פתרונות לבקרה וביקורת פנים - הלבנת הון:

המונח "הלבנת הון" מתייחס לכל השיטות והעסקאות שנועדו לשנות את זהותו של הון שהושג באופן לא חוקי, כך שנראה שמקורו ממקור לגיטימי.

מזומנים מעניקים אנונימיות, ולכן הינם אופן תשלום נפוץ לצורות רבות של פעילויות פליליות כגון סמים וסחר בנשק, כמו גם הונאה ושחיתות. ההשפעה של פעילויות פליליות אלו ברחבי העולם דורשת מדינות לעשות מאמצים כדי להגן על המוסדות שלהם, מערכות פיננסיות, כלכליות ואזרחים על ידי הגדרת פעולות אלו כפעולות פשיעה.

קימות תכניות אכיפה ודרישות רגולציה תוך לאומיות, כגון POCA, BAS, SOX ועוד, אשר ארגונים מחויבים על פי חוק להטמיע וליישם על מנת למנוע פעולות של הלבנת הון בתוך הארגון.

שיטות הניתוח המוצגות מסייעות לארגונים בעמידה בדרישות הרגולציה למניעת הלבנת הון. שיטות ניתוח אלו מהוות פתרון כולל המכסה את כל הנדרש לצורך מניעת הלבנת הון, ומאפשרות מעקב אקטיבי אחר מידע לקוחות ופעולות פיננסיות, זיהוי חריגות והתראה עליהם. ניתוח AML מעניק את הכוח לארגון, לזהות חריגות אילו בהקדם, בטרם בוצעה עברה של הלבנת הון, ולפעול לצורך מניעתה.

יתרונות השיטה:

 • הקטנת עלויות בקרה
  מעקב סדיר אחר הפעולות הפיננסיות מקטין את עלויות תהליכי הבקרה התקופתיים.
 • זיהוי ותיקון חריגות מידע
  זיהוי בעיות אמינות וחריגות בטרם התרחשה עברה של הלבנת הון, מאפשר לארגון לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת למנוע את העברה ולפתור את החריגות.

הניתוחים:

ניטור טרנזקציות:

 • לקוח אשר חורג ממספר מוגדר של משיכות או הפקדות לאורך תקופה מוגדרת או על פני מיקומים שונים (סניפים, ערים, מדינות).
 • זיהוי חשבונות שנסגרו עם יתרה ופעולות שבוצעו לאחר הסגירה.
 • זיהוי משיכות או הפקדות במערכות שירות עצמי (כספומט) אשר חורגים מסף מוגדר.

ניטור לקוחות:

 • זיהוי לקוחות ללא כתובת או מספר תיבת דואר.
 • זיהוי לקוחות כפולים.
 • זיהוי חשבונות פעילים עם מספר מזהה פג תוקף.
 • זיהוי לקוחות אשר בצעו שינוי שם או כתובת.
 • זיהוי לקוחות חסרי פרטי חתימה או שפרטי החתימה שונו.

ניטור "רשימות שחורות":

 • זיהוי לקוחות המופיעים ב"רשימות שחורות" של אגפים ממשלתיים כגון מכס.

ניטור העברות:

 • זיהוי העברות כספים מ/אל מדינות אסורות.
 • זיהוי ריבוי העברות מ/אל חשבונות החורגים מתקרה מגודרת.
 • זיהוי לקוחות אשר באופן קבוע מועברים אליהם סכומים על סף התקרה מוגדרת.

ניטור קרנות:

 • דו"ח יומי המכיל את כל ההעברות היוצאות היומיות והיעדים שלהן
 • דו"ח יומי המכיל את כל ההעברות הנכנסות היומיות והמקורות שלהן
 • העברות נכנסים ממקורות ידועים (על סמך רשימת מקורות)
 • מידע על קרן המקור המסופק ע"י הלקוחות

ניטור צוות:

 • דו"ח הפקדות/משיכות מצטברות לפי חבר צוות אשר חורגות מתקרה מוגדרת במהלך תקופה מוגדרת.
 • זיהוי הפקדות לחשבון חבר צוות החורגות מתקרה מוגדרת.
 • זיהוי העברת כספים בין חשבונות חברי צוות.
 • זיהוי כל פעולת חבר צוות (הפקדה, משיכה, הפקדת המחאה או העברת כספים) על סף התקרה המוגדרת.

פתרונות לבקרה וביקורת פנים - שיטות לניטור הלבנת הון

 

לקריאה נוספת

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות