הדאגה המרכזית במכירות היא לשלמות התנועות שנקלטו, תמחור נכון וחישוב  העמלות. בדיקת אשראי הלקוח חשובה גם כן.

בדרך כלל צריך שקובץ המכירות יהיה זמין, לצרות שמערכות מסוימות, התנועות מאוחסנות או מנוקות מדי חודש. במקרים אלה, נדרש להגדיר מנגנון לשמירה והעתקה של תנועות כל חודש. באמצעות מטלת Append Databases ב IDEA ניתן לחבר את קבצי כל החודשים לקובץ שנתי/תקופתי. מומלץ לבצע ניתוחים של המכירות על בסיס שגרתי לפי שמות שדות ואחר כך לבצע חיפוש חריגים.

ניתוח

 • ניתוח המכירות והרווחיות לפי אזור, איש מכירות, חודש, חנות, קטגוריה, ספק או כל המאפיינים.
 • סכימת קבלות לפי סוג
 • סכימת קבלות מזומן לפי פילוג קוד חשבון לבדיקה מול תנועות בספר הראשי [GL]
 • סכימת משלוחים עפ"י מחסן לניתוח הפצת מוצרים
 • יצירת ניתוח על המכירות לפי שכבת ערך
 • ניתוח הביקוש למוצר ע"י סכימת המוצרים ביחס לתאריך נדרש
 • ניתוח ההזמנות הפתוחות וחשבונות שטרם שולמו לפי לקוח לבקרת אשראי
 • בחינת הקצאת מלאי לפריטים מוזמנים מול מלאי בפועל

חישובים

 • חישוב מחדש של סיכומי מכירות וסכומי סה"כ ששוגרו
 • בחינת תמחור וחישובי הנחות בקבלות
 • בקרת רווחים ע"י חישוב המרווח לכל פריט לפני משלוח
 • ניתוח השונות במכירות וסכימת מגמות באופן נומרי או גרפי
 • דיווח על הקורלציה בין פריטים שנשלחו לפריטים שהוזמנו
 • בידוד צבר הזמנות מפורט וממוצע לביקורת, לפי לקוח, מוצר, אזור וכו'.

בדיקות חריגים

 • איתור ערכי מכירה גבוהים מהרגיל לסוג מוצר
 • איתור ערכי מכירה נמוכים מהצפוי לסוג מוצר או מתן הנחות גבוהות
 • איתור תנועות גבוהות באשראי
 • זיהוי תנועות בערך כספי גבוה לפי מוצרים, לקוחות, אנשי מכירות, חנות וכו'.
 • שליפת כל תנועות המכירה לביקורת עפ"י לקוח, מוצר, אזור וכו'.

פערים ואי רציפויות

 • איתור מספרי חשבוניות חסרים
 • איתור מספרי שילוח חסרים
 • חשבוניות כפולות: מספר חשבונית כפול, מספר שילוח כפול או מספר לקוח ותיאור/כמות כפולים.

 

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות