ביקורת שכר הנה דוגמה מצוינת לשימוש בתכנה. המטרה המרכזית היא לבחון את הדיוק והתקפות של המידע על ידי אימות קיום העובדים ודיוק התשלומים כל זאת בהתאמה להוראות חוק והסכמי שכר. תשומת לב מיוחדת תהיה לניכויים נאותים של מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות ועוד. חשוב גם לוודא תאימות בין סך הניכויים של העובדים לעומת סכומי ההעברה הכוללים לרשויות השונות והתאמה למועד החוקי לביצוע ההעברות האלה.

1. תהליך הניתוח
• סכם שכר על פי שכבות (מחלקה יחידה, סוג עובד, וותק וכדומה)
• קבע פרופילים של עובדים לפי גיל, וותק,דרגה ועוד
• נתח עלויות מיוחדות בגין שעות נוספות, השתתפות בהוצאות, ליסיניג ועוד
• סכם נתוני שכר למרכיביהם השונים לצורך התאמה לנתוני ספר ראשי.

2. חישובים
• שכר ברוטו,שכר נטו,ניכויים
• בדוק חישוב שכר ברוטו
• בדוק חישוב שכר נטו

3. חריגים ובדיקות סבירות
• תשלומי שכר גבוהים מסכום מסוים
• שעות עבודה מדווחות בהתאמה לאפשריות
• שעות נוספות סך כולל חריג התפלגות לימי שבוע, עבודה בימים בלתי סבירים
• היקף ימי מחלה וחופשה חריגים או לא תואמים למדיניות ונהלי הארגון
• בונוסים והטבות מיוחדות
• תנועות פתיחת עובד חדש ותנועות סיום העסקה של עובד
• תנועות שינויים בתנאי שכר והטבות (לרבות פערים בשכר ברוטו ו\או נטו במהלך השנה
• פריטי מידע חסרים ברשומת עובד(ת.ז ,תאריך לידה, מעמד אישי, ילדים כתובת ועוד)
• כפילויות (ת.ז זהה, כתובת דומה, חשבון בנק לזיכוי זהה, תאריך לידה זהה)
• התאמת קובץ כוח אדם לקובץ תשלומי שכר (איתור עובדים פיקטיביים,חופשה ללא תשלום ועוד)
• התאמת קובץ דיווחי נוכחות לקובץ תשלומי שכר
• בדיקת כתובות ופרטי אישיים של ספקים וחייבים מול אלה של עובדים במטרה לוודא שאין ניגוד אינטרסים
• הלוואות לעובדים

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות