בעזרת הפונקציה המונה Exclusion בתוכנת IDEA ניתן לאתר האם הבקרה תקינה, בכל הנושאים הבאים:

 1. מקרים בהם מעמד הישות הינו חברה וסיווג הישות הינו יחיד
 2. מקרים בהם מעמד הישות הינו תושב ישראל וסיווג הישות הינו תושב זר
 3. כתובות כפולות - ליחיד ( מספר חשבון ומס זהות שונים)
 4. מספר זיהוי כפול עם שמות שונים
 5. שמות זהים עם מספרי ת.ז. שונות
 6. מספר ת.ז. כפול בחשבונות שונים
 7. תעודות זהות המופיעות גם בחשבון מוקפא וגם בחשבון רגיל
 8. תיק המסווג כחברה ללא ישות נוספת בתיק כגון מו"ח או בעל שליטה
 9. טלפונים כפולים עם ת.ז. שונות, כתובות שונות, ושמות משפחה שונים - טלפון ראשי קווי
 10. טלפונים כפולים עם ת.ז. שונות, כתובות שונות, ושמות משפחה שונים - טלפון משני קווי
 11. טלפונים כפולים עם ת.ז. שונות, כתובות שונות, ושמות משפחה שונים - טלפון ראשי סלולארי
 12. טלפונים כפולים עם ת.ז. שונות, כתובות שונות, ושמות משפחה שונים - טלפון משני סלולארי
 13. לקוחות בגיל קטן מ 18 ללא ת.ז נוספת של בוגר (אפוטרופוס)
 14. חשבונות ללא תאריך אימות ת.ז ליחיד - בנטרול ת.ז. חריגות
 15. חשבונות ללא תאריך הנפקת ת.ז. ליחיד בנטרול ת.ז. חריגות
 16. חשבונות ללא רישום תאריך צילום של ת.ז. ליחיד בנטרול ת.ז. חריגות
 17. חשבונות עבור גילאים של 18-21 ללא ישות נוספת
 18. חשבונות עבור גילאים של 80 כאשר :
 19. עבור גברים - החשבון נפתח לאחר שהיו בני 70 ולא קיימת יישבת נוספת בחשבון.
 20. עבור נשים - החשבון נפתח לאחר שהיו בנות 60 ולא קיימת יישבת נוספת בחשבון. בנטרול מיקרים בהם אין תאריך לידה.
 21. ביחידים - שמות חשבון אשר לא כוללים את השם הפרטי או את שם המשפחה  של הישויות.
 22. וישויות בהן תעודת הזהות הונפקה לאחר פתיחת החשבון (כאשר תאריך פתיחת החשבון גבוה מ 1/1/2002)
 23. סימון תושב זר עם רישום של ת.ז

בדיקות נוספות, באמצעות הגדרת פילטרים לזיהוי:

 1. ת.ז. לא תקינות ליחיד תושב ישראל (בעזרת אלגוריתם קון)
 2. חוסר בהזנת ת.ז.
 3. חוסר בהזנת שם פרטי ושם משפחה בנטרול תאגידים עם שם פרטי בלבד
 4. שם פרטי או שם משפחה עם תו אחד
 5. הצלבה בין מספרי הטלפון - בדיקת כפילות כללית בין מספרי הטלפון - קווי ראשי, קווי משני, סלולארי ראשי, סלולארי משני
 6. חשבונות שהבעלים או מיפה הכוח נפטר ונשארו רק נהנים
 7. שם המכיל ספרות במקום או בנוסף לאותיות

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות