בקר בחברה קיבל את קובץ אב עובדים ל 31.12.2017 ואת קבצי השכר לרבעון הראשון של 2018.

להלן דוגמאות לבדיקות שביצע בעזרת IDEA

  1. עובדים המקבלים היקף שכר כפול לאותו רכיב שכר באותו חודש. איתור וניתוח באמצעות: Duplicate key detection
  2. עובדים בהם היחס בין שכר הנטו לשכר הברוטו גבוה מ 75%. ניכויי חובה נמוכים והיעדר ניכויי חובה עשויים להצביע על עובדים פיקטיביים בהם ניכויי החובה יהיו אפס.
    איתור וניתוח באמצעות:Field Manipulation - להגדרת שדה היחס ו Direct Extraction.
  3. בחינת תשלומים ברכיבי שכר וניכויים מול קובץ אב עובדים לאישוש דיוק וקבילות של רכיבי השכר. איתור וניתוח ע"י: הצלבת נתונים – Join, Field Manipulation ושליפה ישירה – Direct Extraction
  4. איתור עובדים שיש להם אותו מספר חשבון בנק ואותו תאריך לידה. איתור ושליפה באמצעות: Duplicate Key Exclusion.

 

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות