שאלות נפוצות של מבקר פנים

חוק שעות עבודה ומנוחה

טיפ ותיק משנת 2021 עודכן לאחר שחרור לאחרונה של חבילת Custom Functions  - חבילת פונקציות בנויות חדשה כתובה פייתון המתמזגת ל idea ובאמצעותן ניתן לבצע מגוון פעולות על שדות בסיס נתונים. הטיפ מדגים שיטה לאיתור ושליפה של חריגות מחוק שעות עבודה ומנוחה: חל איסור העסקה בשעות...

קראו עוד

ביקורת חייבים בתהליך מובנה תפריטים בתוכנת idea

הטיפ המוצג במסמך ה PDF מציג נקודות מרכזיות בביקורת חייבים ואת אופן השימוש באפליקציה Financial App Package באמצעות מערכת התפריטים המונחה בה. החל מגרסה 11, שולב תוסף Smart Analyzer בתוכנת idea. התוסף מותקן אוטומטית בעת התקנת התוכנה במחשבו של משתמש ואת האפליקציות הזמינות...

קראו עוד

רשימות תיוג בנושאי ביקורת שונים

הפוסט מציג לפני המשתמש רשימות תיוג בנושאים הבאים: How to Audit Bank Reconciliations How to Audit Cash Flaw Management רשימת תיוג לביקורת IT Helpdesk רשימת תיוג לביקורת ציות How-to-Audit-ESG-Risk-and-Reporting רשימת תיוג לביקורת ספקים רשימת תיוג לביקורת על התהליכים...

קראו עוד

רשימת תיוג לבדיקות על השכר כחלק מהמתודולוגיה לבקרת שכר בארגון

נבחין בין בדיקות כלליות המתאימות לכל ארגון ולבין בדיקות ייעודיות לארגונים , כתלות בחוקת השכר של הארגון ביצוע בדיקות כלליות הרלוונטיות למגוון בקרות מטרת ביצוע הבדיקות: להכרת סמלי השכר, לזהות אזורים רגישים בהם יש התכנות לטעויות בשכר ולבצע בדיקות לאיתור חריגים במגוון...

קראו עוד

המדריך לביצוע ביקורת באמצעות כלי תחקור נתונים

למרות פרסום המדריך בשנת 2019, לפני הפצת גרסה 11 אשר כוללת מגוון יכולות יכולות, בעיקר בנושאים פיננסיים, הוא רלוונטי גם כיום. המדריך כולל סוגי בדיקות לביצוע במגוון נושאים: ביקורת פיננסית AP, AR, נושים, חייבים, נכסים קבועים, ספר ראשי, השקעות, הלוואות ומשכנתאות, שכר, רכש...

קראו עוד

איתור רכבים אשר חרגו ממכסת התדלוק השבועית

מטרות הטיפ הדגמת השימוש ב בפונקציה Accumulated Total, בפונקציות בנויות ו- Custom Function הצגת פתרון ללא צורך בסקריפט הצגת הבעיה של הלקוח צי הרכב שלנו מתדלק ברשת X. נקבעה מכסת תדלוק של עד 220 ליטרים ב 7 ימים. כיצד ניתן לאתר רכבים אשר תדלקו מעבר לכמות המותרת בטווח...

קראו עוד

סקירת פונקציות לבחינת עמידה ב SLA

במהלך ביקורת רכש, המבקר מעוניין לבדוק את משך הזמן בין תאריך הקמת הזמנה ובין תאריך משלוח ההזמנה לספק. המבקר עבד בעבר עם אקסל בביקורות קטנות וזכר שניתן ליצור שדה חדש לפער הימים באמצעות חיסור התאריך המוקדם מהתאריך המאוחר. על פניו זהו פתרון טוב אך יש בו מספר בעיות: הבדיקה...

קראו עוד

בקרות בנושא איסור הלבנת הון

בעזרת הפונקציה המונה Exclusion בתוכנת IDEA ניתן לאתר האם הבקרה תקינה, בכל הנושאים הבאים: מקרים בהם מעמד הישות הינו חברה וסיווג הישות הינו יחיד מקרים בהם מעמד הישות הינו תושב ישראל וסיווג הישות הינו תושב זר כתובות כפולות - ליחיד ( מספר חשבון ומס זהות שונים) מספר זיהוי...

קראו עוד

שיטות סטטסטיות מתקדמות – ניתוח קורלציה

נשתמש במטלת הקורלציה על מנת לחשב את הקשר הלינארי בין הערכים של שדות נומריים נבחרים בבסיס הנתונים הפעיל. במילים אחרות נשתמש בקורלציה על מנת לבחון עד כמה חזק הקשר בין ערכי נתונים בשני שדות. לרוב נשתמש בקורלציה לשם השוואת התבניות של הערכים הנומריים בשתי קבוצות נתונים....

קראו עוד

דוגמאות לבדיקות שכר

בקר בחברה קיבל את קובץ אב עובדים ל 31.12.2017 ואת קבצי השכר לרבעון הראשון של 2018. להלן דוגמאות לבדיקות שביצע בעזרת IDEA עובדים המקבלים היקף שכר כפול לאותו רכיב שכר באותו חודש. איתור וניתוח באמצעות: Duplicate key detection עובדים בהם היחס בין שכר הנטו לשכר הברוטו גבוה...

קראו עוד

ניטור שכר

אחד המרכיבים המשותפים בכל ארגון הוא שכר העובדים, אשר לעיתים קרובות מהווה מקור לשגיאות, הונאה וגניבה, עקב שינויים כגון רגולציות מס מורכבות, מעקב זמנים, נוכחות, שכר מבוסס תמריצים ושינויי חוזה שכר. בנוסף, כמות ותדירות גבוהה של תנועות המרכיבות את השכר, הופכות אותו לתהליך...

קראו עוד

ניטור למניעת שוחד ושחיתות

כניסה לשווקים זרים עשויה להביא לגידול ברווח. אך ללא הערכות לסכנות, הכניסה עלולה לגרור פגיעה במוניטין וקנסות שעשויים לגבור על הגידול ברווחים. הצעת שוחד כדרך לביצוע עסקים אינה שיטה מקובלת כבר מספר עשורים. בארה"ב לדוגמה, משרד המשפטים (DOJ), הועדה לניירות ערך (SEC) והלשכה...

קראו עוד

תשלומים לספקים

איתור חולשות בבקרות שתוצאתן: תשלום לספקים שיש להם שני חשבונות בנק שונים. תשלום לספקים שונים בעלי אותו מס' חשבון. מס' חשבון לא תקינים או העדר מס' חשבון. רשומות תשלום ללא שם ספק. תשלומים לספקים בסטאטוס סגור / סגור זמנית. ספקים בעלי אותו מספר ספק ושם שונה. אותו מס' חשבון...

קראו עוד

מכירות

הדאגה המרכזית במכירות היא לשלמות התנועות שנקלטו, תמחור נכון וחישוב  העמלות. בדיקת אשראי הלקוח חשובה גם כן. בדרך כלל צריך שקובץ המכירות יהיה זמין, לצרות שמערכות מסוימות, התנועות מאוחסנות או מנוקות מדי חודש. במקרים אלה, נדרש להגדיר מנגנון לשמירה והעתקה של תנועות כל...

קראו עוד

ביטוח

רצוי שהביקורת תתמקד בפרמיות ותביעות: • תקינות שיעורי הפרמיות לרבות עדכונם בהתאמה לאירועים ביטוחיים • ניתוח פעילויות לפי סוגי ביטוח , סוכני ביטוח (זיהוי חייבים) • פוליסות שבוטלו זמן קצר לאחר הפקתם • הנחות חריגות בפוליסות • פוליסות עם פרטים קבועים חסרים או שגויים •...

קראו עוד

ניהול השקעות

השקעות – בדיקות על חשבונות לקוחות בהם ההפקדות צוברות ריבית בהמשך לדוגמה בנושא ניהול פיננסי, מוצגות כאן סדרת הבדיקות לביצוע כחלק מביקורת בנושא השקעות לקוחות: ניתוח ניתוח שכבות של היתרות לפי גודל קיבוץ חשבונות לפי סוג מוצר גיול תיק ההשקעות לניתוח סיכון תמחור מחדש של...

קראו עוד

ניהול פיננסי

ניתן להשתמש ב IDEA לבחינת מגוון רחב של פעילויות בבנקים בתי השקעות לרבות ניהול חשבונות לקוחות, השקעות ושיערוכן. במקרים רבים נפחי הקבצים גדולים מאד ויש להפעיל שיקול דעת במטרה להוריד קטעי מידע מייצגים 1. ניהול חשבונות לקוחות • בחינת חישובי ריבית, הצמדה, המרות בין מטבעות,...

קראו עוד

ניתוח מלאי

קיימת שונות רבה בהיקפי המלאי והעלויות שלהם בארגונים. היכן שביקורת זו רלוונטית, בחינת המבקר תתמקד באימות קיום פיזי של פריטי המלאי, שלמות ודיוק הרישומים, ושיערוך נאות של המלאי. 1. ניתוח • התאם מצאי פיסי למלאי מחושב במערכת • נתח תנועות בכמויות גבוהות • סכם ונתח מחזורי...

קראו עוד

ביקורת שכר

ביקורת שכר הנה דוגמה מצוינת לשימוש בתכנה. המטרה המרכזית היא לבחון את הדיוק והתקפות של המידע על ידי אימות קיום העובדים ודיוק התשלומים כל זאת בהתאמה להוראות חוק והסכמי שכר. תשומת לב מיוחדת תהיה לניכויים נאותים של מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות ועוד. חשוב גם...

קראו עוד

איסור הלבנת הון

פתרונות לבקרה וביקורת פנים - הלבנת הון: המונח "הלבנת הון" מתייחס לכל השיטות והעסקאות שנועדו לשנות את זהותו של הון שהושג באופן לא חוקי, כך שנראה שמקורו ממקור לגיטימי. מזומנים מעניקים אנונימיות, ולכן הינם אופן תשלום נפוץ לצורות רבות של פעילויות פליליות כגון סמים וסחר...

קראו עוד

לפרטים צרו קשר עם דן 052-6358811, dan-n@iacs.co.il
או מלאו את הטופס ונשמח לחזור אליכם בהקדם

הרשמה

שכחת סיסמה?