החידוש המהותי שהציגו המחברים בספר "איך נולד דו"ח ביקורת" לפני 19 שנה היה בהתייחסות לעבודת הביקורת כאל פרויקט בעל שלבים מוגדרים. חידוש זה מובן מאליו כיום ובחלק מתוכנות המדף לתחקור נתונים, כל נושא מוגדר כפרויקט.

חשיבותו של מדריך זה בולטת במיוחד לאור השינויים לעיל. לדעת המחברים אין תחליף לשיטה מובנית של ניתוח תהליכי העבודה, במטרה להציף את הכשלים בבקרות הפנימיות ולהצגת הממצאים באופן בהיר וברור. לא ניתן להציג ממצאים, מסקנות והמלצות שאינן ברורות באופן מספק, גרפית  או מילולית.

במהלך השנים, חלו שינויים בהתייחסות לסיכונים הארגוניים, באופן בו המבקר הפנימי מבצע את עבודתו ומציג את ממצאיו. מסקנותיו והמלצותיו בדוח הביקורת המופנה ללקוחות הביקורת:

תחקור נתונים

הביקורת הפנימית עברה מהתבססות על מדגמים לעבודה על כל בסיס הנתונים. כיום, לאחר חדירה מסיבית של אמצעי מחשוב אישי ושימוש בתוכנות מדף לתחקור נתונים כמותיים בהיקפים מלאים, משתמשים בדגימה לאחר איתור אוכלוסיית הליקויים המלאה, לביצוע בדיקות מבססות מול התיעוד הפיזי.

הצגת דוח הביקורת - אינפו-גרפיקה

הצורך ב"פירוטכניקה" של הצגת דוח הביקורת ללקוחות הביקורת נבע בעיקר מדוחות ביקורת ארוכים, מסורבלים במבנה בהם הצגת הממצאים, המסקנות וההמלצות, לקתה. אותם מבקרים שנתקלו בקושי לתקשר ביעילות עם לקוחותיהם, יזמו שינוי מהצגה מילולית להצגה גרפית של תוצר הביקורת.

ביקורת מתמשכת

במרבית יחידות הביקורת הפנימית בארץ ובעולם, הביקורת מגבשת תוכנית עבודה שנתית, הנגזרת מניתוח סיכונים שגובש בביקורת הפנימית או ניהול הסיכונים של הארגון, והנחיות ההנהלה וועדת הביקורת. הפועל היוצא הוא תוכנית הבודקת נושא אחת למספר שנים בהתאם לסיכונים המוכלים בו - Ad-Hoc Analysis.

אפקטיביות הבקרות לאורך זמן בשיטת עבודה זו, נמוכה מהאפקטיביות לה אנו מצפים. האפקטיביות עולה מיד לאחר הביקורת אך שוקעת לערך המקורי עד לעריכת הביקורת הבאה.

מטרת המדריך

מטרת המדריך לסייע למבקרים פנימיים בשיטות לכתיבה ולהצגת דוח הביקורת.

למי מיועד המדריך ?

המדריך נועד למבקרים פנימיים, עובדי יחידות ביקורת פנימית ומבקרים חיצוניים, אשר ימצאו בו כלי מסייע בעת כתיבה ועריכת דוח ביקורת פנימית.

המדריך אינו ספר על ביקורת פנימית, כי אם שיטת עבודה מוצעת לכתיבה ועריכת דוח ביקורת ולפיכך, הוא מציג את המושגים הבסיסיים של עולם הביקורת הפנימית ומתאר בצורה פשוטה ומפורטת בליווי דוגמאות את העקרונות והגישות המעשיות להצגת ממצאים, מסקנות והמלצות הביקורת.

לחץ כאן להורדת המדריך.

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות