחינת ציות ל GDPR

במאי 2018 נכנסה לתוקף התקנה האירופית בנושא הגנה ושמירת נתונים כללית - GDPR. תקנה המשליכה באופן משמעותי על הדרך בה ארגונים מנהלים ושומרים מידע. התקנה הכוללת 200 עמודים מאחדת ומחליפה מספר רב של חוקים אירופאים לאבטחת נתונים ורשומות. השוני המשמעותי...

קראו עוד

תוכנת IDEA – דוגמאות חדשות לשימוש בתוכנה

תוכנת IDEA מאפשרת למבקר פנים / בקר תהליך, לנתח ולנטר פעילות במגוון רחב מאד של בדיקות ולמשה לבצע בדיקות על כל התהליכים המתבצעים בארגון כלשהו. הוספנו באתר בלשונית מידע מקצועי, יישומים ודוגמאות, הפתוח לכל, שני נושאים: ביקורת מכירות ביקורת השקעות...

קראו עוד

כלי חיוני בארגז הכלים של מבקר פנימי – יישום פיננסי

כל מבקר פנימי מתמודד, בנקודת זמן כלשהי, ביצירת האוסף הנדרש לביצוע בדיקות פיננסיות קריטיות מקיפות. יש יישום בדיוק למטרה זו! היישום Financial הינו יישום Smart Analyzer הכולל אוסף של 55+ מבחני ביקורת בסיסיים, הגדרת הנתונים ודוחות המפשטים את ניתוח...

קראו עוד

תחקור נתוני ביקורת פנימית ב IDEA – ויזואליזציה ב Tableau

ויזואליזציה למשתמשים נתמכים האפשרות להוריד, ללא עלות נוספת, תוסף בשם CaseWare ODBC Driver  המאפשר לבצע ויזואליזציה של תוצרי תחקור נתוני ביקורת פנימית ב IDEA, בתוכנות כגון Tableau  ו-Power BI . לפרטים נוספים עבור ללשונית מידע מקצועי >  טיפים...

קראו עוד

שליפת נתוני SAP – גישה עצמאית לביצוע ביקורת פנימית

שליפת נתוני SAP שליפת נתוני SAP והעברתם מסביבת ה SAP מהווה אתגר. תוסף SmartExporter הינו פתרון מאובטח וקל לשימוש לגישה ושליפת נתוני SAP. להלן התהליך ב 6 שלבים בחר את הטבלאות והשדות מרשימות SAP סטנדרטיות או טען את הרשימה המותאמת של ארגונך. הוסף...

קראו עוד

הדרכות חדשות

בנינו 3 הדרכות קצרות חדשות: קורס חשיפה חד יומי חלק ב' המרחיב את ההיכרות בתוכנה במספר תחומים מרכזיים: קליטת קבצים מורכבים, ויזואליזציה להצפת תובנות וחריגים, דגימה, בניית פילטרים מורכבים ו-3 אירועי ביקורת. שיטות דגימה מתקדמות: MUS, מדגם תכונות...

קראו עוד

המלצת המבקר הפנימי במנורה מבטחים פנסיה וגמל

IDEA נמצאת בשימוש גורמים שונים בארגון שמשתמשים בה באופן יומיומי: ניתוח נתונים תפעוליים לצורך דיווחים פנימיים וקיום אמצעי בקרה על ידי גורמים באגף התפעול. ניתוח נתונים לצרכי דיווחים נלווים באגף הכספים. בחינת נאותות הנתונים על ידי גורמי בקרה שונים...

קראו עוד

המלצת מנהל מחלקת ביקורת IT בבנק דיסקונט

מערכת IDEA משמשת אותנו ברמה יומיומית לעיבוד וניתוח נתונים בביקורת. המערכת מספקת סט כלים רחב לביצוע בדיקות איכות נתונים, איתור אנומליות, בחינת מגמות ועוד. זאת תוך שמירת לוג ביקורת מובנה שמאפשר לשחזר בדיעבד בדיקות שבוצעו. בעזרת מערכת IDEA אנו...

קראו עוד

סקר מגמות בביקורת פנימית לשנת 2018

קרא את ממצאי הסקר העוסק בנושאים הבאים: מהי קבוצת הביקורת האידאלית בתעשייה שלך ? מהן היכולות הפרטניות הנדרשות מכל חבר בצוות ? מה יהיה השוני בין קבוצת הביקורת של 2017 מזו של  2018 ? כיצד ישפיעו שינויים בנוף הביקורת ב 2017 על יחידות הביקורת ב 2018...

קראו עוד

מבנה פקודת SQL בייבוא נתונים

מבנה פקודת SQL בייבוא נתונים מבנה פקודת SQL נכון מכווין לצמצם את נפח השליפה בייבוא נתונים, למשל בייבוא באמצעות ODBC  לפקודת ה SQL 3 מרכיבים: Select - לבחירת השדות הרצויים: כל שדה מוקף גרשיים: SELECT "ACNT_CODE",  "ACNTNG_LINE_NBR",  "AMNT",  "BLNC_YEAR" ברירת המחדל...

קראו עוד

גישה לפורטל התמיכה – Passport

גישה ישירה לאתר התמיכה מתוך IDEA נעשית דרך File > Passport. אלה מבין משתמשי IDEA שלהם רישיון מסוג Corporate או Concurrent או חסומים לגלישה ישירות מתוך תוכנת IDEA כמתחייב מנהלי הארגון, יכנסו לפורטל דרך:...

קראו עוד

איתור עובדים וספקים בעלי חשבון בנק זהה

איתור עובדים וספקים בעלי חשבון בנק זהה תמצית: אחת משיטות ההונאה המקובלות היא יצירת ספקים פיקטיביים בארגון ואח"כ הזרמת כספים אליהם. בטיפ זה נלמד את הנושאים הבאים: שימוש בתוכנת SmartExporter לייבוא נתונים ממערכת SAP זיהוי טבלאות ספקים ב SAP והשדות הדרושים בכל טבלה זיהוי...

קראו עוד

טיפ הנחיות לעבודה נכונה

במהלך שדרוג האתר בחנו טיפים שפורסמו בעבר לגבי הרלוונטיות שלהם. אחד הטיפים המשמעותיים ביותר שפורסם במקור ב 2012 ותוכנו עודכן לעבודה מגרסה 9 ואילך. ראה עוד ב: הנחיות לעבודה נכונה...

קראו עוד

הנחיות לעבודה נכונה בתוכנה

תמצית: הצגת כללי "עשה" וכללי "אל תעשה" לעבודה נכונה בתוכנה מגרסה 9 ואילך. מוצגים טיפים ביכולות הבנויות בתוכנה, בנושאים: Gap Detection  ,Criteria ,Create Project, Import, Direct Extraction, Index, Duplicate detection,...

קראו עוד

שדרוג אתר IACS – ינואר 2018

ריכוז כל המידע המקצועי בלשונית אחת הכוללת: טיפים, יישומים ודוגמאות לביצוע ביקורת, שאלות נפוצות, מאמרים, הפנייה ל CaseWare-IDEA Blog, חדשות ועדכונים, סרטוני YouTube  וקישורים נבחרים לעוסקים בבקרה וביקורת פנימית. הוספת מצגות חדשות ומידע עדכני למוצרי...

קראו עוד

ייצוא בסיסי נתונים מ IDEA למגוון פורמטים

עם סיום ניתוח הנתונים, מקובל לשלוח ממצאים למבוקרים להערות  ולקבלת אישור על נכונות התוצרים. מאחר ולמבוקרים גישה ליישומי אופיס, מקובל להמיר את הנתונים לפורמט אחר. תוכנת IDEA מאפשרת למשתמש לייצא את הנתונים לסוגי פורמטים מקובלים ואף לפרסם את הנתונים כקובץ Adobe PDF או...

קראו עוד

סקריפט להצגת ערך המינימום והמקסימום של טווח תאריכים

משתמש פנה וביקש סיוע בכתיבת סקריפט שיציג את ערך המינימום וערך המקסימום בטווח תאריכים, תוך שימוש בקריטריון כגון VENDOR [ספק]. אין באמת צורך לכתוב סקריפט, לביצוע מטלה זו. ניתן לבצע את המטלה ע"י שימוש ביכולות המובנות ב IDEA ובנוסף ליצור סקריפט באופן אוטומטי. בהינתן...

קראו עוד

שימוש בפילטרים ב Report Reader

הפעם נענה לשאלה מהי האופציה Filter במהלך ייבוא קבצי PDF ו Print Report באמצעות Report Reader. האופציה Filter מאפשרת לסנן פריטים נבחרים ובשדות נומריים גם להגדיר טווח. נלמד אופציות אלה תוך שימוש בקובץ Travel_Report.prn אותו ניתן למצוא בפרויקט Tutorial: בתצלום המסך ניתן...

קראו עוד

כלים מתקדמים לקליטת קבצי Print Report מורכבים

משתמשים המייבאים קבצי PDF נתקלים בבעיות בקליטת הנתונים. מטרת טיפ זה להסביר אופציות מתקדמות להגדרת פרמטרים בעת הקליטה: Blank Cells, Multi-line ו Spaces to One שנועדו לטפל בערכים הממלאים יותר משורה אחת, לדוגמה: נדגים בעזרת תצלומי מסך את תהליך הקליטה: הגדרת שכבת הבסיס...

קראו עוד

כיצד ומה ניתן לשנות בברירות המחדל?

גישה לתפריט Options בלשונית File הקלק על Options לפתיחת מערכת הגדרות לברירות המחדל בתוכנה. במערכת זו ניתן לשנות את ברירות המחדל לשונית System הגדרות ממשק המשתמש Automatically generate output database names: סימון התיבה מאפשר ל IDEA להציע שם אוטומטי לבסיס נתוני, לרוב...

קראו עוד

הדגמת Fuzzy Duplicates ב IDEA 10

בטיפ מטלת Fuzzy Duplicates לחיפוש רשומות דומות הצגנו את הבסיס התאורטי להרצת מטלת Fuzzy Duplicates. אחת הבדיקות הנפוצות לאיתור מעילות והונאות הנה בדיקת זיקה בין עובדי הארגון לספקיו. בטיפ זה נציג שיטה לבדיקת דמיון בין כתובות העובדים ולבין כתובות הספקים. בסיסי הנתונים...

קראו עוד

מטלת Fuzzy Duplicates לחיפוש רשומות דומות

בגרסה 10 נוספה יכולת חדשה המאפשרת חיפוש כפולים - דומים: Fuzzy Duplicates. טיפ זה מציג את המטלה, בחירת פרמטרים לביצוע המטלה והמלצות לשימוש יעיל בבסיסי נתונים גדולים. באמצעות Fuzzy Duplicates , ניתן לזהות: שגיאות בנתונים (לדוגמא בעמ במקום בע"מ) שימוש נרחב בקיצורים בעת...

קראו עוד

טיפול בנתוני תאריך וזמן

ב IDEA מעל ל 120 פונקציות בנויות במספר קטגוריות: פונקציות המטפלות בשדות טקסט, פונקציות לטיפול בנתוני תאריך וזמן, פונקציות נומריות, פונקציות לחיפוש התאמה, פונקציות התנייה ופונקציות פיננסיות. כאשר כל מגוון הפונקציות אינו עונה לצורך ייחודי, ניתן בנוסף ליצור פונקציה...

קראו עוד

Visualize & Discover

השיפור המהותי בגרסה 10 בתוכנה ביחס לגרסה 9 הוא שילוב Dashboards היוצרים את השלב הבא בתחקור נתונים באמצעות הצגה גרפית של מוקדי עניין בנתונים, המאפשרת לזהות ולנטר תבניות, מגמות, נקודות קיצון ומתאמים שייתכן ואינם גלויים בתצוגה טבלאית. ניתן לבצע הצגה בבסיס נתונים אחד או...

קראו עוד

הרמוניזציה של שדה חשבוניות ספק

הטיפ מתאר 2 דוגמאות לאיתור מספרי חשבוניות ספק המוקלדות למערכות הכספיות באופן שגוי בשוגג או בכוונה, הנראות כשונות אך למעשה הן אותה חשבונית, באמצעות פונקציות בסיסיות ב IDEA מקרה א' החשבוניות מטה הן כולן אותה חשבונית ABC123 לה הוספו תווים שונים על מנת למנוע מהמערכת לבצע...

קראו עוד

ניתוח מגמות גרפי עפ"י היקף הוצאות

ניתן להשתמש ב IDEA על מנת להכין תרשים [chart] המציג את מגמת ההוצאות על פני תקופת זמן, בעזרת קובץ נתונים הכולל את כל ההוצאות. להלן השלבים ב IDEA: ייבוא את הקובץ [יומן ההוצאות] ל IDEA הוסף שדה וירטואלי נומרי בשם MONTH המציג את חודש ההוצאה, מתוך תאריך ההוצאה באמצעות...

קראו עוד

כנס שני למשתמשי IDEA בישראל

בתאריך 25.11.2014 התקיים בכפר המכביה הכנס השני למשתמשי תוכנת IDEA בישראל, תחת הכותרת "מביקורת נקודתית לביקורת רציפה". במהלך הכנס התקיימו ההרצאות הבאות: חידושים ב-IDEA גירסה 9.2 דן נתניהו, MBA, BSc, CISA, מנכ"ל IACS פתרונות לבקרה וביקורת פנימית [su_button...

קראו עוד

ביקורת פנים מתמשכת באמצעות שיטות סטטיסטיות מתקדמות

בתוכנת IDEA שלושה כלים סטטיסטיים מתקדמים המהווים חלק מהיכולות הבנויות בתוכנה. כלים אלה מהווים תשתית להגדרה ולהרצה של פרוצדורות אוטומטיות לבחינת תקפות ויעילות הבקרות הפנימיות בתהליכים הארגוניים. הכלים הסטטיסטיים כוללים את: [ישוב קורלציה בין סדרות נתונים, איתור משוואת...

קראו עוד

האם קיימים סרטי לימוד שבעזרתם ניתן ללמוד לבד כיצד לבצע פעולות בתוכנה?

קיימים כ 100 סרטונים שונים ב You Tube  בעזרתם ניתן ללמוד כיצד לבצע מגוון פעולות. להצגת סרטונים ללימוד פעולות שונות בתוכנת IDEA, מצגות מכנסים וחידושים בתוכנה, הקלק על הקישור לפתיחת ערוץ הסרטים של CaseWare-IDEA . להצגת סרטי הדרכה ולימוד בנושאי ביקורת פנים,...

קראו עוד

עצמאות מבקר פנים: ניהול עצמאי של קבצים

כיצד אנהל את הקבצים שלי? המשתמש יוצר ספריה לכל מטלת ביקורת. לכל ספריה אפשר להגדיר שם ,פרטי המבקר, ותאריך. כל ספריה יכולה לכלול בסיס נתונים אחד או יותר וגם לכלול ספריות משנה. IDEA כוללת חלון File Explorer בדומה לניהול קבצים וספריות...

קראו עוד

עצמאות מבקר פנים: האם ניתן לבחור מדגם באמצעות IDEA?

לעתים נדרש מבקר פנים לבצע דגימה, בעיקר בעת ביצוע בדיקות ציות. לשכת רואי החשבון בארה"ב (AICPA) מפרסמת תקנים מקצועיים בנושא ביקורת פנימית תקן SAS39 (Statements on Auditing Standards) מגדיר מדגם ביקורת כיישום של תהליך ביקורת לפחות מ 100% של הפריטים במבחן בוחן או קבוצת...

קראו עוד

עצמאות מבקר פנים: מהם הכלים לחיפוש, בחירה ומיון נתונים?

מבקר פנים מזהה חריגים בנתונים ע"י יצירת שאילתות לאיתור נתונים שהם בסתירה לנהלים ולהנחיות. הנהלים וההנחיות אמורים להיות מתורגמים לסט בקרות פנימיות. שליפה או בדיקת חריגים הינם הפונקציות השימושיות ביותר בתוכנה כאשר מנתחים קבצים גדולים. כלים אלה מאפשרים לזהות פריטים...

קראו עוד

עצמאות מבקר פנים: כיצד IDEA מתאימה, ממזגת ומשווה קבצי מידע ?

על מנת לאפשר עבודה עצמאית של מבקר פנים, נבנו בתוכנת IDEA מספר כלים מובנים לאיחוד קבצי נתונים, ליצירת מיזוגים ולהשוואה בין קבצים: Visual Connector  - יוצר בסיס נתונים אחד ממספר בסיסי נתונים המכילים מפתח ראשי אחד משותף. קשרי הגומלין הם many-to-many כלומר שכל רשומה בעלת...

קראו עוד

נתיב ביקורת ממוחשב: מה מייחד את בסיס הנתונים של IDEA מיישומים אחרים ?

תוכנת IDEA מספקת אוטומטית סיכומי ביקורת של קבצי קלט וסטטיסטיקה אשר יכולה להיבדק בכל נקודת זמן ולהוות אסמכתא לניירות עבודה. בקרות אלה מאפשרות ליצור בקלות מידע מגוון כמו ספירת רשומות, סה"כ פריטים, סה"כ שווי כספי של כל הקובץ או חלק ספציפי ממנו על פי קביעת המבקר. אפשר...

קראו עוד

עצמאות ואי התלות של מבקר פנים – האם מבקר פנים צריך להיות בעל מיומנות טכנית?

נתייחס לשני היבטים מרכזיים הממחישים את אי התלות של מבקר פנים בביצוע הביקורת: האם מבקר פנים צריך להיות בעל מיומנות טכנית ? בתשובה לשאלה האם מבקר פנים צריך להיות בעל כישורים טכניים על מנת להפעיל את IDEA באופן מיטבית, התשובה היא כי לא נדרשת מיומנות יוצאת דופן. התוכנה...

קראו עוד

מדוע לא אוכל להסתפק בכלי אופיס כגון אקסל ואקסס לתחקור נתונים?

להלן רשימה של היכולות המרכזיות שאינן קיימות בכלי אופיס ולכן תוכנת אקסל לא מתאימה ככלי לניתוח ותחקור נתונים לצרכי בקרה וביקורת היעדר יכולות ניתוח מובנות: אין באקסל פונקציונאליות בנויה לביצוע משימות מוכוונות ביקורת : רצף, סטטיסטיקה, כפולים, החרגה, איחוד/חיתוך, קשרים בין...

קראו עוד

פורום משתמשים מס' 2

בסוף חודש מרץ קיימנו פורום משתתפים ובו הוצגו הנושאים הבאים: מרכיבי התמיכה השנתית כיוונון חלונות 7 ו IDEA להצגת נתונים בעברית חידושים בגרסה 9 - לחץ להורדת המצגת בנושא רישוי ושדרוג הדרכות בגרסה 9 שילוב Smart Analyzer בגרסה 9 חשיפה לנושאים מתקדמים - הדגמת קליטה של קבצי...

קראו עוד

CASEWARE MONITOR

להורדת מצגת קצרה על אופן פעולת התוכנה לניטור רציף לחץ כאן: CaseWare-Monitor הסרטון ביוטיוב מדגים מעט על הצורך והמהות של CaseWare-Monitor

קראו עוד

הודעת שגיאה בניסיון לייצא תוצאות לאקסל

לקוח הפנה את הבעיה הבאה: יצרתי טבלת ציר ב IDEA ובכל פעם שאני מנסה לייצא את הנתונים במסך טבלת הציר לאקסל מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: לקוח אחר הפנה בעיה עם אופי דומה על הודעת שגיאה שהוא מקבל בעת ניסיון לייצא נתוני תוצאה של סכימה לאקסל: שגיאה זו נובעת מהרשאות כתיבה פנימיות...

קראו עוד

הודעת שגיאה לאי יכולת המרה לפורמט PDF

לקוח הפנה את הבעיה הבאה: בכל פעם שאני פותח את IDEA מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:   לאחר לחיצה על OK התוכנה פועלת באופן תקין. מה גורם לשגיאה, כיצד לתקן את הבעיה וממה להימנע בעתיד ? בברור עם הלקוח נמצא כי הוא החליט לבטל מדפסות שאינו משתמש בהן ע"י כניסה ללוח הבקרה, בחירת...

קראו עוד

חקירת שימוש לרעה בכספים

תמצית: בדצמבר 2010 במסגרת כנס משתמשי IDEA, הציג אסף כרמון שהיה מבקר IT ברכבת ישראל, עבודת ביקורת בנוגע לחשד לשימוש לרעה בכספים. כתבה בנושא החשד לשימוש לרעה, התפרסה בעיתון כלכליסט ב 14.8.2008. המצגת בכנס המשתמשים כוללת את הנושאים הבאים: הכתבה בעיתון כלכליסט שיטת הניתוח...

קראו עוד

צפייה במקביל במספר בסיסי נתונים

תמצית: לעיתים קרובות לפני ביצוע Join או לצורך איחוד קבצים, ברצוננו לעיין ברשומות של יותר מקובץ אחד באותו זמן. לדוגמא, באקסל לא ניתן להציג שני גיליונות זה לצד זה. בתוכנות CAATT אחרות ניתן להציג רק בסיס נתונים אחד בכל נקודת זמן. נסביר כאן כיצד ניתן להציג יותר מבסיס...

קראו עוד

פונקציה להוספת אפסים מובילים

תמצית : הפונקציה ממירה ערך נומרי לטקסט ומוסיפה אפסים מובילים. סינטקס: #LeadingZeros(Number, FieldLength) פרמטרים: Number - ערך נומרי / שדה נומרי אליו רוצים להוסיף אפסים מובילים FieldLength - האורך הרצוי של השדה כולל האפסים המובילים לייבוא פונקציה ולהכללתה בין שאר...

קראו עוד

ניתוח אירוע בביקורת חייבים

תמצית: IIA ישראל התנדבה לסייע לביקורת הפנימית בעיריית ירושלים ולהכין את המבקרים ביחידה לבחינות CIA ו CISA. במסגרת קורס זה, ניתנה הרצאה שעסקה בהדגמת השימוש בכלי CAATT וכללה את התכנים הבאים: סקירת התחום של כלי ביקורת ממוחשבים, ממנה עולה כי לא ניתן להסתפק בקריאה וניתוח...

קראו עוד

ניתוח אירוע ביקורת בנושא הזמנות ותשלומים

תמצית: הרצאה זו ניתנה במספר מוסדות אקדמאיים בהם מלמדים ביקורת פנימית כחלק מלימודי ראיית חשבון: רואה החשבון/המבקר נדרש לבדוק בגוף פיננסי את הבקרות הפנימיות בנושא הזמנות ותשלומים. מטלת הביקורת כללה את הנושאים הבאים: אתור הזמנות לקוח שטרם שולמו איתור תשלומים לספקים בהם...

קראו עוד

ביקורת רכש ברשות מקומית באמצעות IDEA

תמצית: הרצאת מבקר עיריית צפת בכנס איגוד המבקרים ברשויות המקומיות בשנת 2011. המרצה סיפר על ניסיונו בעבודה עם תוכנת IDEA והתייחס בהרחבה לתהליך ביקורת הרכש באמצעות התוכנה והתובנות שרכש בנושאים הבאים: יתרונות כלי CAATT על פני שימוש באקסל ואקסס קליטת קבצים מסוגים שונים...

קראו עוד

ייבוא קבצי אקסל וגיליונות נבחרים בהם

תמצית: אחת מהיכולות הייחודיות של IDEA היא בכך שניתן לייבא גם ללא סקריפט, את כל הגיליונות של חוברת עבודה באקסל ואת כל הטבלאות בבסיס נתונים באקסס. סקריפט זה מאפשר לייבא מספר חוברות עבודה של אקסל תוך הגדרת הגיליונות לייבוא מכל חוברת, במהלך אחד. בשלב ראשון נדרש להגדיר את...

קראו עוד

פונקציית השירות Project Overview

תמצית: הפונקציה מאפשרת הצגה גרפית של פעולות ניתוח שבוצעו. בהפעלת הפונקציה מוצג נתיב ביקורת ויזואלי וכל ההיסטוריה של הניתוח שבוצע על כל בסיסי הנתונים במחיצת העבודה. להפעלת התצוגה נקליק: File>Prject Overview לפונקציה מספר תכונות מלהיבות: ניתן להציג גם כטבלה בה ניתן...

קראו עוד

פונקציית השירות Highlight Spaces

תמצית: פונקציית השירות View - Highlight Spaces מאפשרת להציג בתוכנה את הרווחים בשדה אלפא-נומרי. הפונקציה מאפשרת ניתוח נקי משגויים בתוך IDEA. מתי נרצה להשתמש ביכולת זו של IDEA? לדוגמה, ברצונך לזהות תיאורים כפולים בספר הראשי (GL) לאותו חשבון באותה תנועה ביום תנועה זהה....

קראו עוד

קליטת שדה תאריך במבנה לא קבוע מקובץ PDF

תמצית: התקבל קובץ PDF לניתוח. אחד מהשדות בקובץ הוא שדה המבטא תאריך. התאריך לא הוקלד במערכת התפעולית ממנה נגזרו הנתונים לקובץ ה PDF, באופן אחיד: חלק מהנתונים התקבלו כ dd/m/yyyy, אחרים כ d/m/yyyy ואחרים כ: dd/mm/yyyy. כיצד נקלוט את נתוני התאריך ל IDEA? לקוח הפנה את...

קראו עוד

הוספת שדות עריכה ובדיקה לבסיס נתונים

תמצית: תוכנת IDEA עובדת ב Read Only, כלומר אינה מאפשרת לשנות את נתוני המקור שהתקבלו מ IT, מהמבוקר או מכל מקור אחר. לכן לא ניתן למחוק שדות ורשומות בקובץ. בביקורת למטרת בחינת ציות, כאשר אנו מעוניינים על סמך דגימת תכונות לקבוע את מידת העמידה ברגולציה, יש לנו צורך בהוספת...

קראו עוד

איתור חשבוניות שפוצלו

תמצית:  לקוח הפנה אלינו את הבעיה הבאה: "כחלק מבדיקות בביקורת זכאים ברצוני לבדוק את נושא פיצול חשבוניות ברכש. כל עוד תאריך החשבונית זהה, הצלחתי לאתר חשבוניות שפוצלו, אך לא הצלחתי לאתר חשבוניות שייתכן ופוצלו כאשר קיים פער של יום בין החשבוניות. לפונקציה...

קראו עוד

בדיקת תהליך (Purchase 2 Pay – (P2P

תמצית: המבקר הפנימי מעוניין לאתר הזמנות בהן פריטי רכש בעלות פריט נמוכה בוטלו והזמנות בהם פריטים בעלות גבוהה אושרו והוגדלו. או במילים אחרות לזהות את כל ההזמנות הפעילות בהן שיעור עלות פריט בהזמנה גבוה משיעור פריט בהזמנה בהזמנות הרכש שבוטלו. לביצוע הבדיקה נשלב שתי יכולות...

קראו עוד

איתור הטבלאות ב SAP לביקורת P2P

תמצית: לקוח הפנה שאלה לאתר התמיכה של חברת IDEA: אני מתחיל פרויקט תחקור נתונים ב ERP של SAP, תוך שימוש ב IDEA בה אני מנסה ליצור חיבור ישיר לבסיס הנתונים. פרויקט הביקורת יכלול תהליך (Purchase to Pay (P2P. אני זקוק לשמות הטבלאות ב SAP לשליפה ישירה של השדות שברצוני ליצור...

קראו עוד

יצירת ערסל לעקיפת מגבלה ב- Stratification

תמצית: המבקר נדרש לזהות את העיכוב בין תאריך הקבלה (Receipt Date) לבין תאריך הסליקה בבנק (Clearance Date in Bank), לזהות את העיכוב בקבלת סכומים במבנה של ערסלים: 0-2 ימים, 3-7 ימים, 8-31 יום ו 32 ימים ומעלה ולהציג את המפתח לעיל עפ"י הקבוצות Region Name ו Category. ניתוח...

קראו עוד

יצירת ערסל לבחינת אי רציפות

תמצית: למבקר ניתן להבין כי קבלות מופקות על ידי הסניף כתלות בספרי קבלות שנמסרו לכל סניף. לדוגמא, לסניף A, ספר קבלות (Receipt Book) מספר R001 ובו מספרי קבלות מ 1 ועד 50. לסניף B ספר קבלות מס' R002 ובו מספרי הקבלות 1 עד 50. במצב כזה, בבדיקת אי רציפות על השדה מספר קבלה,...

קראו עוד

תחקור נתונים ב – IDEA לצורך בדיקת נאותות (DD)

תמצית: מטרות בדיקת הנאותות כוללות: יצירת הגנה מפני תביעות משפטיות על המנפיק (פליליות או אזרחיות), בירור התכנים הדרושים לפי חוק, קביעת תכנים רלוונטיים למשקיע הסביר בנוסף לדרישות החוק ורישום תכנים אלו תוך בדיקה שאין הם שגויים. ניתן להשתמש ב IDEA לביצוע סוגי הבדיקות...

קראו עוד

בדיקת נאותות (Due Diligence)

תמצית: הטיפ סוקר את נושא בדיקת נאותות, המוגדרת כהליך שמקיימת חברה במסגרת הכנת תשקיף. ההליך כולל מפגשים עם גורמים בכירים בחברה, ביקור באתרי הפעילות שלה, פגישות עם גורמים מממנים, בדיקת אמצעי הביקורת, ניתוח תחזיות החברה, בדיקת התוכנית העסקית שלה וכו'. מטרות בדיקת הנאותות...

קראו עוד

ביקורת בנושא Email logs

תמצית: קבצי לוג של דוא"לים כוללים לרוב מידע כגון כתובת השולח והמקבל, כותרת הנושא, תאריך וזמן התשדורת, גודל הקובץ וספק השירות. בעת ביצוע ביקורת בנושא ניתן לתת מענה על מספר שאלות לרבות: זיהוי משך הזמן המושקע במיילים בארגון, זיהוי ואיתור דוא"לים שאינם לצרכי עבודה...

קראו עוד

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות